גיל נהג – פרט מהותי בפוליסה

עו"ד עדי בן אברהם מסביר בטור השבועי: האם הלכת פיקאלי חלה גם בהליכי ערעור על פסקי דין אשר ניתנו טרם פרסום ההלכה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בפתח הסיפור השבועי אבקש להזכיר כי "הלכת פיקאלי" הינה פסק דין אשר ניתן בדיון נוסף מורחב בבית המשפט העליון, ובו נקבע כי גיל הנוהג ברכב הינו תנאי  מהותי בתנאי הפוליסה. ככל שהנוהג ברכב אינו עומד בתנאי הפוליסה מבחינת גילו, הרי שהדבר יוביל לשלילת הכיסוי הביטוחי במלואו. הלכה זו, כאמור, שינתה את פסק הדין אשר ניתן בתחילה בבית המשפט העליון, במסגרת ערעור, בו נקבע כי אי עמידה במגבלת הגיל בפוליסה לא תשלול את תגמולי הביטוח, אלא תוביל לתשלומי ביטוח מופחתים וכך אף אם הנהג לא עומד בתנאי הגיל, הוא עדיין יהיה זכאי לפיצוי מוקטן, אלא אם יוכח כי מדובר על התנהלות קבועה.

השבוע נדונה בבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בו התקבל חלקית ערעור על פסק דין השלום, אשר קבע כי בתאונה בין טרקטור לרכב, הטרקטור אשם בתאונה ומשכך על בעליו, בין היתר, לפצות את חברת הביטוח אשר הגישה את תביעת השיבוב בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב המבוטח על ידה, וכן נקבע כי חברת הביטוח של הטרקטור לא תשלם את תגמולי הביטוח עקב אי העמידה בתנאי הפוליסה, לנוכח העובדה כי הנוהג בטרקטור היה קטין. 

הלכות חדשות אשר יוצאות מפתחו של בית המשפט העליון חלות באופן רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי | צילום: shutterstock
אי עמידה בתנאים

למען הסר ספק יובהר כי אין חולק שנהג הטרקטור לא עמד בתנאי הגיל הקבועים בפוליסה שהופקה לטרקטור. באותה עת קבע בית המשפט השלום כי על פי הלכת פיקאלי הראשון, חריגה ממגבלת הגיל היא "החמרת סיכון" המזכה בתגמולי ביטוח מופחתים. במקרה זה הפוליסה של הטרקטור כללה נהגים מעל גיל 21, ואין מחלוקת כי נהג הטרקטור היה קטין. אך חרף קביעה זו לתגמולי ביטוח מופחתים קובע בית המשפט השלום כי הואיל ומדובר על נהיגה, שאינה חד פעמית, הרי שהאירוע אינו מכוסה בפוליסה ומבטחת הטרקטור פטורה מתשלום תגמולי הביטוח.

בערעור אשר הוגש לבית המשפט המחוזי התהפכה ההחלטה ונקבע כי הואיל והטענה כי הנהיגה לא הייתה חד פעמית, לא נטענה במסגרת הטענות, הרי שלא היה מקום להרחבת החזית המשפטית בדיון ומבטחת הטרקטור נדרשה לשלם את מלוא נזקי תביעת השיבוב.

מבטחת הטרקטור פנתה לבית המשפט העליון אלא שערעורה המתין עד לפסק הדין בדיון הנוסף אשר ניתן בפרשת פיקאלי במהלך יולי 2021, ובו נקבע בדעת רוב כי חריגה ממגבלת הגיל שוללת כיסוי ביטוחי ופוטרת את חברת הביטוח מתשלום תגמולי ביטוח בגין נזקים מתאונה אשר התרחשה תוך חריגה כאמור.

שלילת תגמולי ביטוח

מנגד, נטען כי אין מקום להתערב בפסק הדין של המחוזי, אשר יישם את ההלכה שהייתה בתוקף במועד מתן פסק הדין, וכי יש לקבוע כי ההלכה שנקבעה בדיון הנוסף צופה פני עתיד בלבד ואינה חלה על המקרה בו הכריע בית המשפט המחוזי.  

בית המשפט העליון קובע כי הוא מקבל את הבקשה לרשות ערעור, ודן בה כערעור. בית המשפט קובע כי כאמור בהלכת פיקאלי, כפי שנקבעה סופית בדיון הנוסף, מגבלת גיל שהופרה מובילה לשלילת תגמולי ביטוח ופוטרת את חברת הביטוח מתשלום תגמולי ביטוח. 

במקרה זה, נקבע כי הפוליסה של הטרקטור הוגבלה לנהגים מעל גיל 21 והנהג היה קטין במועד התאונה. משכך יישום ההלכה שנקבע בפרשת פיקאלי מובילה למסקנה כי לנהג הטרקטור לא היה כיסוי ביטוחי. 

צופה פני עתיד

בית המשפט קובע כי יש לדחות את הטענה לפיה ההלכה שנקבעה בדיון הנוסף צופה פני עתיד בלבד. ככלל מדגיש בית המשפט העליון, הלכות חדשות אשר יוצאות מפתחו של בית המשפט העליון חלות באופן רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי וכי תחולתה של הלכה חדשה תחול באופן פרוספקטיבי בלבד רק במקרים בהם הייתה הסתמכות משמעותית ולגיטימית על מצב משפטי קודם. במקרה זה, לא הוכח טיב ההסתמכות על המצב המשפטי הקודם וכיצד היו בעלי הפוליסה מתנהלים אחרת לו ההלכה שנקבעה בפרשת הדיון הנוסף של פיקאלי, הייתה בתוקף באותה עת.

בית המשפט מדגיש כי לא הייתה מחלוקת כי נהג הטרקטור היה צעיר מגיל 21, כך שלא היה במצב דברים זה כדי להוביל לראיות אחרות ביחס לגילו ומשכך דין הערעור להתקבל, ופסק הדין בבית המשפט המחוזי מבוטל באופן בו חברת הביטוח אשר הפיקה את הפוליסה של הטרקטור פטורה מחבותה. להחלטה זו של השופטת וילנר היו שותפים בהסכמה השופטים עמית ומינץ.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email