בעקבות השינויים שביצעה ועדת הכספים: גם חברות הביטוח נגד הגבלת שכר הבכירים

איגוד חברות הביטוח יוצא נגד סעיפים שהוסיפה ועדת הכספים "במחטף" ומפלים לרעה את הגופים הפיננסיים ועובדיהם. חברות הביטוח מזהירות: גם עובדים שהם לא מנהלי התאגיד ייפגעו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

איגוד חברות הביטוח עתר לבג״ץ נגד מספר סעיפים בחוק להגבלת שכר הבכירים בתאגידים פיננסיים. בעתירה, אותה הגישו עורכי הדין דודי תדמור, אסף פריאל, נדב לרנר ועדיה שינוולד, מדגיש איגוד חברות הביטוח כי השינויים שעשתה ועדת הכספים ברגע האחרון בהצעת החוק הממשלתית, ללא דיון ציבורי וללא שימוע, מנוגדים לחלוטין לעמדת כל הגופים הממשלתיים והמקצועיים בתחום לאורך שנים.

בסוף הדיונים בהצעת החוק הממשלתית, הוסיפה ועדת הכספים של הכנסת הגבלה הקובעת כי עלות שכר הבכירים בתאגידים פיננסיים לא תעלה על פי 35 מעלות השכר הנמוך ביותר. לטענת האיגוד, בפועל מדובר ביחס של בערך כמחצית מכך במונחי נטו, משום שעל השכר הנמוך אין מס, בעוד שעל השכר הגבוה מוטל מס של 50% ויותר. האיגוד עתר לביטולו של סעיף זה.

עופר אליהו. יו"ר איגוד חברות הביטוח
עופר אליהו. יו"ר איגוד חברות הביטוח

בכתב העתירה נטען כי הסעיפים שהוסיפה ועדת הכספים מפלים לרעה את הגופים הפיננסיים ואת עובדיהם לעומת כל החברות האחרות במשק. "לאפליה כזו אין שום הצדקה גם לדעת חברי הכנסת שקידמו את החוק, והיא מהווה פגיעה בזכויות החוקתיות של התאגידים הפיננסיים, ותפגע לאורך זמן באורח מהותי בעסקיהם", נכתב בעתירה.

התערבות בוטה על פי העתירה, סעיפי החוק הפסולים פוגעים לא רק במנהלי התאגיד הבכירים – ייפגעו עובדים רבים בתאגידים הפיננסיים (בשכרם, בקידומם ובכושר ההשתכרות שלהם). עוד מוסבר כי הוראות החוק מתערבות בבוטות באופן ניהול התאגיד, חותרות תחת העקרונות הבסיסיים ביותר של השוק החופשי, ופוגעות באופן קשה וחריג בזכויות היסוד של עובדים בשוק הפרטי. העתירה הוגשה גם נגד סעיף נוסף, בתחום המס, שהוסיפה ועדת הכספים להצעת החוק הממשלתית ברגע האחרון. כמו כן יוצא איגוד חברות הביטוח נגד הוראות המעבר בחוק ונגד התחולה המידית שלו.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email