גם מגדל מפסיקה לשווק תכנית פיצוי לכל החיים ומקצצת בעמלות

החברה מצטרפת אל ארבע חברות שעשו זאת לאחרונה; הסיבה לפי מגדל: "לא יכולנו לאפשר מכירת סוף עונה"; סו"ב מורי: "השינוי בעמלות נעשה באופן חד צדדי וללא התראה מראש כמחויב"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פעילות החברות בתחום הביטוח הסיעודי ממשיכה להצטמצם כשגם מגדל, מהגדולות בתחום, הודיעה לסוכניה כי החל מה־6 באוקטובר 2019, לא ישווקו בחברה תכנית "דואגים למחר" עם תקופת המתנה בת 45 ימים לתקופת פיצוי כל החיים, וכן תכנית "דואגים למחר משלים" עם תקופת המתנה בת 36 חודשים. ניתן יהיה לשווק במסגרת הביטוח הסיעודי במגדל את התכנית "דואגים למחר" עם תקופת המתנה בת 45 ימים, לתקופת פיצוי של 3 ו־5 שנים בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לשווק את תכנית "דואגים למחר משלים" לתקופת המתנה בת 60 חודשים, למצטרפים החל מגיל 18. על המכתב חתומה עו"ד שרונה תושיה-פישר, סמנכ"ל תחום בריאות במגדל.

עוד נמסר לסוכנים, כי עמלת הנפרעים במסלולים הנמשכים תהיה בשיעור של 5% לכל שנות תשלום הפרמיה ואילו עמלת ההיקף תשוקלל ב־40%. באשר לנספח "הבטחה למחר", נמסר לסוכנים כי ניתן להמשיך לשווק את הנספח, בפרמיות מעודכנות למבוטחים מחדשים, במסלולים ששיווקם נמשך ואשר עליהם הודיעה מגדל במכתב האמור, או להוסיפו למבוטחים קיימים (בפוליסת סיעוד קיימת שנרכשה במגדל החל מחודש ינואר 2012), בהתאם למסלול הקיים ברשותם. במכתב לסוכנים מצוין כי אין שינוי בעמלות של נספח "הבטחה למחר".

סו"ב מורי | צילום: גיא קרן

"המכה האמיתית"

מגדל היא החברה החמישית (הראל, כלל, איילון, מנורה והכשרה) בתקופה האחרונה שמודיעה על הפסקת שיווק פוליסות סיעוד לכל החיים תוך פגיעה בעמלות הסוכנים. מנורה, שהודיעה לפני כשבועיים על ביטול מוצרי הסיעוד עם פיצוי לכול החיים, הודיעה בתחילת השבוע לסוכניה כי במוצרי הסיעוד עם פיצוי של עד 5 שנים, החל מ-1 באוקטובר תקטן עמלת הנפרעים ל־10 בגין 5 השנים הראשונות ול־ 5% החל מהשנה ה־6.

בעקבות הודעת מגדל, שיגר סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה, פנייה דחופה למנכ"ל מגדל, רן עוז, עם העתק לשרונה תושיה־פישר, בו הוא כותב: "הנני פונה אליך בעקבות פניות רבות של סוכני הלשכה, אשר הפנו את תשומת ליבינו לכך שמגדל הודיעה לסוכניה באופן חד צדדי על שינוי בהסכמי העמלות וזאת מבלי שניתנה לכך התרעה. למיטב הבנתי, מפניות הסוכנים של חברת מגדל, עולה כי לכאורה בהסכם הסטנדרטי של חברת מגדל יש התייחסות ספציפית למצבי שינוי מסוג זה, ובזו הלשון: 'החברה רשאית לשנות ולעדכן את תנאי העמלות ושיעוריהן המפורטים בנספח זה…השינויים יכנסו לתוקפם תוך 30 ימים ממועד משלוח ההודעה'.

"לפיכך, ככל שהודעתכם אינה עומדת בהוראות החוזה של הסוכן עמדת הלשכה היא כי על חברת הביטוח לעמוד בהתחייבויותיה על פי ההסכם הפרטני של כל סוכן וסוכנת ואין מקום לשינוי חד צדדי כוללני. יתרה מכך, עליכם לפעול לתשלום עמלות על פי ההסכם הישן גם בתקופת הודעת השינוי כפי שסוכם מול כל סוכן וסוכנת בהסכמיהם וכפי שצוטט לעיל".

סוף עונה בסיעוד

במכתב תשובה לפניית מורי למנכ"ל מגדל, טוען ליאור רביב, משנה למנכ"ל, כי העמלות החדשות יכנסו לתוקף בתחילת נובמבר כך שזה תואם את ההסכם עם הסוכנים: "ב־58 שנות פעילותה לא תמצא סוכן אחד שיגיד לך שמגדל לא שילמה לו את המגיע לו בהסכם. גם כאן, העמלות החדשות ייכנסו לתוקף בתחילת נובמבר ולאחר שיחלפו 30 יום. זה דבר בסיסי בהסכמי החברה ואין פעם אחת בה נהגנו אחרת. זו גם התשובה שקיבלו סוכנים שפנו בנושא וזה בסיסי ולא קשור לעמדת הלשכה כפי שהבאת במכתבך".

לדברי מורי, העובדה שקיצוץ העמלות ייכנס רק בתחילת נובמבר לתוקף לא נמסר בידיעון לסוכנים, מה שיצר מצב שהסוכנים משוכנעים שאינם יכולים למכור יותר מוצרים אלה בעמלות הקודמות.

רביב מדגיש במכתבו: "בכל פעם בעבר כשהסתיים שיווק מוצר כלשהו, זה לווה ב'מכירות סוף עונה' בהיקפים חסרי תקדים. מאחר שהמוצר הזה, בדרישות ההון הנוכחיות, מייצר הפסד של מאות אחוזים על כל מכירה, אני לא יכול לאפשר במקרה זה מכירות סוף עונה שהיו מכניסות לחברה אלפי פוליסות בתקופה קצרה, לכן הוריתי על הפסקת השיווק המיידית – מכיוון שכך אם יש לך תהיות בנושא, אתה מוזמן לפנות אלי תמיד.

"אפשרנו לסוכנים להעביר הצעות שנחתמו עד ל־01/07 מתוך הבנה שיש הצעות בחוץ שחייבים לכבד, אך בשום אופן אין לנו כוונה להביא לכאן גל מכירות סיעוד", מסכם רביב.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email