גרעון קופות החולים גדל ל־797 מיליון שקלים

דו"ח משרד הבריאות מדווח על גידול בגרעון קופות החולים, יחד עם הקטנת שיעור הגרעון מסך ההכנסות. מאוחדת היחידה שצמצמה את הגרעון שלה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הגרעון הכולל של 4 קופות החולים בשנת 2016 הסתכם ב־797 מיליון שקל, לעומת 781 מיליון שקל ב־2015. עם זאת, שיעור הגרעון מסך ההכנסות עומד על 1.4% לעומת 1.5% בשנת 2015. כך עולה מדו"ח משרד הבריאות על פעילות קופות החולים בשנה שעברה. עיקר הגידול בסך הגרעון נבע מתוצאות פעילותה של כללית שהגדילה את גרעונה בכ־108 מיליון שקלים. הכנסות הקופה הסתכמו ב־2016 ב־2.4 מיליארד שקל, מהן 1.51 מיליארד מפעילות ישירה. מדובר בירידה משמעותית בהכנסות לעומת 2015 שבה הסתכמו הכנסות כללית ב־3.01 מיליארד שקל מותכן 1.79 מפעילות ישירה. בדו"ח מציינים כי הגידול בגרעון של כללית נבע מתוצאות פעילות מגזר בתי החולים שלה.

מכבי הקטינה את הגרעון בשנת 2016 וסיימה עם גרעון בסך 78 מיליון שקל לעומת 177 מיליון שקל ב־2015. גם הכנסות מכבי קטנו משמעותית – 413 מיליון שקל (מתוכם 245 מיליון מפעילות ישירה) לעומת 791 מיליון שקל ב־2015 מתוכם 484 מיליון מפעילות. לאומית סיימה את שנת 2016 בגרעון של 18 מיליון שקל לעומת 6 מיליוני שקלים בלבד ב־2015 . היקף הכנסותיה הסתכמו ב־454 מיליון שקל מתוכם 236 מיליון מפעילות. ב־2015 נהנתה הקופה מהכנסות כוללות בסך 550 מיליון שקל מתוכם 278 מפעילות ישירה. מאוחדת דווקא שיפרה את מצבה ורשמה 18 מיליון שקלים גרעון ב־2016 לעומת 23 מיליון ב־2015. עם זאת, גם הכנסותיה ירדו משמעותית מ־326 מיליון שקל ב־2015 , מתוכם 175 מיליון מפעילות, ל־244 מיליון שקל ב-2016 , מתוכם 131 מיליון שקל מפעילות.

ההכנסות הכוללות של הקופות (כולל דמי בריאות, שב"ן, תרופות, השתתפות מבוטחים ותמיכות) גדלו ב־2016 והסתכמו בכ־54.3 מיליארד שקל לעומת 50.4 מיליארד ב־2015. הכנסות הקופות משב"ן (ביטוחים משלימים) גדלו ב־2016 ל־4.57 מיליארד שקל לעומת 4.34 בשנה קודמת. ב־2016 קטנו התמיכות הממשלתיות לקופות ביותר מ־600 מיליון שקל. כל הסכומים שצוינו לעיל הם נומינליים.

הכללית ממשיכה להיות הקופה הגדולה ביותר עם כ־4.35 מיליון מבוטחים לעומת 4.29 ב־2015. מכבי השנייה עם 2.09 מיליון מבוטחים ב־2016 לעומת 2.03 מיליון בשנה קודמת; לאומית איבדה מבוטחים וסיכמה את 2016 עם 716 אלף מבוטחים לעומת 722 אלף ב־2015; מאוחדת רשמה גידול במספר המבוטחים – 1.15 מיליון לעומת 1.12 מיליון ב־ 2015 .

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email