דוחות רבעוניים בענף הביטוח: רווח ענפי כולל של 1.1 מיליארד שקל

תנאי הריבית חסרת הסיכון, ירידה בהפרשות לעתודות ותשואות חיוביות בשוק – אלו התנאים שהובילו לרווחים הגבוהים של החברות הוותיקות בענף, בראשן מגדל והפניקס
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

עם סיום עונת הדוחות לרבעון הראשון של 2017 בשוק ההון, נראה שהיתרון לגודל עבד לטובת החברות הוותיקות בענף הביטוח. תחת תנאי השוק שאפיינו את הרבעון – עלייה בשיעור הריבית חסרת הסיכון, קיטון בהפרשות מיוחדות לעתודות ותשואות חיוביות שאפיינו את השוק באופן כללי – הענף רשם רווחים נאים: רווח כולל של 1.09 מיליארד שקלים ורווח ממוצע של 137 מיליון שקלים (בקרב שמונה החברות שנבדקו; טווח: 3.5-309 מיליון שקלים). במיוחד נהנו מהמצב החברות הגדולות והוותיקות מגדל, הפניקס, הראל וכלל (שרווחיהן הם הגדולים ביותר, בסדר הזה).

מגדל של שלמה אליהו חתמה את הרבעון עם הרווח הגבוה בענף, כ-309 מיליון שקלים, לאחר הפסדים של כמעט חצי מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-495 מיליון). ההכנסות מפרמיות של מגדל צמחו ב-17% לעומת הרבעון הפותח של 2016 והסתכמו ב-3.1 מיליארד שקלים. עיקר השינוי נבע, כפי שהסבירו בחברה, מקיטון משמעותי בסכומי ההפרשות המיוחדות שנדרשה מגדל לבצע. אם ברבעון המקביל אשתקד הפרישה החברה כ-837 מיליון שקלים, בין היתר בשל השפעת יישום המלצות ועדת וינוגרד, אזי ברבעון זה מדובר היה רק בכ-168 מיליון שקלים.

זינוק של 17% בפרמיות רשמה גם הפניקס במהלך הרבעון, לצד עלייה של 1,148% ברווח הכולל (כ-274 מיליוני שקלים) לעומת הרבעון הראשון של 2016. נוסף לעלייה בשיעורי הריבית ולצמצום ההפרשות לעתודות, גם פעילותו המוצלחת של בית ההשקעות אקסלנס, שבבעלות הפניקס, עומדת ברקע להישגיה הנאים של החברה.

בחברת הראל נרשם זינוק של לא פחות מ-1,700% ברווח הכולל לרבעון הראשון של השנה, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה – 253 מיליון שקלים לעומת כ-14 מיליון. הסברים דומים לעלייה בתוצאות נמסרו גם מהראל: עלייה בריבית חסרת הסיכון בתקופת הדוח, שכתוצאה ממנה עודכנו שיעורי הריבית להיוון המשמשים בחישוב התחייבויות ביטוחיות מסוימות.

גם בכלל ביטוח נרשמו נתונים גבוהים, כשהחברה עברה לרווחיות ברבעון הראשון (141 מיליון שקלים) לאחר הפסדים של כ-249 מיליון שקלים ברבעון הפתיחה הקודם. איילון, הכשרה ומנורה עברו אף הן לרווחיות ברבעון החולף, לאחר הפסדים בתקופה המקבילה אשתקד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email