דוח הממונה ברקת: ביקורת חריפה נגד אגף התקציבים באוצר

בדוח סיכום 2019 שפורסם השבוע נקבע כי נמשכת הריכוזיות בפנסיה וכי נבלמת העלייה בדמי הביטוח של רכב רכוש
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"שותפינו באגף התקציבים טרם הפנימו את הפער התקציבי הפוגעני והלא סביר בין רשות שוק ההון למקבילותיה בפיקוח הפיננסי – הרשות לניירות ערך, שאין לה אחריות פיקוח יציבותית משמעותית במערכת הפיננסית, והפיקוח על הבנקים שנהנה, בנוסף לתקציבו, ממשאבי בנק ישראל. רשות שוק ההון הינה הגוף המפקח על היקף נכסי ציבור הגדול ביותר במשק – כל חסכונות הפנסיה של הציבור, בהיקף שכבר בשנה הקרובה יעבור את רף 2 טריליון שקל, וממשיך לצמוח בצורה ניכרת. אסור שגוף פיקוח כזה לא יקבל את המשאבים הדרושים לו לפיקוח אפקטיבי ומשמעותי על כספי הציבור".

כך תוקף הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת את אגף התקציבים באוצר בדוח הממונה לשנת 2019 שפורסם השבוע.

בהתייחסו ל"פרויקט הדגל של הרשות – פנסיה 2025", סקר הממונה חלק מהרפורמות העיקריות המקודמות בנושא זה: רפורמת "מס הכנסה שלילי לפנסיה" – הטבת מס לחיסכון פנסיוני גם למעוטי הכנסה שאינם מגיעים לרף המיסוי, ובכך לממש באופן מלא את מטרותיו של חוק פנסיה חובה; רפורמת "מעגל החיים" – הבאה להקל, בפרט על צעירים, לממש את זכותם להטבות מס על חיסכון פנסיוני, על ידי הקניית הטבות מס מלאות לחיסכון פנסיוני גם לעובדים בעלי חוסר רצף תעסוקתי; רפורמת "דמי הניהול הדיפרנציאליים" – שונות בדמי ניהול המשולמים באפיקי השקעה וחיסכון שונים, תוך גביית דמי ניהול נמוכים יותר על אפיקי השקעה פאסיביים וסולידיים, לרבות מחוסכים מבוגרים הקרובים לפרישה; רפורמת "דמי הניהול המשתנים" – מסלולי השקעה וחיסכון לבחירה בדמי ניהול משתנים, לצד מסלולי השקעה בדמי ניהול קבועים, על מנת לחזק את הקשר בין גובה דמי הניהול לתשואת החוסך נטו.

בהתייחסו למודל "הסוכן האובייקטיבי", כותב הממונה: "אני מאמין כי הרפורמה תשפיע משמעותית על ענף הביטוח, תגביר את אמון המבוטחים בסוכנים וגם במוצרי הביטוח, תאפשר מגוון רחב יותר ומותאם יותר של מוצרים, מבלי לדאוג להטיה הנובעת ממבנה התגמול והשוק הקיים היום. דבר חשוב לא פחות העולה מהרפורמה הינו יצירת תחרות בשוק הביטוחים וזאת במטרה להטיב עם ציבור המבוטחים".

נבלמה העלייה ברכב רכוש

מהנתונים שמוצגים בדוח עולה כי בענף רכב חובה עלו דמי הביטוח הממוצעים לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון ב-2019 בכ-3%. הגידול נבע מסיום ההנחה שניתנה לציבור המבוטחים בגין השבת הכספים העודפים שהצטברו בחשבון קרנית.

נכון ל-2019 עומד שיעור כלי הרכב המבוטחים על 82%. נרשמו 360 אלף תביעות בענפי רכב רכוש (פרטי וצד ג'), לעומת 342 אלף תביעות ב-2018, וזאת על רקע הגידול במצבת כלי הרכב. הדוח מדגיש כי על אף העלייה במספר כלי הרכב המבוטחים, אשר עומדת על 4%, נראה כי לאור התחרות בענף – מגמת העלייה בדמי הביטוח בענף רכב רכוש נבלמה.

דמי הניהול יורדים

מנורה מבטחים ממשיכה להוביל את התחום הפנסיוני עם 33% מהיקף הנכסים המנוהלים של הקרנות החדשות – מגדל, הראל וכלל – כל אחת עם 18%. הריכוזיות נמשכת כשארבע חברות ביטוח גדולות אוחזות בכ-87% מהשוק.

שיעור דמי הניהול הממוצע שמשלם החוסך הפנסיוני מתוך ההפקדות ממשיך בירידה רצופה בחמש השנים האחרונות, וב-2019 הסתכם ב-2.12% בממוצע בקרנות המקיפות החדשות.

נתון מעניין שעולה מהדוח הוא גידול משמעותי בלקיחת הלוואות בידי עמיתי קרנות הפנסיה – 14.1 מיליארד שקל ב-2019, לעומת 6.1 מיליארד לפני חמש שנים.

גידול בפרמיות הבריאות

ב-2019 נרשם גידול בהיקף הפרמיות בתחום ביטוחי בריאות שהסתכם בכ-12 מיליארד שקל, לעומת 11.1 מיליארד שקל ב-2018 וכ-8.8 מיליארד שקל ב-2015.

הראל היא החברה הגדולה בתחום עם נתח שוק כולל של כ-30%. חלקו של הביטוח הסיעודי (פרט וקבוצתי) מתוך ביטוחי הבריאות גדל בעשור האחרון מ-31% ל-38% ב-2019.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email