דו"ח הממונה: מספר סוכני הביטוח ממשיך לעלות

על פי דו"ח הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הכנסותיהם של הסוכנים עלו אף הן מ־7.7 מיליארד שקל ל־8.2 מיליארד שקל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

למרות הניסיונות לפגוע בתדמית סוכן הביטוח והרגולציה הכבדה על המקצוע, מספר סוכני הביטוח בישראל רק ממשיך לעלות, ולראשונה חוצה את רף ה־13,000. על פי דו"ח הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, בשנת 2016 הסתכם מספרם של בעלי רישיון שיווק בביטוח ב־13,053 לעומת 12,672 ב־2015. מספרם של סוכני הביטוח בעלי רישיון פנסיוני הוא הגדול ביותר – 11,645, לעומת 11,295 ב־2015 – גידול של 3.1%.

מספר סוכני הביטוח בעלי רישיון בביטוח כללי הסתכם אשתקד ב־6,335, לעומת 6,270 סוכנים ב־2015 – גידול של כ־1%. מספר הסוכנים המחזיקים ברישיון ימי ממשיך לרדת – 888 לעומת 892 ב־2015 – קיטון של 0.4%. מספר בעלי הרישיון אינו חופף לסך מספר בעלי הרישיונות בכל ענף, משום שיש סוכנים שמורשים לעסוק ביותר מענף אחד.

גם הכנסות סוכני הביטוח מעמלות גדלו אשתקד והסתכמו ב־ 8.2 מיליארד שקל לעומת 7.7 מיליארד שקל ב־ 2015 – עליה של 6%. ביטוח הבריאות מסתמן כביטוח שהעמלות בו גדלו בשיעור הגבוה ביותר – גידול של 13% לעומת 2015, ובמספרים – 1.19 מיליארד שקל אשתקד לעומת 1.16 מיליארד בשנה קודמת.

בביטוח חיים (ריסק וחיסכון) הסתכמו העמלות ששולמו לסוכני הביטוח ב־2.52 מיליארד שקל, לעומת 2.42 בשנה קודמת – גידול של 4%. בביטוח כללי שולמו 2.48 מיליארד שקל כעמלות לסוכנים לעומת 2.41 ב־ 2015 – גידול של 3%. על פי נתוני דו"ח הממונה, חל קיטון בשיעור העמלה שמשלמות חברות הביטוח מגובה הפרמיה; ב־2016 היה שיעור העמלות מגובה הפרמיה (באופן כללי) 14.75%, לעומת 14.82% ב־2015.

החברה שבה הקיטון בשיעור העמלה מהפרמיה הוא הגבוה ביותר היא שירביט – 8.76%, ואחריה איילון – קיטון של 7.69%. החברה היחידה שהגדילה את שיעור העמלות לסוכניה מגובה הפרמיה היא הראל – 18.58% ב־2016 לעומת 17.56% ב־2015, גידול של 5.83%.

הפניקס היא החברה שמשלמת לסוכניה את שיעור העמלה הגבוה ביותר מתוך הפרמיה (19.22% לעומת 19.85% ב־2015). שירביט משלמת את השיעור הקטן ביותר – 9.96%.

על פי דו"ח הממונה, התפלגות סוכני הביטוח לפי הכנסות דומה לאשתקד:
סוכני ביטוח עם הכנסות של מעל 5 מיליון בשנה – 15%, כמו ב־2015.
סוכני ביטוח עם הכנסות של 1 עד 5 מיליון שקל בשנה – 49% לעומת 48% בשנה קודמת.
סוכנים עם הכנסות של רבע מיליון עד 1 מיליון שקל בשנה – 23% לעומת 24% ב־2015.
סוכנים עם הכנסות של עד רבע מיליון שקל בשנה – 13%, ללא שינוי מ־2015.

קבוצת מנורה מבטחים מובילה במספר הסוכנים עמם עבדה ב־2016 – 2.04 מיליון, המהווים כ־63% מסך הסוכנים בישראל בכלל (השיעור הוא מסך הסוכנים והסוכנויות שעבדו עם חברות הביטוח. ייתכן שסוכן או סוכנות ביטוח עבדו עם יותר מחברה אחת).

קבוצת הראל נמצאת במקום השני עם 1,889 סוכנים והפניקס עם 1,830. קבוצת AIG, המגדירה עצמה כחברת ביטוח ישירה, עבדה בשנת 2016 עם 43 סוכנים וסוכנות, כפי שעולה מדו"ח הממונה.

הייעוץ הפנסיוני בתאגידים הבנקאיים

בהתייחסה לפעילות היועצים הפנסיוניים בבנקים, קבעה הממונה בדו"ח שלה, כי ב־2016 פעלו התאגידים הבנקאיים בעלי רישיון לייעוץ פנסיוני באמצעות 354 יועצים פנסיוניים ב־474 סניפים ברחבי הארץ, שהם כ־50% מסך הסניפים הפעילים בבנקים אלו.

ב־2016 ייעצו הבנקים ל־29,524 לקוחות חדשים, וכן ייעצו לכלל לקוחותיהם לגבי נכסים בהיקף כולל של 8.25 מיליארד שקל. מתחילת הפעלת הייעוץ הפנסיוני במערכת הבנקאית ועד סוף 2016 ייעצו התאגידים הבנקאיים ל־981,364 לקוחות בקשר לנכסים בסכום כולל של 129 מיליארד שקל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email