דוח הממונה: שיא בתלונות הציבור לפיקוח על הביטוח

ב־2015 הוגשו 13,213 תלונות, גידול של 20.5% לעומת השנה הקודמת. הגידול המשמעותי בתלונות (25%) הוא בתחום הפנסיה - וכמעט חצי מהן נמצאו מוצדקות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
מספר התלונות לפיקוח על הביטוח ב־2015 זינק ב־20.5% לעומת השנה שעברה, והגיע לשיאו מאז שנת 2010. הנתונים עולים מהפרק המתייחס לפניות הציבור בדוח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
על פי הדו"ח, ב־2015 פנה הציבור ב־13,213 תלונות לאגף, לעומת 10,965 ב־2014. שיעור התלונות שטופלו ונמצאו מוצדקות נע בין 30% ל-50%. 82% מהתלונות (10,842) הן כלפי גופים מתחומי הביטוח, הגמל והפנסיה, והשאר הן שאלות, הבהרות ותלונות שאינן קשורות לפיקוח. מסך כל התלונות כלפי גופים אלה הסתיים הטיפול ב־10,180 תלונות (כ־%93).

רוב התלונות נגד חברות הביטוח

על פי הדו"ח, רוב התלונות (78%) הן נגד חברות הביטוח – מדובר בעלייה של 16.5% לעומת שנת 2014. בשליש מהתלונות שטופלו נמצא שחברת הביטוח צודקת; 1,719 תלונות טופלו והמתלונן קיבל סעד כספי מלא או חלקי; 78 תלונות שטופלו נמצאו מוצדקות במידה כזו שהצדיקה התערבות ישירה של המפקחת על הביטוח, כמו הוראה לחברה לתקן ליקויים בפוליסות. ב־51 מהתלונות הטיפול הופסק, כי המתלונן פנה לבית המשפט.
תלונות
בשאר התלונות הופסק טיפול לאחר שהמתלונן לא מסר מידע נוסף כשהתבקש, לא הייתה הכרעה או שהנושא אינו קשור לפיקוח.

עלייה בתלונות נגד גופי הפנסיה

 אולי בשל השינויים הרבים והשקת המסלקה לפעילות בשנה הקודמת, נרשמה עלייה דרמטית של כ־%25 במספר התלונות של העמיתים בקרנות הפנסיה, עליהן הגישו אשתקד 2,178 תלונות לעומת 1,747 תלונות ב-2014.
נתח התלונות נגד קרנות הפנסיה מהווה כ־20% מסך כל התלונות. הפיקוח סיים אשתקד לטפל ב־2,092 תלונות. רק 69 תלונות, כלומר 0.25% נמצאו מוצדקות, כלומר ברמה שתצדיק מתן הוראות והנחיות לקרנות הפנסיה. ב־642 תלונות שנמצאו מוצדקות, קיבל העמית סעד כספי חלקי או מלא. כל השאר (כשני שליש) לא נמצאו מוצדקות או דורשות טיפול.
בתחום קופות הגמל הוגשו 1,452 תלונות, עלייה של כ־34% לעומת 2014, אז הוגשו 918. התלונות בגמל הן 12% מסך כל התלונות. סך התלונות שטופלו עמד על 192,1 תלונות, כאשר ב־510 מהן הסתיים הטיפול בפיצוי כספי מלא או חלקי לעמית. 9 תלונות בלבד מסך התלונות הצדיקו מתן הנחיות מהמפקחת לקופות הגמל.
מאיגוד חברות הביטוח נמסר כי הוא לומד את הנושא ואינו מתייחס בינתיים.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email