דו"ח הפיקוח על הביטוח: דמי הניהול יורדים, ביטוחי הבריאות רווחיים במיוחד

מניתוח "ביטוח ופיננסים" את דו"ח הנתונים הכמותיים השנתי של הפיקוח על הביטוח, עולה כי רק 12% מבוטחים בביטוח סיעוד פרטי הפרמיות בביטוח רכב ירדו ב־2015 ב־15%
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

דמי הביטוח הממוצעים לכלי רכב ד פרטיים ירדו בשנת 2015 בכ־5% וחסכו למבוטחים כ־175 מיליון שקל. כך עולה מדו"ח הנתונים הכמותיים השנתי של הפיקוח על הביטוח, דורית סלינגר. באגף הפיקוח מסבירים את הירידה בתעריפים ברפורמה של האוצר שקבעה הנחות עקב שימוש במערכות בטיחות מתקדמות; קביעת דמי ביטוח אחידים לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד 5.3 טון על ידי מרבית החברות בענף, דבר שהביא לירידה של 15%-25% בדמי הביטוח לכ־200 אלף כלי רכב, וכן להתגברות התחרות בענף. שיעור כלי הרכב המבוטחים יציב בשנים האחרונות, והוא עומד על כ־84% מתוך מצבת של כ־1.3 מיליון כלי רכב.

ביטוחי הבריאות לפרט

בשנת 2015 שולמו לחברות הביטוח כ־9.4 מיליארד שקל כפרמיות על ביטוחי בריאות פרטיים (הוצאות רפואיות, אשפוז ומחלות קשות); באותה שנה שילמו החברות עבור תביעות ביטוחי בריאות פרט סך של כ־1.2 מיליארד שקלים (49%). כלומר, מדובר ברווח ממוצע של 51% לחברות הביטוח בתחום זה. סך הפרמיות שנגבו בביטוחי הבריאות הקבוצתיים: 1.6 מיליארד שקל, ושם היחס הוא 93%, כ־7% רווח בלבד.

שיעור דמי ניהול מהפקדות בשנים 2015-2017 (באחוזים)
שיעור דמי ניהול מהפקדות בשנים 2015-2007 (באחוזים)

ענף ביטוחי הבריאות הוא מהריכוזיים ביותר; שלוש החברות הגדולות בו (הראל, כלל והפניקס) מחזיקות ב־94% משוק מחלות ואשפוז. הראל היא מבטחת הבריאות הגדולה ביותר (כולל שיניים, נסיעות לחו"ל, עובדים זרים, נכות) עם נתח של 42% משוק זה.

12% רוכשים ביטוח סיעוד פרטי

עוד עולה מהדו"ח כי בשנת 2015 נגבו 1.26 מיליארד שקל כפרמיות על ידי חברות הביטוח בתחום הביטוח הסיעודי הפרטי לעומת 2.15 מיליארד שקל בביטוח הסיעודי הקבוצתי. מספרן של פוליסות לביטוח סיעודי בסוף 2015 עמד על 5.62 מיליון שקל מתוכם רק 660 אלף בביטוח סיעוד פרטי, של חברות הביטוח (פחות מ־12%) ועוד 4.96 מיליון בביטוח סיעודי קבוצתי. מרבית המבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי הן של קופות החולים – כ־4 מיליון פוליסות.

נמשכת הירידה בדמי הניהול

שיעור דמי הניהול הממוצע מנכסים בביטוחי החיים ירד משמעותית מ־1.51% ב־2014 ל־1.08% ב־2015. בקופות הגמל נרשמה ירידה קטנה – מ־0.67% ל־0.64% בממוצע. בקרנות הפנסיה החדשות מ־0.3% ל־0.28%.

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים בשנים 2007-2015 (באחוזים)
שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים בשנים 2015-2007 (באחוזים)

גם בהפקדות נמשכת מגמת הירידה בשיעור הממוצע של דמי הניהול: בביטוחי מנהלים נרשמה ירידה מ־3.93% ל־3.57%. בקופות הגמל נרשמה ירידה מ־3.44% ב־2014 ל־3.17% ב־2015. בקרנות הפנסיה החדשות היה שיעור דמי הניהול הממוצע ב-2015 0.79% לעומת 1.19% ב־2014.

ירידה קטנה ברמת הריכוזיות

ההערכה היא כי דמי הניהול ימשיכו לרדת עם כניסת קרנות ברירת המחדל לענף (שתי קרנות) שייבחרו לפי דמי הניהול הנמוכים ביותר.

הכניסה של פסגות לתחום ביטוח החיים, בו היא כבר אוחזת נתח של 2%, ושל אלטשולר שחם (1%) הביאה לירידה בנתח 2 החברות הגדולות בתחום – מגדל (מ־27% ב־2014 ל־25% ב־2015) וכלל (מ־17% ל־16%), ובשל כך ברמת הריכוזיות בענף זה. עם זאת, הפניקס גדלה משמעותית ועברה למקום השני לאחר מגדל עם נתח של 20% בשוק ביטוח החיים לעומת 16% ב־2014. בסך הכל ירד נתח השוק של 5 החברות הגדולות בביטוח חיים מ־92% ל־90% ב־2015; בשוק הגמל אין שינוי (49% לחמשת הגופים הגדולים) ובקרנות הפנסיה החדשות מ־96% ל־95%.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email