דוח מבקר המדינה: הביטוח לילדים אינו מכסה רעידת אדמה

הדוח ממליץ להקים קרן לפיצוי תלמידים בשל פגיעות גוף; עוד בדוח: נדרש תיקון בפוליסת ביטוח הדירה שלוקה בחסר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ביטוח התלמידים תחת חוק חינוך חובה אינו מכסה פגיעות גוף הנגרמות כתוצאה מרעידת אדמה, גם כאשר הילדים נמצאים במסגרות הלימוד.

כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם השבוע בנושא ההיערכות לרעידות אדמה. מהדוח עולה כי מדי שנה משלמים ההורים כ־50 שקלים, במסגרת תשלומי החובה, עבור ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. המבקר טוען כי משרד החינוך, האוצר ורשות שוק ההון לא דאגו להקמת קרן אלטרנטיבית שתפצה תלמידים במקרה כזה וממליץ על הקמתה: "נמצא כי משרד החינוך, אגף החשכ"ל ורשות שוק ההון לא בחנו הקמת קרן לפיצוי תלמידים על פגיעות גוף שנגרמות בעקבות רעידת אדמה או במסגרתה", כותב המבקר. "מן הראוי שישקלו שוב את ההיבטים של חבות המדינה בהקשר של היפגעות תלמידים ברעידות אדמה, בעת הימצאותם במסגרת החינוכית. על המשרדים להביא בחשבון את חובתם של התלמידים להשתתף בפעילות בית הספר מכוח חוק לימוד חובה, ואת העובדה שרבים מבתי הספר נבנו לפני 1980 וטרם חוזקו".

ליקויים בפוליסת הדירה

המבקר מתייחס גם לביטוח רכוש מנזקי רעידת אדמה, וקובע כי הפוליסה התקנית לביטוח דירה הקיימת כיום בשוק הביטוח, אינה מעניקה פתרון ראוי לציבור המבוטחים: "הכללים הנוכחיים בפוליסה מגבילים את משך זמן הכינון (הקמה מחדש) לצורך קבלת זכות לפיצוי כספי לפרק זמן שאינו סביר, ודבר זה יגרום לכך שרוב המבוטחים לא יקבלו כסף מחברות הביטוח לאחר האירוע".

לדברי המבקר, יוסף שפירא: "אין זה סביר שציבור המבוטחים ישלם פרמיות לפי שווי כינונו של המבנה כחדש, וביום פקודה לא יקבל מחברות הביטוח פיצוי לפי ערך כינון. על רשות שוק ההון להציג פתרונות בני קיימה לפיצוי המבוטחים".

המבקר ממליץ גם להרחיב את הביטוח כך שיכלול כיסוי גם לערך הקרקע ולא רק המבנה. לפי נתוני רשות ההון רק כ־4% רכשו גם ביטוח לערך הקרקע בשנים 2016־2017. הרחבה כזאת נדרשת בעיקר לגרים בבית משותף, שאם הוא ייהרס בעת רעידת אדמה, הבנייה מחדש על הקרקע תלויה גם בדיירי הבניין האחרים. הפוליסה התקנית מאפשרת להרחיב את פוליסת ביטוח הדירה, כך שתעניק פיצוי מוגדל שיאפשר רכישת דירה במקום אחר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email