דוח רשות התחרות: לאסור תשלומיםמחברות הביטוח לסוכנים

התגמול היחיד לסוכן יבוא מהמבוטח, או שיש לשנות את מבנה העמלות כך שלא ייגזרו מהפרמיה. הלשכה: "חוסר הבנה של מהות הטיפול המקצועי שמעניק סוכן הביטוח ללקוחותיו ושל מהות המוצר הנמכר"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות התחרות פרסמה אתמול את החלק השני בדוח שלה על מחקר ביטוחי הבריאות, שמתייחס בעיקר ל"השפעת תמריצים כלכליים על מכירות הסוכנים". מסקנת המחקר היא כי "במבנה השוק הנוכחי, סוכן הביטוח אינו פועל בצורה מיטבית על מנת לסייע למבוטח לקבל את הביטוח המתאים ביותר עבורו". המחקר הוא בתחום ביטוחי הבריאות, כאמור, אך הרשות טוענת כי "ייתכן שחלק מההמלצות עשוי להיות רלוונטי, בהתאמות הנדרשות, גם לתחומים נוספים".

בחלק הראשון של הדוח, שפורסם לפני מספר חודשים כדוח ביניים, הוצגו ממצאים לפיהם רוב הסוכנים בתחום הבריאות עובדים רק עם חברה אחת או שניים. המחקר בוצע לבקשת רשות שוק ההון לקראת רפורמה בתחום הבריאות ורפורמת הסוכן האובייקטיבי שהיא מקדמת.

לסוכן רצון אחד – בניית תיק כיסויים שמתאימים ללקוח העומד מולו | צילום: Shutterstock

הרשות טוענת כי סוכני ביטוח הבריאות מושפעים מהתמריצים של חברות הביטוח כשהם בוחרים במוצר ביטוח בריאות עבור הלקוח. כמו כן, הבונוסים השנתיים שניתנים לסוכני הביטוח על פי עמידתם ביעדים משפיעים על דפוסי המכירה של הסוכנים. "נמצאו ממצאים מעורבים לגבי השפעת הניסיון לעמוד ביעד על מידת ההתאמה של הפוליסה למבוטח, כפי שזו באה לידי ביטוי בהסתברות לתביעה. עוד נמצא, שסוכנים שעובדים עם מספר גדול של חברות מוכרים את הפוליסות השכיחות בשוק במחירים נמוכים יותר מאשר סוכנים שעובדים עם מספר מצומצם של חברות".

"ביטוח יתר"

מסקנת המחקר: "בעוד שחלק גדול מהמבוטחים בשוק סבורים שהסוכן עובד 'לטובתם', הממצאים מלמדים שחברות הביטוח מספקות תמריצים בצורה שמשפיעה על הסוכנים לשקול את שיקולי ההכנסה שלהם (ולא את שיקולי טובת המבוטח בלבד) כאשר הם מוכרים פוליסות ביטוחי בריאות. מנקודת המבט של רווחת המבוטחים בשוק, סוכני הביטוח פועלים בצורה לא מיטבית מאחר ושיקולי ההכנסה שלהם משפיעים על שיקולי המכירה שלהם".

הרשות טוענת כי המצב הנוכחי מביא לתופעת ביטוח יתר ("כפל ביטוח") ולהעדפה של מכירת פוליסות יקרות יותר למבוטחים. עם זאת היא מדגישה, כי סוכני הביטוח אינם הגורמים הבלעדיים לתופעת ביטוח היתר, וחלקה נובעת ממכירות של חברות ישירות או מוקדי מכירה ישירים של חברות הביטוח המסורתיות.

כדי לשנות את המצב ממליצה רשות התחרות שינוי יסודי במבנה התגמול של סוכנים, "בדרך של איסור על תשלומים מחברת הביטוח לסוכן. האיסור האמור למעשה ינתק את היחסים בין חברת הביטוח לסוכן ויביא לכך שהתגמול היחיד של הסוכנים ישולם על ידי המבוטחים בתמורה לשירותים".

"עמלת תביעה"

אך לאור חשש שמביעה הרשות לנכונות המבוטחים לשלם על שירות סוכן הביטוח שקודם קיבלו חינם, ממליצה רשות התחרות לבחון גם שינוי במבנה תגמול הסוכנים מהחברות. בבסיס ההמלצה – צמצום משקלן של עמלות מבוססות פרמיה מתוך כלל העמלות שישולמו לסוכן, למשל בדרך של קביעת שיעור מרבי לעמלות אלה. הצעה אחרת היא "עמלת תביעה" שתיגזר מסכום הפיצוי ללקוח. שתשולם לסוכן "עמלת תביעה" שנגזרת מהחזרי תביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח למבוטחים שרכשו ממנו פוליסות. "בכך, ייווצר לסוכן תמריץ למכור למבוטחים את המוצרים אשר צפויים למקסם את תוחלת ההחזר שלהם – היינו, המוצרים שהכי כדאיים להם".

הרשות אף ממליצה לאסור על מתן תגמול בצורת בונוסים, פרסים והטבות כמו גם תגמול בעבור עמידה ביעדים מחברות הביטוח לסוכן, ולקבוע כי כל תגמול חייב להיות בדרך של תשלום כספי בלבד. "צעד זה יהפוך את התגמול לסוכן לברור יותר ובהתאם קל יותר לשיקוף למבוטח".

התעלמות משיקולים מרכזיים
מלשכת סוכני הביטוח נמסר בתגובה:

"נראה כי רשות התחרות במסקנותיה בחרה לחפש את המטבע מתחת לפנס. ההמלצות שהוצגו מלמדות כי הרשות בחרה להתעלם מחשיבות פעילות הסוכן ושיקוליו, לטובת מבוטחיו. לסוכן הביטוח יש רצון אחד ויחיד – לבנות חליפת כיסויים ביטוחיים שמתאימים ללקוח העומד מולו, לו ולמשפחתו. הלשכה מאחלת לכל קהל לקוחותיה שלא יזדקקו לממש את הפוליסה אף פעם, שהלקוחות יטוסו לחו"ל וישובו בשלום, שלא יהיו מעורבים בתאונות ושיחיו בבריאות שלמה. עצם הרעיון שעל תביעות שישולמו יקבל הסוכן עמלה מחברת הביטוח מלמדת על חוסר ההבנה של מהות הטיפול המקצועי שמעניק סוכן הביטוח ללקוחותיו ושל מהות המוצר הנמכר.

"גם לגופו של עניין, הדוח לא ערך הבחנה בין מכירה על ידי מוכרנים שכל מטרתם למקסם עמלות למול מכירה מקצועית של סוכני ביטוח אשר מכיר אישית את לקוחותיו ומתאים להם כיסוי ביטוחי על פי צורכיהם. הדוח לא עשה אבחנה בין סוכנות בבעלות חברות ביטוח לעומת סוכני הביטוח עצמאיים המיוצגים על ידי הלשכה, שהם סוכנים עצמאיים ללא קשרי שליטה עם חברות ביטוח. עוד מוסיפה לשכת סוכני הביטוח כי ההשוואה לענפים אחרים אינה דומה ולא ניתן לגזור גזירה שווה לענפי הביטוח. הלשכה מחזקת את עמדת הציבור ותוסיף ותטען כי ציבור המבוטחים לא טועה בקביעה לפיה סוכן הביטוח עומד לצידו ולטובתו, כך היה וכך ימשיך להיות. הלשכה תפעל מול רשות שוק ההון על מנת לשמור על זכויותיו של סוכן הביטוח הן בתחום סוכן הביטוח החדש בענף הבריאות והן ביחס לכלל ענפי הביטוח השונים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email