"דחיית תביעה על ידי חברת הביטוח היא לעולם אינה סוף פסוק"

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

"על פי תפישת עולמי, סוכן הביטוח הוא יועץ הבריאות של המשפחה שמשמש כמורה נבוכים למבוטח ולמשפחתו אם וכאשר קורה אירוע רפואי חריג. במסגרת זו אני מסייע לסוכן לכוון את המבוטח למיצוי זכויותיו בתחומים שונים לרבות מול הביטוח הלאומי, תאונות עבודה, מחלות מקצוע, רשלנות רפואי סיעוד וכדומה. "הטיפ החשוב ביותר שאני מבקש להעביר לציבור הסוכנים הוא 'זכרו, דחייה של תביעה על ידי חברת הביטוח לעולם אינה סוף פסוק'".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email