דחיית תשלומי משכנתא בשנה עד לקבלת תגמולי הביטוח

על פי החוק, יוכלו קרובי משפחתו של נפטר לדחות את מועד פרעון המשכנתא מבלי לשלם ריבית פיגורים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בהמשך למסמך התמיכה שהגיש נשיא לשכת סוכני הביטוח לוועדת הכלכלה, אישרה סופית מליאת הכנסת את הצעת החוק לפיה אם נפטר אדם שנטל הלוואה לדיור, מועד הפירעון ידחה בשנה ללא ריבית פיגורים.

מליאת הכנסת אישרה שלשום בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 31, התשע"ט־2019) של ח"כ יעקב אשר. הצעת החוק מציעה לקבוע כי אם נפטר אדם שנטל הלוואה לדיור מתאגיד בנקאי, או מגוף חוץ-בנקאי (להלן – המלווה), ידחה המלווה את מועדי פירעון ההלוואה לבקשת מי שחייב בפירעונה, לתקופה של עד 12 חודשים, ולא יגבה על כך ריבית פיגורים או תשלום אחר שלא היה נדרש לשלמו אלמלא הפיגור. הגוף המלווה יחויב להביא לידיעת החייב את זכותו לפי תיקון זה. ההסדר יחול לגבי הסכמי הלוואה לדיור שנכרתו 6 חודשים מיום פרסומו של החוק.

רוזנפלד | צילום: יוסי אלוני

נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, ברך על אישור החקיקה. לדבריו, מדובר בשינוי גדול ומיטיב לטובת ציבור נוטלי המשכנתאות בישראל בכלל, ולבני משפחותיהם בפרט. במהלך קידום הצעת החוק, פנה נשיא הלשכה ליו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל, וציין: "אנו סוכני הביטוח, נמצאים יד ביד עם לקוחותינו, הן ברגעים השמחים בחייהם, כאשר אנו רוכשים עבורם חבילה ביטוחית מתאימה להם, לאחר חתונה, או לרגל הרחבת המשפחה עם ילדיהם הרכים. אולם במעבר חד, אנו מלווים את ציבור לקוחותינו גם ברגעי המשבר כאשר אחד מהם או מבני משפחתם, חולה חלילה או הולך לבית עולמו".

וכאן פירט רוזנפלד את הקשיים: "לכאורה עם פטירת אחד הלווים, חברת הביטוח אמורה לשלם את תגמולי ביטוח החיים, לטובת הבנק ובכך לסיים את תפקידה, הבנק יפרע את המשכנתא ויסיר את השעבוד על הדירה המשועבדת. בפועל, הדברים אינם פשוטים".

עוד הוסיף נשיא הלשכה: "לעיתים יש צורך באיסוף תיק רפואי על המנוח/ה, והדבר עלול להמשך זמן רב; לעיתים לא ידועה זהות היורשים ועד קבלת צו הירושה חברת הביטוח מעכבת את תגמולי הביטוח ברשותה מחד, אך הבנק מבקש לקבל את תשלומי המשכנתא החודשיים מאידך. לכן הפתרון המוצע במסגרת התיקון לחוק, יקל על בני המשפחה עד להסדרת קבלת תגמולי הביטוח למול המלווים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email