דיווחים לרשויות המס: טיפים לסיום שנת 2015

לקראת סוף השנה מבהיר רו"ח רמי מימון, יועץ הלשכה לענייני מיסוי, כמה סוגיות מיסוי חשובות שעשויות למנוע אי נעימויות ולחסוך כסף רב
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

סוכני הביטוח, כמו כל שאר בעלי העסקים במדינה, נדרשים לדווח ולשלם למוסדות שונים כמו מס הכנסה, מע"מ, וביטוח לאומי. רשות המיסים ביצעה בחודשים האחרונים ביקורת אצל כ־300 סוכני ביטוח ברחבי הארץ, במהלכה התגלו ליקויים אצל חלק ניכר מהסוכנים. אלה נבעו מאי דיווח על הכנסות מביטוח, משכר דירה והכנסות מנכסים ועסקים בחו"ל.

כמו כן נתגלו ליקויים בעיתוי הוצאת חשבוניות וקבלות, וברישום מופרז של הוצאות שאינן מוכרות לצרכי מע"מ ומס הכנסה.

סוכן ביטוח חייב בדיווח על הכנסותיו לפי תוספת ט"ו להוראות ניהול פנקסי חשבונות.

חייבים בדיווח מקוון לרשות המיסים

מרבית סוכני הביטוח מחויבים בדיווח על בסיס מזומן, אך סוכנות ביטוח מחויבת בהנהלת חשבונות כפולה ודיווח על הכנסותיה והוצאותיה על בסיס מצטבר ולא על בסיס מזומן.

במהלך הביקורות נתגלה כי חלק מסוכני הביטוח לא הקפידו על הוצאת קבלה באופן מיידי ומיעוטם לא הוציאו קבלות בכלל, זאת בניגוד למפורט בסעיף 17 להוראות ניהול פנקסי חשבונות התשל"ג – 1973:

תיעוד פנים על תקבול, על מכירה, על משלוח או הובלת טובין ועל שירות שניתן, ייערך סמוך לביצוע הפעולה; רישום תקבול בעקיפין שטרם נרשם ייערך ביום שנודע למקבל על ביצוע הפעולה. בתי המשפט פירשו את ההוראות בדווקנות וקבעו כי יש להוציא קבלה מייד עם היוודע דבר התקבול.

כדי להימנע מההשלכות של זימון לחקירה ופסילת ספרים על סוכני הביטוח:

 •  להוציא קבלה (או חשבונית מס קבלה, לפי העניין) באופן מיידי עם קבלת התקבול במזומן, שיק או כרטיס אשראי לפקודת הסוכן.
 • להוציא קבלה או חשבונית מס קבלה לחברות הביטוח מייד לכשנודע לו על כך, בגין העברות ישירות שבוצעו לחשבונו בבנק.
 • לבצע מידי שנה בקרה שיטתית של "אישורי המס" מול ההכנסות שנרשמו ברמת חברת הביטוח ולהוציא דיווח מתקן לרשויות המס (מס הכנסה ומע"מ).
 • סוכני הביטוח מוזמנים להתייעץ עם יועץ הלשכה כיצד לבצע את הבקרה על ההכנסות מול אישורי המס ולהגיש בקשה לגילוי מרצון על הכנסות שלא דווחו )או דו"חות מתקנים בגין השנים הקודמות( ובכך לקבל חסינות כנגד הליך פלילי ומעצר בגין אי דיווח על הכנסות.
Finance, Tax, Analyzing.
כמה דברים שכדאי לקחת בחשבון, רגע לפני סוף השנה | צילום: fotolia

לקראת סוף השנה

תכנון מס

מרבית סוכני הביטוח מדווחים למס הכנסה על בסיס מזומן, ומשלמים מס בשיעור שולי של 21%-34%. כדי לתכנן את חבות המס מומלץ לבחון את הרווח הצפוי ולהחליט עם רואה החשבון או יועץ המס על הגדלה או הקטנה של ההכנסה החייבת, באמצעות הקדמת הוצאות והכנסות או דחייתם לינואר 2016.

לדוגמה: לסוכן שהכנסתו השנתית הצפויה הינה כ־170,000 שקל, עם שיעור מס שולי של 2% כדאי לשקול דחיית הכנסות לשנה הבאה ולא לשלם מס של 31% על תוספת ההכנסה בחודש דצמבר.

הפרשות לפנסיה וקרן השתלמות

סוכן הביטוח צריך לדאוג לביתו כשם שהוא דואג ללקוחותיו, ולהפקיד מידי שנה עד סוף חודש דצמבר את הסכומים המותרים לפנסיה ולקרנות השתלמות (ראו נתונים בטבלה).

הסכומים המוכרים

הוצאות רכב ו"שווי שימוש כלכלי"

תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) ותקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) קובעים את הכללים להכרה בהוצאות הרכב, וזקיפת שווי השימוש לעובד.

 • שווי השימוש לרכב הינו 2.48% ממחיר רכב חדש במחירון היבואן, או לפי קבוצות מחיר 1־7 לרכבים שנרשמו לפני 1/1/2010.
 • לעצמאי הותרו הוצאות רכב בשיעור של 45% מההוצאות בפועל (כולל פחת, ביטוח ורישוי).
 • סוכנים שמרבית הנסיעות שהם מבצעים הינן לצרכי עבודה, יכולים (אם יעמדו בכללים מסוימים) לבצע "שווי שימוש כלכלי" ולהקטין משמעותית את שווי הרכב והמס שהם משלמים.
 • לשם כך יש לנהל "יומן נסיעות" מסודר בו ינוהלו לפחות הנתונים הבאים: תאריך, ק"מ התחלה, ק"מ סיום, יעד הנסיעה ומטרת הנסיעה (פרטי, עסקי, אחר).
 • ניתן לבצע זאת גם באמצעות התקנת תוכנה וקודן המחוברים לאיתוראן או לחברת איתור אחרת.

הכנסות פטורות משכר דירה למגורים

ההכנסה משכר דירה פטורה עד 5,080 שקל לחודש נכון לשנת 2015.

 • הכנסה העולה על 5,080 שקל לחודש תהיה חייבת במס בסכום הכפול מסכום הפרש ההכנסה העולה על הפטור.
 • לחילופין, ניתן לשלם מס בשיעור 10% על כל ההכנסה משכר דירה (במועד גבייתה מהדיירים) או לנהל הכנסות והוצאות של הנכסים המושכרים כולל פחת, הוצאות אחזקה וריבית על הנכסים.
 • ניתן לבצע כל שנה חישוב מחדש של הרווח וההפסד על הנכסים המושכרים ולבחור את השיטה הרצויה.

הוצאות מוכרות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email