דיני עבודה – זכויות וחובות המעסיקים עם חזרת העובדים לעבודה

עוה"ד בלהה מצגר ושלי אדרי על כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת החזרה לעבודה או סיום ההעסקה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות משבר הקורונה, כמיליון וחצי אזרחים במדינת ישראל יצאו לחל"ת או פוטרו מעבודתם. בשבועות האחרונים אנו מתחילים לראות את החזרה לעבודה למרות שהקורונה עדיין מרחפת מעל ראשנו. 

במאמר זה נסקור את השאלות המהותיות שהופנו למשרדנו וכן מספר היבטים משפטיים בדיני עבודה. התשובות במאמר יוצאות מנקודת הנחה שלא קיים הסכם עבודה אישי או קיבוצי או חוק ספציפי המסדירים את הסוגיות באופן פרטני.

מידע חשוב לעובדים ולמעסיקים | אילוסטרציה: Shutterstock

העסק נסגר בתקופת המשבר ואין למעסיק אפשרות להחזיר את העובד לעבודה. מה על המעסיק לעשות?

על המעסיק לסיים את העסקתו של העובד. את סיום ההעסקה עליו לבצע על פי דין, כלומר הודעה מוקדמת על שימוע, שימוע, מכתב סיום העסקה ולא לשכוח תשלומי גמר חשבון. 

זימון לשימוע קוטע את החל"ת.

חשוב לדעת – הזימון לשימוע קוטע את החל"ת ואין חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לבין החל"ת ועל העובד לפנות לביטוח לאומי לרישום מחדש של דמי אבטלה.

במידה ומדובר בעובדת המצויה בתקופה מוגנת מכוח חוק עבודת נשים, על המעסיק לבקש רשות ממנהלת תחום חוק עבודת נשים במנהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה, טרם הפיטורים. 

מה קורה כאשר המעסיק רוצה להחזיר את העובד לעבודה אך העובד אינו יכול לחזור לעבודתו בגלל מערכת החינוך או שהעובדת נמצא בקבוצת סיכון?

העובד מחויב לחזור לעבודתו. הוא רשאי לבקש מהמעסיק לנצל את ימי החופשה השנתית או לחילופין לבקש מהמעסיק את הארכת החל"ת או מתן אפשרות לעבודה מהבית. 

יש לשים לב שפיטורים מחמת הורות, מצב בריאותי ועילות המנויות בחוק שוויון הזדמנויות 1998 – או חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1988 – בעבודה, יכולים להקים לעובד זכות תביעה. 

האם המעסיק מחויב להחזיר את העובד לעבודה לאחר תקופת החל"ת?

ראוי לכבד את חוזה העבודה, לנהוג בתום לב וכמובן לנהוג בהתאם למוסכם לפני היציאה לחל"ת. ככלל, על המעסיק להחזיר את העובד לתפקיד בו עבד ערב יציאתו לחל"ת.

חשוב לדעת, שינוי בתנאי עבודה מחייב הסכמה של העובד והסכמה בהתנהגות לא תתקבל כדבר שבשגרה בעיקר נוכח החובות המוטלות על המעסיק מכוח חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב -2002.

במידה והעובד לא מסכים, העובד רשאי לטעון להרעה בתנאי העסקתו או להפרת חוזה, המאפשרת לו להתפטר כדין מפוטר וכן לקבל פיצוי בגין הפרת חוזה.

עובד חזר לעבודה לאחר החל"ת אך התברר למעסיק שאין לו אפשרות להעסיקו והוציאו לחל"ת שוב. האם החל"ת יהיה שוב 30 יום מינימום?

כן, דמי אבטלה משולמים למי שנמצא מינימום 30 יום. יש צורך להעביר לביטוח לאומי אישור על הפסקת העבודה, ולהירשם בשירות התעסוקה.

כאשר עובד נמצא בחל"ת משתי עבודות, ואחד המעסיקים רוצה להחזירו לעבודה. האם ניתן להמשיך ולקבל דמי אבטלה בגין החל"ת מהמעסיק השני?

כן, דמי האבטלה ינוכו מהכנסות העבודה שהעובד חזר אליה.

האם יש לעדכן את ביטוח לאומי ואת שירות התעסוקה על החזרה לעבודה?

 כן, ניתן להיכנס לאתר של שירות התעסוקה וביטוח לאומי ולעדכן בהתאם.

עובדת בהריון יצאה לחל"ת ומקבלת דמי אבטלה. האם דמי האבטלה יפגעו בדמי הלידה?

לא, חישוב דמי הלידה נעשה לפי החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה.

יודגש, כי מאמר זו נוסח בשפה כללית ואינו מתיימר לסקור באופן ממצה או פרטני את הוראות החוק. אין להסתמך על האמור בחוברת כעל חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ובכל שאלה קונקרטית יש לפנות לקבלת ייעוץ מתאים.

הכותבות הן עו"ד בלהה מצגר- מייסדת ומנכ"ל M-M-G חברת עורכי דין; עו"ד שלי אדרי מנהלת המחלקה האזרחית

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email