דיקן בית הספר לביטוח במכללת נתניה נגד ד"ר ברקת בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל

פרופ' זיו רייך פנה לממונה בבקשה לבטל המלצתו לדחות יישום החוזר על ביטוח נסיעות לחו"ל: "לא יעלה על הדעת שרשות ציבורית תאפשר מצב משפטי המכשיר עבריינים למכור ביטוח ללא רישיון"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פרופ' ורו"ח זיו רייך, דיקן בית הספר לביטוח במכללת נתניה, פנה במכתב לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת בו ביקש: "למנוע מצב בלתי מתקבל על הדעת לפיו רשות שלטונית מאפשרת המשך מצב בלתי חוקי אשר נמשך שנים ארוכות והוסדר סופית במסגרת בג"ץ". רייך מתייחס לטיוטת הממונה שפורסמה בשבוע שעבר, הממליצה להאריך לסוכני הנסיעות את האפשרות למכור כיסויי ביטוח נסיעות לחו"ל ללא רישיון סוכן ביטוח עד יולי 2019. רייך טוען כי על הרשות לבטל את הטיוטה ולקבוע כי על סוכני הנסיעות לפעול על פי החוזר בלבד.

במכתבו, מדגיש פרופ' רייך כי "התנהלות זו, בה מבקשת הרשות להאריך לסוכני הנסיעות את הפטור הן לתקופה רטרואקטיבית מיום 18.10.2018 והן לעתיד עד ליום 19.7.2019 אינה סבירה ואינה מידתית. קל וחומר כאשר ברור לכל כי רשות שלטונית נדרשת לפעול בצורה חוקתית ולמנוע מצבים א־נורמליים לפיהם בחסות רשות שלטונית מתאפשר מצב בלתי חוקי, אשר מוסכם וברור לכל כי עסקינן בהתנהלות שנוגדת את החוק ובמהותה הינה התנהלות עבריינית של מכירת ביטוח ללא רישיון סוכן ביטוח, שהמבצע אותה חשוף למאסר של עד שנתיים", קובע רייך.

פרופ' רייך | צילום: האקדמית נתניה

פרופ' רייך סוקר את פרסומי רשות שוק ההון הקודמים בנושא מכירת מוצרי ביטוח שלא על ידי בעל רישיון, גם בעקבות פסיקת בג"ץ בנושא: "תכלית הוצאת החוזרים תחת ידי המפקחת, באה להסדיר כלשונה את אופן המכירה של מוצרי ביטוח רק באמצעות בעלי רישיון אשר מפוקחים על ידה מחד, ולמנוע מצב של מכירת מוצרים ביטוחים על ידי גופים שאינם מפוקחים על ידה ואינם בעלי רישיון מאידך", מדגיש הדיקן.

על אף המלצת בג"ץ מחודש מאי 2018, האריכה המפקחת את המועד לעניין מכירת ביטוח על ידי סוכני הנסיעות בפוליסות נסיעות לחו"ל עד ליום 18.10.2018, עקב הצעת חוק שהוגשה על ידי ח"כ רוברט אילטוב (הבית היהודי), המתירה לסוכן נסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו"ל: "כך, ללא כל תנאי וללא כל דרישה, יהפוך סוכן הנסיעות למוכר ביטוח נסיעות לחו"ל, אלא שהצעת החוק לא התקדמה והסיעה שקידמה את הצעת החוק, עברה לשבת בספסלי האופוזיציה", כותב רייך.

דיקן בית הספר לביטוח מדגיש שוב כי "מיום 18.10.2018 ועד ליום כתיבת פנייתי זו אסור על פי חוק על סוכני הנסיעות לשווק פוליסות נסיעות לחו"ל. בחודש נובמבר 2018, פרסמה הרשות טיוטה בנוגע להארכת התקופה ביחס לסוכני הנסיעות באופן רטרואקטיבי מיום 18.10.2018 ועד ליום 19.7.2019. אין מקום לטיוטה האמורה, מדובר על טיוטה שגויה שיוצאת תחת ידה של הרשות, זו החלטה בלתי סבירה ובלתי מידתית".

ועדה קבעה – רק מתווך מורשה

פרופ' רייך מזכיר כי ב־1997 מינה המפקח על הביטוח דאז, דורון שורר, ועדה בראשותו של פרופ' ידידיה שטרן, שמטרתה הייתה לבחון את מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח. מסקנות הוועדה קבעו באופן מפורש כי "חוסר התאמתו של מי שאיננו סוכן מורשה לתווך בעסקת ביטוח עלול לבוא לידי ביטוי במקרה של התרחשות המאורע הביטוחי. הוועדה השתכנעה שהמקצועיות והמיומנות של סוכני ביטוח מורשים גדולה מזו של פקידי הבנקים או של סוכני הנסיעות. על פי המסקנות יש למנוע את קשירתן של עסקאות ביטוח באמצעות מתווך שאיננו סוכן מורשה, וכל תיווך בעסקת ביטוח חייב להיעשות אך ורק על ידי מתווך מורשה".

עוד מוסיף פרופ' רייך מתגובת הממונה הקודמת דורית סלינגר לבג"ץ המבהירה מדוע אין לאשר לסוכני הביטוח למכור ביטוח: "מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל אינה עניין טכני פשוט שאינו מצריך שיקול דעת משמעותי כפי שטענו סוכני הנסיעות, אלא ההיפך הוא הנכון. מדובר על מוצר ביטוח, ולכן כל הפעולות של סוכני הנסיעות מהוות, ללא כל ספק, תיווך אסור בביטוח", מציין הדיקן.

פגיעה בציבור המבוטחים

במכתב כותב פרופ' רייך לממונה ברקת כי "חרף כל האמירות הללו, חרף כל הארכות שניתנו מעבר לעמדת הבג"ץ, וחרף העובדה שהחוזר נכנס לתוקף ביום 18.10.2018, הרשות מפרסמת טיוטת חוזר חדשה הקובעת כי היא תאפשר לסוכני הנסיעות להפר את החוק וכעת תחת אישורה המלא של הרשות בתואנה כי קיימת הצעת חוק".

אין כל הגיון שתחת אצטלה של הצעת חוק, שספק אם תעבור, תאפשר רשות ציבורית, אשר אמונה על פיקוח ובקרה, מצב משפטי המכשיר עבריינים למכור ביטוח ללא רישיון. הרי מדובר על מדרון חלקלק שסופו יהיה מר וייפגע בציבור המבוטחים. "לא מתקבל על הדעת להאמין כי הגורם המאסדר, אשר מפרט עד כמה יש לשמור על שוק הביטוח רק עבור גורמים בעלי רישיון מפוקחים בלבד, פתאום מוציא טיוטת חוזר מתוקן הקובע חריגים המאפשרים מכירת פוליסות ביטוח ללא רישיון עד להסדרת הצעת החוק. קל וחומר שאין הדבר סביר לאחר שהחוזר כבר נכנס לתוקף ביום 18.10.2018".

מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נמסר בתגובה: "הרשות התייחסה לנושא בעבר מול הגורמים מולם היא פועלת ואינה מעוניינת להתייחס למכתב ספציפי זה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email