דירקטוריון איילון אחזקות דורש מבעל השליטה להחזיר לחברה כ-200 אלף שקל

מדובר בשירותים שקיבל רחמני ברבעון האחרון של 2018 כשדרישה לתשלום עבור שירותים מה-1 בינואר השנה תצא בנפרד * בנוסף, נבדקת תלונה בדבר הטרדה מינית לכאורה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אין רגיעה באיילון אחזקות. דירקטוריון החברה דורש מבעל השליטה לוי רחמני, להחזיר כ-200 אלף שקל עבור שירותים שניתנו לו בתקופה שבין ה-1 באוקטובר 2018 ל-31 בדצמבר 2018. דרישת התשלום הינה עבור המשרד והרכב המשמשים אותו ושירותי מזכירות ונהג הניתנים לו. הסכום חושב בהתאם לעלות שירותים אלו לחברה. כך דיווחה החברה לבורסה.

על פי הדיווח, הדיון שערך הדירקטוריון היה דיון מסכם בנושא התשלום עבור שירותי משרד ושירותים נלווים שרחמני, המשיך לקבל מהחברה לאחר שסיים את תפקידיו האקזקוטיביים בקבוצת איילון. "לאור נסיבות העניין ורגישותו, הדיון המסכם בדירקטוריון נערך בין השאר על בסיס מספר חוות דעת משפטיות שהוצגו לחברי הדירקטוריון, ובהמשך לסדרה ממושכת של דיונים וישיבות שהתקיימו בנושא לאורך החודשים האחרונים, לרבות עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ויידוע רשות ניירות ערך", נכתב בהודעת החברה.

לוי רחמני | צילום: יח"צ

עוד נמסר בהודעה כי מסיבות טכניות, דרישת תשלום עבור שירותים בגין התקופה שמיום 1 בינואר 2019 ואילך תצא בהמשך בנפרד, ודרישות תשלום נפרדות ייצאו גם אם וכאשר יימצאו שירותים נוספים שניתנו לבעל השליטה בתקופה האמורה מעבר לאלו המצוינים בדרישת התשלום.

איילון אחזקות אף ביקשה מבעל השליטה להודיע לה אם ברצונו להמשיך לקבל בעתיד שירותים מאלו שפירטה, ואם ירצה בכך, והחברה תוכל ותהיה מעוניינת לספקם, "אזי נדרש יהיה לאשר את ההתקשרות בגינם באופן המתחייב מהוראות הדין".

יחסים מתוחים

דרישת התשלום באה על רקע יחסים מתוחים בין רחמני לדירקטוריון ששיאם היו במכתב חריף ששלח הדירקטוריון לרחמני בשבוע שעבר בטענה להתערבות יתרה ופסולה בענייני החברה. בעקבות המכתב ביקשה רשות ניירות ערך הבהרה מהדירקטוריון. בהבהרה נטען כי רחמני הפעיל לחצים ואיומים במטרה להשפיע על התנהלות החברה ולקבוע את זהות נושאי המשרה בה. ביום חמישי האחרון נערכה לרחמני שיחת שימוע אצל עבד חסדייה, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, בנושא התנהלותו מול דירקטוריון החברה.

בהבהרה נאמר כי במכתב מתריעים חברי הדירקטוריון כי "התנהלותו – לרבות הלחצים והאיומים שהוא מפעיל במטרה להשפיע על התנהלות החברה ולקבוע את זהות נושאי המשרה בה – מנוגדים לעקרונות יסוד בממשל תאגידי תקין, ויש בהם כדי להפריע לנושאי המשרה של החברה (ובראשם הדירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון, שלמה גרופמן) לשקול ולקבל את החלטותיהם מתוך ראיית טובתה של החברה והאינטרסים של החברה בלבד, לטובת כלל בעלי מניותיה (כולל בעל השליטה), מחזיקי האג"ח שלה, מנהליה, עובדיה, ספקיה וסוכניה".

בדיווח נוסף לבורסה, הודיעה איילון אחזקות כי פנתה לשופטת אורלי סלע, הנשיאה בדימוס של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בבקשה שתקיים בירור בתלונתה של דירקטורית בחברה כנגד בעל השליטה, לוי רחמני, לפי חוק הטרדה מינית.

על פי דיווח החברה, הפנייה לסלע נעשתה בהמשך לדרישה שהופנתה לחברה ביום שישי האחרון על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. על פי פרסומים בתקשורת, הדירקטורית העדיפה בשלב זה שלא להגיש תלונה במשטרה.

התלונה מתייחסת לאירוע שהתרחש לכאורה בתקופה שבה כיהן רחמני כמנכ"ל וכדירקטור בחברה. הנשיאה בדימוס הסכימה לבקשה לקיים את הבירור ולהעביר המלצותיה בסיומו. איילון אחזקות ביקשה מהדירקטורית ומרחמני לשתף פעולה עם סלע, ככל שהיא תבקש, כפי שמצווה החוק, לטובת הבירור.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email