דירקטוריון איילון נענה לדרישת רחמני

על פי הדרישה, תתכנס אסיפה מיוחדת לדון בסיום כהונת היו"ר גרופמן ומינויו של אהרון פוגל במקומו; במקביל נבדקת האפשרות לפנות לבית המשפט נגד רחמני
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

״הדירקטוריון החליט מתוך איזון בין השיקולים השונים, וכשהוא רואה את טובת החברה לנגד עיניו, להורות על כינוסה של אסיפה כללית על פי דרישת בעל השליטה (לוי רחמני. ר.מ.), ובהתאם להוראות הדין" – כך עולה מדיווח של איילון אחזקות לבורסה בתחילת השבוע.

עוד נמסר בדיווח כי "הוחלט להנחות את המומחים למסור לדירקטוריון את חוות דעתם בהקדם האפשרי, וכן לכנס ישיבת דירקטוריון בהקדם האפשרי לאחר קבלת חוות דעת המומחים, וזאת על מנת לבחון את אפשרויות הפעולה החוקיות העומדות בפני הדירקטוריון במצב שנוצר, לרבות פניה אפשרית לבית המשפט בהליך מתאים".

לוי רחמני | צילום: יח"צ

חברי הדירקטוריון מציינים בהודעה כי "בעת האחרונה חשו כי הם נתונים ללחצים ואיומים לא לגיטימיים ובלתי חוקיים מצד בעל השליטה". בדיווח מפורטת השתלשלות הדברים בין בעל השליטה: "ב־7 באפריל, זמן קצר לפני התכנסות ועדת הביקורת לדיון וקבלת החלטות הנוגעות למערכת היחסים בין בעל השליטה והחברה, קיבל הדירקטוריון מכתב מבעל השליטה ובו בקשה לכינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שעל סדר יומה הדחתם של שלמה גרופמן, יו"ר הדירקטוריון, ושל עו"ד דינה האן כדירקטורים בחברה, ומינויים של דירקטורים חדשים.

רחמני ביקש למנות כדירקטורים בחברה את אהרון פוגל (לתפקיד היו"ר), יורם שי, יניב פגוט, אסתר דלל ואמיר לוי. בעקבות כך, קיים הדירקטוריון דיון ב־17 באפריל – וסבר כי החלפת דירקטורים בחברה (לרבות יו"ר הדירקטוריון) בעת הזו מהווה פגיעה בחברה, וזאת במיוחד בנסיבות בהן החלפה זו נועדה 'לבוא חשבון' עם דירקטורים שלא סרו למרותו של בעל השליטה, להטיל מורא על דירקטורים אחרים ולפגוע בעצמאות הדירקטוריון, הן הנוכחי והן כל דירקטוריון עתידי שימונה".

אהרון פוגל | צילום: אסף שילה ישראל

בהודעה מוסבר עוד, כי מתוך הכרה בכך שחובתו הראשונה במעלה של הדירקטוריון הינה להבטיח את טובת החברה, הנוכחית כמו גם העתידית, ובמיוחד לנוכח מאפייניה המיוחדים של החברה הנדונה כמחזיקה בחברת ביטוח אשר לה מיליוני מבוטחים, החליט הדירקטוריון לפנות לשני מומחים מהשורה הראשונה לדיני חברות ובמיוחד לנושאי ממשל תאגידי – פרופ' גדעון פרחומובסקי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ירושלים ובית הספר למשפטים באוניברסיטת פנסילבניה, וד"ר אסף אקשטיין מהקריה האקדמית אונו – ולבקש את חוות דעתם בהתייחס לשאלות המשפטיות המתעוררות מהסיטואציה שנוצרה, כמתואר לעיל.

המוסדיים חוששים

חברת הלמן אלדובי שלחה שלשום מכתב נוקב להנהלת החברה, ובו היא מביעה חשש כי הלחצים המופעלים על הדירקטוריון מצד בעלי השליטה עלולים לפגוע בהתנהלות החברה. במכתבה מזכירה הלמן אלדובי שהם הזרימו כסף רב לאיילון ומחזיקים כיום כ־3% מקופות הגמל המנוהלות בה, אותם רכשו תמורת כ־200 מיליון שקל במסגרת הנפקה של מניות ואג"ח שביצעה איילון לגופים המוסדיים. בהלמן אלדובי מבקשים להבין את מקור הלחצים המופעלים על הדירקטוריון ומהי השפעת החלפתו על עסקי איילון ביטוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email