דלק חתמה על מזכר הבנות למכירת אחזקותיה בחברת הפניקס

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email


קבוצת דלק, בשליטת יצחק תשובה, דיווחה אתמול כי חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב עם  קרנות ההשקעה הבינלאומיות Gallatin Point Capital LLC ו-Centerbridge Partners LP, למכירת אחזקותיה ב"הפניקס" (30%), בתמורה לכ-1.6 מיליארד שקל. בנוסף, דלק התחיבה להסדיר אפשרות רכישה לקרנות לרכוש 2.5% נוספים עד סוף השנה תמורת 132 מיליון שקל.

בהודעתה מדגישה קבוצת דלק, כי אין כל ודאות כי תתגבש עסקה וכל עסקה תהיה כפופה לכל האישורים הנדרשים על פי דין ולהשלמת בדיקת הנאותות.

יצחק תשובה | צילום: מתוך ויקיפדיה, יח"צ

אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק, מסר אתמול: "אנו מברכים על ההסכמות בין הצדדים ומאמינים שעסקה זו תאושר על ידי הרגולטורים, לאור זהות הרוכשים, איכותם ונסיונם. עם השלמת העסקה הקבוצה תהנה מתזרים מזומנים גדול, ומכירת גרעין השליטה בהפניקס תאפשר לנו להתמקד בתחומי האנרגיה בארץ ובעולם".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email