דמי ניהול מהצבירה וידועים מראש: המלצות הוועדה המייעצת לממונה

הוועדה המייעצת בנושא ההוצאות הישירות הגישה השבוע את הדוח הסופי לממונה על שוק ההון, המליצה גם על עידוד מסלולי השקעה פסיביים ויותר שקיפות לחוסך
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, בנושא ההוצאות הישירות הגישה דוח סופי עם המלצותיה.

הוועדה הוקמה על ידי רשות שוק ההון בפברואר 2020 במטרה לבחון את סוגיית ההוצאות הישירות בשל ביצוע עסקאות על ידי הגופים המוסדיים עבור לקוחותיהם. השאלה המרכזית בה עסקה הוועדה היא כיצד החוסכים לפנסיה רוצים שישקיעו את כספם והאם נכון שהכסף יושקע באפיקים שמשיתים עליו הוצאות ישירות גבוהות יותר.

משה ברקת נואם בכנס לשכת סוכני הביטוח. צילום: יוד צילומים אילת

"ההוצאות הישירות" הן סכומים הנגבים ישירות מהחוסכים לפנסיה ומועברים על ידי הגופים המוסדיים לצדדים שלישיים בגין ביצוע או ניהול השקעות מסוימות. כיום הן מסתכמות ב-0.25% בשנה.

בוועדה חברים פרופ' ישי יפה, יו"ר הוועדה; פרופ׳ אתי אינהורן; ד"ר נדין בודו טרכטנברג; פרופ' אלון ברב; פרופ' אסף חמדני (עד ה-7 באפריל 2021); עו"ד ורו"ח מיכל עבאדי בויאנג'ו וד"ר הראל פרימק.

עיקרי המלצות הוועדה:

1. שינוי של מבנה דמי הניהול ומעבר למחיר יחיד וידוע מראש, הכולל גם את דמי הניהול וגם את ההוצאות לסוגיהן, ומחושב כשיעור מהצבירה בלבד בשיטת ״הכל כלול״; יאפשר לחוסך השוואת עלויות קלה יחסית. מחיר כזה יחליף את שלושת המחירים הנהוגים היום.

2. הקמת מסלולי השקעה עוקבי מדדים (פסיביים) בעלות נמוכה, שכל אחד מהם יעקוב אחרי מספר (ייתכן אפילו מספר גדול) של מדדי מניות ומדדי איגרות חוב מרכזיים בארץ ובעולם (המלצה זו מחייבת דמי ניהול דיפרנציאליים, שיאפשרו את הוזלת המסלולים הפסיביים בהשוואה למסלולים אחרים).

3. מתן אפשרות לגופים המוסדיים להציע מסלולי השקעה עם דמי ניהול מבוססי ביצועים, שיחושבו באופן סימטרי על בסיס ארוך טווח מעל ומתחת למדדי ייחוס.

4. שיפור שקיפות המידע המוצג לרשות המפקחת ולחוסך, גם בדיווחים התקופתיים וגם באתרי האינטרנט הרשמיים, בפרט בכל הנוגע לתשואות של קרנות ההשקעה הלא סחירות.

5. שיפור הליכי ההחלטה של ועדות ההשקעה של הגופים המוסדיים בכל הנוגע להשקעה בקרנות השקעה לא סחירות, ושיפור יכולות הפיקוח של רשות שוק ההון באופן כללי, ובפרט על השקעות באפיקים אלה.

הגברת התחרות בענף

הוועדה מקווה שבאמצעות יישום המלצותיה ניתן יהיה להגביר את התחרות בענף החיסכון הפנסיוני ולשפר את הלימות האינטרסים בין החוסכים לבין מי שמופקד על ניהול החיסכון הפנסיוני שלהם", נכתב בדוח.

מרשות שוק ההון נמסר, כי הרשות לומדת את הדוח ובוחנת את אימוץ ההמלצות העולות ממנו, לרבות אופן יישומן, תוך שמירה על טובת ציבור העמיתים והחוסכים בישראל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email