דרמה בכלל ביטוח: דני נוה פורש במחאה מתפקידו כיו"ר החברה

נוה: "גם כעת נמנע ממני לזמן את הדירקטוריון לדיון בהדחת המנכ"ל. הדבר עומד בניגוד לחובתי כדירקטור וחובתי כיו"ר בכלל ביטוח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

דני נוה הפתיע את צמרת כלל ביטוח כשהודיע אמש (א') כי יפרוש בסוף השנה מתפקידו כיו"ר החברה. נוה, שפעל להדיח את מנכ"ל החברה יורם נוה מתפקידו, קיבל אמנם בשבוע שעבר, רוח גבית כשדו"ח המבקר החיצוני לחברה, השופט בדימוס יורם דנציגר, דחה את רוב האשמות המנכ"ל יורם נוה נגדו.

עם זאת, נודע כי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דרש מוועדת הביקורת של כלל, שלא לדון בפיטורי המנכ"ל עד להגשת המלצות הרשות בעקבות דו"ח דנציגר ובדיקות נוספות מצדה, מה שידחה את הדיון בכחודש נוסף לפחות.

דני נוה | צילום: יח"צ

בהודעתו כותב יו"ר כלל ביטוח: "כבוד השופט דנציגר קבע בדו״ח שפרסם השבוע שפעלתי להחלפת המנכ״ל, בשיקול דעת עצמאי ומתוך הבנתי את טובת החברה, לאחר שלא חלה התפנית העסקית המהותית שכלל זקוקה לה. ביקשתי עוד לפני כחודש וחצי, ביום ה-4/5/20, לזמן ישיבת דירקטוריון לדיון בהחלפת המנכ״ל והדבר נמנע ממני. גם כעת לאחר הגשת דו״ח דנציגר, עדיין נמנע ממני לזמן דירקטוריון לשם דיון על כך. לטעמי, הדבר עומד בניגוד לחובתי כדירקטור וחובתי כיו״ר בכלל ביטוח", כתב נוה והוסיף "משסברתי שצריך להחליף מנכ״ל והדבר נמנע ממני, נכון שלא אשא באחריות לתוצאות החלטה זו. עד למועד סיום כהונתי אמשיך ואפעל בזהירות, באחריות, בשיקול דעת וללא משוא פנים לטובת החברה".

"הרגשתי שמדובר בחנות מכולת"

יש לציין, כי בדו"ח הבדיקה החיצוני של השופט בדימוס דנציגר נכתב כי "אנו סבורים שנפל פגם בהתנהלותו של יו"ר הדירקטוריון עת נפגש עם המנכ"ל והציע לו להתפטר. תוצאת פגישתו עם מנכ"ל החברה עלולה הייתה להיות התפטרותו המידית של האחרון, מבלי שהתקיים דיון שלם וממצה בנושא זה בדירקטוריונים של החברה וחברת האם, ומבלי שהתקיים תהליך כלשהו של בחינת מועמדים להחליפו. לחלופין, אף אם תוצאת פגישת יו"ר הדירקטוריון עם המנכ"ל הייתה הסכמה לפיה יובא הנושא רק לדיון בדירקטוריונים, הרי שהסכמה עקרונית כזו מצד המנכ"ל הייתה משנה באופן מהותי את אופיו של הדיון במליאות הדירקטוריונים – שונה מאוד מדיון מקדמי, בטרם ננקטה פעולה".

עם זאת, דנציגר דחה את רוב טענות המנכ"ל שהאשים במכתב חריף לדירקטוריון, כי דני נוה  "פועל ממניעים אישיים שלו כיו"ר המנסה להציל את עורו". עוד טען נוה: "הרגשתי שמדובר בחנות מכולת ולא בגוף מוסדי המנהל מעל 200 מיליארד שקל כספי עמיתים, שמתיימר להוביל את נושא הטמעת כללי ממשל תאגידי בקרב החברות המובילות במשק".

דנציגר קבע בדו"ח הבדיקה: "דומה כי עולה תשתית עובדתית התומכת בכך שפעולותיו של היו"ר הונעו, בעיקרן, משיקולים עצמאיים וראייתו את מה שהוא מבין להיות טובת החברה". עם זאת, הוא ממליץ כי "תפקידיו וסמכויותיו של יו"ר הדירקטוריון, שהינם מעבר לקביעת סדר היום וניהול ישיבות הדירקטוריון יוגדרו באופן מפורט ככל האפשר, בנהלי החברה הפנימיים ויאושרו על-ידי הדירקטוריון".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email