האובר דראפט לוחץ? לוקחים הלוואה על חשבון החיסכון הפנסיוני

על פי דו"ח הממונה - בשנת 2018 חל זינוק של כ־23% בסכום ההלוואות בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל, ושל כ־34% בסכום ההלוואות בביטוח חיים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הישראלים גילו את אפיק המימון הנוח, מחוץ לבנקים, חברות האשראי וחברות האשראי החוץ בנקאי – הלוואה על חשבון החיסכון הפנסיוני. על פי דו"ח של הממונה על שוק ההון לשנת 2018, ד"ר משה ברקת, חל זינוק של 23% בסכום ההלוואות שנטל הציבור מקרנות הפנסיה וקופות הגמל ועליה בשיעור של 34% בהלוואות שניטלו מתיקי ביטוחי המנהלים.

על פי נתוני הדו"ח, ב־2018 ניטלו מקופות הגמל הלוואות בהיקף מצטבר של 11.4 מיליארד שקל, זאת לעומת 9.2 מיליארד שקל ב־2017 . ב־2015 עמד היקף ההלוואות הללו על 6.1 מיליארד שקל בלבד.

בביטוחי המנהלים עמד היקף הלוואות ב־2018 על כ־2.88 מיליארד שקל לעומת 2.15 מיליארד שקל ב־2017. בקרנות הפנסיה היקף ההלוואות קטן יותר אך גם הוא עלה משמעותיות – נכון לסוף 2018 הסתכמו ההלוואות על חשבון קרנות הפנסיה על כ־692 מיליון שקל לעומת 564 מיליון שקל ב־2017.

דמי הניהול בירידה

על פי דו"ח הממונה, נמשכת מגמת הירידה בדמי הניהול. ב־2018 היה שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות בקרנות החדשות כ־2.84% לעומת 3.02% ב־2017; בביטוחי חיים 2.33% לעומת 2.51%.

בדמי הניהול מהצבירה היה שיעור דמי הניהול הממוצע ב־2018 0.76% לעומת 0.97% ב־2017 . בביטוחי חיים בהתאם – 0.57% לעומת 0.59%.

הדו"ח חושף בנוסף כי למרות כניסת הקרנות הנבחרות (ברירת מחדל) לשוק, הריכוזיות בשוק החיסכון ארוך הטווח דווקא עולה. שלושת הגופים הגדולים בתחום קופות הגמל מחזיקים בנתח שוק של 37% לעומת 35% ב־2017. בביטוח חיים הריכוזיות עלתה ל־64% נתח השוק של שלוש השחקניות הגדולות, לעומת 62% ב־2017. בקרב קרנות הפנסיה הריכוזיות לא השתנתה – ושלושת הגופים הגדולים מחזיקים ב־69% מנתח השוק.

קופות הגמל להשקעה, שהן מוצר חדש יחסית, רשמו גידול של 50% בהיקף ההפקדות השנתיות – 4.3 מיליארד שקל ב־2018 לעומת כ־2.9 מיליארד שקל ב־2017. היקף הנכסים בקופות הגמל להשקעה הוכפל ב־2018 ועמד על כ־7.1 מיליארד שקל לעומת כ־3.56 מיליארד ב־2017.

חיסכון לכל ילד

תכנית חיסכון לכל ילד רושמת ירידה של 24.3% בהיקף ההפקדות והן הסתכמו ב־2018 בכ־2.1 מיליארד שקל לעומת כ־2.8 מיליארד שקל ב־2017. כנראה שמשרד האוצר צריך לצאת עם קמפיין חדש בנושא. עם זאת, בקופות אלו מנוהלים כבר 4.9 מיליארד שקל – כ־66% יותר מ־2017.

עלייה של כ־10% נרשמה ב־2018 בהיקף ההפקדות השנתי לקרנות הפנסיה החדשות הוא הסתכם בכ־38.4 מיליארד שקל. היקף ההפקדות לביטוחי חיים עמד על 42.9 מיליארד שקל – עליה של כ־6.35% לעומת 2017.

נכון לסוף 2018, עמד סך כל הנכסים בקרנות הפנסיה החדשות על 329.6 מיליארד שקל – גידול של כ־10.5% לעומת 2017. היקף הנכסים בביטוחי החיים הסתכם ב־392 מיליארד שקל – עלייה של כ־ 4.9% לעומת 2017.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email