האוצר דוחה את ביטול הביטוחים הקבוצתיים עד להיערכות החברות

הממונה על שוק ההון פרסמה תוכניות לנפלטי הביטוח הסיעודי הקולקטיבי. גבי נקבלי: "חברות הביטוח תהיינה בררניות באשר לארגונים עימם יסכימו להתקשר להסכמים ארוכי טווח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה שתי תכניות לביטוח סיעודי למבוטחים – ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח וביטוח סיעודי למצטרפים מבוגרים. "התכנית לביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח תממש את יתרונות הקבוצה ותאפשר חיסכון בעלויות והגברת כושר המיקוח. הביטוח למצטרפים מבוגרים מעניק פתרון לציבור שעד היום נשאר ללא ביטוח סיעודי", אמרה סלינגר. ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח, שצפוי להיכנס לתוקף בשנת 2017 , נועד לשמור על זכויות המבוטחים לאורך כל חייהם ולהיות זמין עבורם בגיל מבוגר.

התכנית מנצלת את כוח המיקוח של הקבוצה על מנת להבטיח למבוטחים כיסוי ביטוחי נגיש וזמין, ומתקנת את הליקויים בביטוח קצר טווח. על פי טיוטת חוזר "ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח" שפורסמה השבוע, חברת ביטוח תאפשר למי שהיה מבוטח אצלה בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי, לעבור לפוליסה לביטוח סיעודי מסוג פרט לכל החיים, כשסכום הביטוח ותקופת תשלום תגמולי הביטוח בפוליסת ההמשך לא יפחתו מאלה שהיו קבועים למבוטח בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי, אלא אם כן המבוטח ביקש אחרת.

צירוף ללא חיתום רפואי

הפרמיה בפוליסת ההמשך לא תהיה גבוהה מהפרמיה שנדרש אותו מבוטח לשלם בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי, טרם המעבר לפוליסת ההמשך. בחישוב הפרמיה לא יובאו בחשבון סכומים ששולמו על ידי בעל הפוליסה. אם המבוטח שילם בביטוח סיעודי קבוצתי פרמיה מוגדלת, תיקבע הפרמיה בפוליסת ההמשך כפרמיה מוגדלת באותם תנאים של הביטוח הסיעודי. בנוסף, קבוצת הזכאות לערך מסולק בפוליסת ההמשך תיקבע בהתאם לגיל ההצטרפות לביטוח לראשונה. מעבר לפוליסת ההמשך יינתן רצף ביטוחי ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת הכשרה נוספת. ביטוח סיעודי למצטרפים מבוגרים בגילאי 60־67, מיועד לציבור שלא רכש בעבר ביטוח סיעודי וכרובד נוסף עבור מבוטחים קיימים. הצירוף יתאפשר ללא חיתום רפואי, תוך הבטחת כיסוי ביטוחי ראוי לכל חיי המבוטח. לדברי סלינגר, המבוטח יוכל לרכוש את הביטוח הסיעודי בסכום חד פעמי, המוערך בסכום של 40 ־ 50 אלף שקל (על פי פרסומי ההסתדרות בחודש שעבר). סכום זה יוכל להיות משולם מהחיסכון בקופת גמל, או ממקור חיצוני שניתנת עבורו הטבת מס.

דורית סלינגר. "הביטוח למצטרפים מבוגרים מעניק פתרון לציבור שעד היום נשאר ללא ביטוח סיעודי"

כדור הרגעה בלבד

"אף חברת ביטוח שפויה לא תסכים לצרף מאות אלפי מבוטחים חולים עם מעט מבוטחים בריאים", אמר דב ברומר, מומחה לביטוח  סיעודי, בתגובה לדחייה. "תקופת ההכשרה תגרום לבריחת מבוטחים בריאים שיעדיפו לשלם יותר. הפרמיה במודל זה לא תהיה קבועה, ומירב הסיכון אמור ליפול על המבוטחים ולא על המבטח. המודל של פורשי הקולקטיבים הינו ישים בחלקו. להערכתי, ההתחייבות במודל לכל החיים עם פרמיות נמוכות תרחיק את רוב החברות, שיסתפקו בביטוחים של פורשי הביטוחים הקולקטיביים ב"ביטוח סיעודי פרט" יקר עם הגדרות נחותות. אני משוכנע שהיוזמות החדשות הינן כדורי הרגעה בלבד". גבי נקבלי, יועץ הלשכה לביטוח בריאות וסיעוד, הוסיף כי "יש לצפות שחברות הביטוח תהיינה בררניות באשר לארגונים עימם יסכימו להתקשר להסכמים ארוכי טווח, והדבר נכון במיוחד בכל הנודע לארגוני גמלאים ואוכלוסיות מבוגרות. בנוסף, נידרש לבחון מה משמעות הסכמים אלה לגבי עובדים העוזבים את הארגון, ובעיקר כאלה המגיעים לגיל פרישה ולשלבי החיים, בהם הם נדרשים לביטוח זה יותר מאי פעם".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email