האוצר: הסבסוד בהנפקת אג"ח מיועדות לחברות הביטוח ב-2014 – 1.1 מיליארד שקל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
מיכל עבאדי בויאנג'ו
מיכל עבאדי בויאנג'ו

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי־בויאנג'ו, פרסמה לראשונה כי היקף הסבסוד בהנפקת איגרות חוב מיועדות לחברות הביטוח לסוף שנת 2014 עומד על כ־1.1 מיליארד שקלים. בדו"ח הכספי של המדינה לשנת 2014 פורסם לראשונה כי סך הסבסוד בהנפקת איגרות חוב מיועדות לקרנות הפנסיה עמד על כ־2.7 מיליארד שקלים. יחד עם הסבסוד לחברות הביטוח, עומד אומדן הסבסוד הכולל לשנת 2014 בהנפקת איגרות חוב מיועדות על כ־3.8 מיליארד שקלים.

ממשרד האוצר נמסר כי אומדן הסבסוד בהנפקת איגרות חוב מיועדות מחושב כמכפלה של היקף ההנפקות בכל שנה, בפער התשואות שבין איגרות החוב המיועדות לקרנות הפנסיה וחברות הביטוח לבין איגרת חוב ממשלתית סחירה בעלת מח"מ זהה (תשואת השוק). הנפקה של אגרות חוב לחברות ביטוח (חיים צמוד) היא מכוח חוק המלווה (חברות ביטוח) התשכ"ב־1962. קיימים 10 סוגים של מלוות הנושאים קופון של בין 4% ל־6.2% צמוד למדד, לתקופה לפדיון של בין 10 ל־25 שנים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email