האוצר ורשות שוק ההון ממליצים לבטל את המגבלה על שיעור ההוצאות הישירות

הלשכה בתגובה: "אין צורך במרכיב נוסף של דמי ניהול. התחרות בשוק חזקה מספיק". לפי הטיוטה שפורסמה המוסדיים יקבעו לעצמם את ההוצאות הישירות לפי המסלולים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

משרד האוצר ורשות שוק ההון ממליצים לבטל את המגבלה שהטילה הממונה הקודמת דורית סלינגר על שיעור ההוצאות הישירות (דמי ניהול חיצוניים) שעמד עד 0.25%.

בטיוטת התקנות ממליצה הרשות כי כל גוף המוסדי יקבע מדי שנה עבור כל מסלול או קופת גמל שבניהולו, את תקרת עמלות הניהול החיצוני לשנה הקלנדרית הבאה, מבלי שתקבע בתקנות תקרה מספרית באחוזים, כפי שקיים היום מאז 2014. ברשות טוענים כי המלצה זו גם תואמת את הסתייגות ועדת יפה לפיה מגבלת ההוצאות שהינה כאמור בשיעור של 0.25%, כפי שנקבעה בהוראות שעה, היא שרירותית. עם זאת, יש לציין כי הוועדה המליצה על דמי ניהול אחידים וקבועים מהצבירה שיכללו גם את ההוצאות הישירות; הרשות אימצה את ההמלצה אך קובעת כי ההחלטה על גובה דמי הניהול יקבע על ידי הגופים המוסדיים.

סו"ב אלון דור | צילום: אריאל שנדלמן

עוד עולה מהתקנות כי שאר סוגי ההוצאות הישירות, בין אם נובעות מהשקעות ישירות סחירות ובין אם נובעות מהשקעות ישירות שאינן סחירות (השקעות אלטרנטיביות, השקעה באג"ח לא סחירה), לא יהיו כפופות למגבלת עמלות הניהול החיצוני.

התאמה למאפייני המסלול

ברשות מסבירים כי קביעת שיעור התקרה על ידי הגוף המוסדי תאפשר גמישות בכך שהיא תתאים למאפייני המסלול, ולשיעור הנכסים הצפויים להיות מנוהלים במסגרתו על ידי מנהלים חיצוניים. באשר להוצאות הישירות שאינן כפופות למגבלת עמלות ניהול חיצוני, בגין הוצאות אלו המשקיע המוסדי נדרש למידת גמישות גבוהה יותר, וזאת משום שהיקף הוצאות אלו נקבע במהלך השנה ואינו ניתן לחיזוי באופן מהימן בתחילת השנה.

בנוסף, טוענת הרשות כי חלקן הארי של ההוצאות מסוג זה אינו נגזר מחוזים ארוכי טווח, מאפיין אשר מקל על חיזוי שיעורם השנתי. כך למשל, במסלולים בהם צפוי המוסדי להיעזר בצורה רבה יותר בגופים חיצוניים, עבורם נגבית העמלה מהחוסכים (כמו מסלולים בהשקעות לא סחירות) יתאפשר למוסדי לגבות שיעור הוצאות ישירות גבוה יותר וההיפך.

תגובת הלשכה

בתגובה אומר סו"ב אלון דור, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה: "קיבלנו את טיוטת התקנות ואנחנו לומדים אותה, אם כי נראה שהמנגנון שהרשות רוצה להחיל מורכב מידי ולטעמנו אינו נדרש ויקשה על השקיפות.

"לדעתנו, כל דמי הניהול במוצר פנסיוני צריכים להיות מרוכזים תחת קורת גג אחת, קרי דמי ניהול מצבירה ודמי ניהול מהפקדה, ואין מקום או צורך במרכיב נוסף של דמי ניהול. איננו שותפים לתחושת הרשות כי הכנסת עלויות ההוצאות הישירות תפגע באיכות ההשקעות ו/או תעלה את דמי ניהול, אנחנו מאמינים כי התחרות בשוק חזקה מספיק כדי לשמור רף דמי ניהול הנמוכים וכי גם חברות ביטוח, קרנות פנסיה והגופים המוסדיים ימשיכו להשתמש בגורמי יעוץ מתמחים היכן שצריך בדגש על השקעות בחו"ל.

"ככלל, אנו רואים ב'דו"ח הועדה המייעצת (ועדת יפה) לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא בחינת ההוצאות הישירות', אבן דרך חשובה באבולוציה של החיסכון הפנסיוני. הדו"ח הוא רחב ומקיף הרבה מעבר לדיון הנקודתי בהוצאות הישירות. אנחנו בלשכת סוכני הביטוח מתכוונים לקחת חלק פעיל בדיון על יישומו".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email