האוצר מקים ממשק אינטרנטי לציבור הרחב לאיתור תיקים ומוצרי ביטוח

חברות הביטוח יידרשו להעביר מידע מפורט בכל חודש לממונה, לטובת הממשק. הלשכה: ”מברכים על כל מהלך שיסייע לציבור המבוטחים“
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במטרה להגביר את שקיפות וזמינות המידע לציבור המבוטחים, וכדי לאפשר למבוטחים לרכוש או לעדכן את המוצרים הקיימים ברשותם בצורה מושכלת, הודיע אגף שוק ההון במשרד האוצר כי הוא מקים ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור מוצרי הביטוח בכל תחומי הענף. הממשק יאפשר למבוטחים לאתר בקלות ובמהירות מידע לגבי התיק הביטוחי שלהם אצל כל חברות הביטוח, כולל ה"פול", ולבחון את תנאי מוצרי הביטוח שברשותם. טרם ברור אם המידע יפורסם באתר נפרד של רשות שוק ההון החדשה שהוקמה השבוע, או באתר האוצר.

לצורך הקמת הממשק פרסמה הממונה, דורית סלינגר, חוזר לחברות הביטוח להעברת מידע מפורט לממונה עד ה־31 במרץ 2017 על הפוליסות שבבעלותן, פרטי המבוטח בכל פוליסה, מספרה, מוצר הביטוח ואם הוא אישי או קבוצתי, מועד תחילת הביטוח, מועד סיומו וסך פרמיה חודשית/ שנתית. חברות הביטוח יחויבו להעביר את הפרטים על החודש החולף, עד ליום ה־5 בכל חודש.

Technology.
אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את כל מוצרי הביטוח

הסרת מידע מהממשק

כל חברת ביטוח תודיע למבוטחיה על האפשרות לבקש את הסרת המידע אודות מוצרי הביטוח שלה מהממשק, לא יאוחר מה־1 במרץ 2017. ההודעה, כאמור, תופיע גם באתר האינטרנט של החברה ובאזור האישי של מבוטחיה. במידה והודיעה חברה למועמד לביטוח בעת צירוף לביטוח, או בעת חידוש פוליסה על אפשרות הסרת המידע, יראו אותה כמי שמילאה את חובתה לפי סעיף זה. נוסח ההודעה יהיה: "אגף שוק ההון במשרד האוצר מקים אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל, וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם. במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו. לידיעתך, אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל".

הממונה מבטיחה לטפל בכל פנייה של מבוטח החולק או מבקש לברר פרטים נוספים, באמצעות העברת הפנייה לחברת הביטוח הספציפית. לשם כך, יחויבו חברות הביטוח להעביר לממונה את פרטי ההתקשרות עמן לטובת הציבור, כולל פרטי איש הקשר שאחראי על טיפול בפניות ציבור בחברת הביטוח לעניין פניות שיתקבלו בעקבות שימוש בממשק, כתובת דואר אלקטרוני ייעודית לפניות ציבור ומספר טלפון ייעודי לפניות ציבור. חברת הביטוח תעביר לממונה את כתובת אתר החשבון האישי המקוון של מבוטחיה באתר חברת הביטוח. כמו כן, היא תציג בדף הבית של אתר האינטרנט שלה, באופן ברור ובמקום בולט, הפניה לדף המתאים באתר האינטרנט של החברה שיעסוק בפניות ציבור שיתקבלו בעקבות שימוש בממשק. מלשכת סוכני ביטוח נמסר, "אנו מברכים על כל מהלך שיסייע לציבור המבוטחים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email