האוצר: תקרת דמי הניהול למקבלי קצבאות לא תעלה על 0.3% בשנה

כך מוצע בטיוטת תקנות שפרסם השבוע משרד האוצר. השר כץ: "רוב מקבלי קצבאות עדיין משלמים את דמי הניהול המקסימליים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תקרת דמי הניהול למקבלי קצבאות בפוליסות ביטוח, קרן פנסיה מקיפה או כללית לא תעלה על 0.3% לשנה, בדומה לשיעור שנקבע על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהליך התחרותי לבחירת קרן ברירת מחדל. כך מוצע בטיוטת תקנות שפרסם השבוע משרד האוצר.

שר האוצר ישראל כץ שחתום על הטיוטה מסביר כי "בעקבות רפורמות רגולטוריות שנעשו בשוק החיסכון הפנסיוני בשנים האחרונות שהביאו להגברת התחרות בשוק, אנו עדים לירידה משמעותית בשיעור דמי הניהול הממוצעים המשולמים בפועל על ידי העמיתים במהלך תקופת החיסכון, כך שבפועל מרבית העמיתים אינם משלמים את דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות. עם זאת, שינוי זה אינו בא לידי ביטוי באופן משמעותי גם בדמי הניהול המשולמים על ידי מקבלי קצבאות, שרובם עדיין משלמים את דמי הניהול המקסימליים, וזאת בין השאר בשל היעדר אפשרות, נכון להיום, לניוד פנסיונרים בין הגופים המוסדיים החל מרגע קבלת הקצבה".

השר כץ: "להקנות לצעירים את הידע" | צילום: ששון תירם

עוד מוסבר בטיוטת התקנות כי "במסגרת החיסכון הפנסיוני ארוך הטווח, נצברות הפקדות העמיתים במשך עשרות שנים, עד להגעתם לגיל קצבה. לאורך תקופת החיסכון דמי הניהול נגבים מתוך היתרה הצבורה ומתוך התשלומים המועברים לקרן בשל כל עמית בשיעור שאינו עולה על התקרה הקבועה בתקנות. לעומת זאת, דמי הניהול עבור מקבלי הקצבה נגבים מתוך כלל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן לכלל מקבלי הקצבה, וזאת בהתאם לגובה תקרת דמי הניהול הקבועה בתקנות. לגובה דמי הניהול בתקופת קבלת הקצבה קיימת השפעה על גובה קצבתו של הפנסיונר, וככל שדמי הניהול נמוכים יותר, כך תהיה קצבתו גבוהה יותר".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email