האחריות המוטלת על הסוכן בביטוחי הרכב

סוגיה שנידונה בבית המשפט מלמדת על החובות המוטלות על סוכן הביטוח כשהוא עורך פוליסה ללקוח, וכן על האחריות שחלה גם על הלקוח בעת הקמת הפוליסה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

השבוע אדבר על אחריות הסוכן בפן ביטוח הרכב. לאחר תאונת דרכים, הגיש בעל הרכב שנפגע, באמצעות המבטחת מטעמו, תביעה כנגד הנהג הפוגע. הנהג הפוגע מצדו הגיש הודעת צד שלישי כנגד סוכן הביטוח וחברת הביטוח שלו. הוא טען כי הסוכן שלו הבטיח שהרכב מכוסה בביטוח והוא הסתמך על הבטחת הסוכן. לאחר התאונה התברר כי הסוכן לא הקים את הפוליסה לפני התאונה אלא הוא פעל להפיק פוליסת חובה רק מספר דקות לאחר התאונה ופוליסת מקיף למחרת התאונה.

יתרה מכך, הפוליסה הופקה עם התניה לפיה הנהג יהיה עם וותק נהיגה של שנה לפחות ואילו הנהג הפוגע היה עם ותק הנמוך משנה. כנגד חברת הביטוח הלין הנהג הפוגע כי החברה אחראית כלפי הסוכן לאור יחסי השליחות ביניהם. הסוכן טען כי לא היו בידיו מלוא הנתונים לשם הקמת פוליסות הביטוח, לרבות אמצעי תשלום והאשמה נעוצה בנהג הפוגע שלא וידא כי ברשותו פוליסה בתוקף.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

בית המשפט קבע לאחר שמיעת העדויות כי הסוכן התרשל במהלך הטיפול בהקמת הפוליסות ולא מילא אחר התחייבויותיו להפיק את הפוליסות כפי שנדרש במועד מסירת הרכב לנהג הפוגע. הנטייה בבתי המשפט הינה להטיל חובות רחבות על סוכן הביטוח בשלב המו”מ.

עיקר חובותיו של הסוכן כלפי המבוטח הינן בחובת גילוי והסבר, ונראה כי במקרה דנן לא הוסברו למבוטח תנאי הפוליסה. במקרה הזה ניתן לראות כי הסוכן לא ערך פוליסת ביטוח במועד, לא הודיע ללקוח כי לא קיים ביטוח ועליו להימנע מנסיעה ברכב, לא בירר את צרכי הלקוח ולא מסר לו הצעת ביטוח מתאימה. בנוסף, הסוכן דיווח תאריך מאוחר לאירוע לחברה המבטחת.

עם זאת, בית המשפט קבע כי הוא מחייב את סוכן הביטוח ב־50% בלבד מהנזקים שנגרמו לרכב שנפגע מהטעם שגם הנהג הפוגע, לא פעל כדין, ובין היתר, הוא לא בדק אם קיימת פוליסת ביטוח בתוקף בטרם עלה על הרכב. בנוסף הטיל בית המשפט אחריות חלקית על חברת הביטוח וקבע כי על חברת הביטוח לשאת באחריות למעשיה ותחויב בשיעור של 25% מהנזקים לנהג הנפגע.

לסיכום, הנהג הפוגע ישלם לנפגע את מלוא נזקיו, אך 50% מהנזק ישולם על ידי סוכן הביטוח ו־25% נוספים ישולמו על ידי חברת הביטוח, כך שבפועל אחריותו תצטמצם ל-25% בלבד.

כאמור, המקרה יכול היה להימנע לו הסוכן היה מברר מפורשות את זהות הנוהגים ברכב, ומפיק את הפוליסה במועד אז תזכרו ש”סוכן מקצוען הוא סוכן שלומד כל הזמן”

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email