האם ביטוח אחריות מקצועית חל על נזקים שהמבוטח גרם לעצמו?

סוכן ביטוח הגיש תביעה נגד איילון חברה לביטוח לאחר שסירבה לקבל את בקשתו להפעיל פוליסת ביטוח אחריות מקצועית
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בבית משפט השלום בהרצליה נדונה תביעתו של פלוני כנגד איילון חברה לביטוח בע"מ. התובע הינו סוכן ביטוח במקצועו המחזיק בבעלותו סוכנות ביטוח.

באחד הימים התרחשה תאונת דרכים בין רכבו של התובע, כשבתו נהגה בו, לבין רכב אחר, שבעקבותיה נגרמו נזקי רכוש שונים. מבטחת הרכב האחר שילמה למבוטח שלה תגמולי ביטוח בעקבות נזקי התאונה, ובתוך כך הגישה תביעת שיבוב כנגד התובע ובתו. בסופו של יום הגיעו הצדדים להסדר, כשהתובע טען כי סך הכספים שנאלץ להוציא בעקבות התאונה מסתכמים בסכום של כ־55,000 שקל.

התובע ציין כי רכבו היה מבוטח במשך מספר שנים בחברת ביטוח מסוימת אך לדבריו הוא התרשל בחידוש הפוליסה ובעת התאונה רכבו לא היה מבוטח. עם זאת, התובע החזיק בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית תקפה, אשר הונפקה לו על ידי הנתבעת. לפיכך, התובע פנה לנתבעת וביקש להפעיל את פוליסת האחריות המקצועית בטענה כי הוא התרשל בחידוש פוליסת הרכב כלפי בתו, שהינה צד שלישי. לבסוף ולאחר שדרישתו של התובע לא נענתה, החליט האחרון להגיש תביעה לבית המשפט בשיעור סך הכספים שנאלץ להוציא בעקבות התאונה.

ביטוח רשלנות מקצועית

הנתבעת טענה, בין השאר, כי אין לקבל את פרשנותו של התובע לפיה ביטוח אחריות מקצועית כולל גם רשלנות של המבוטח הגורמת נזק כלפי עצמו. לשיטתה, פוליסת האחריות המקצועית חלה רק כאשר צד שלישי נפגע כתוצאה מרשלנות המבוטח – ואדם לא יכול להיות צד שלישי של עצמו. עוד נטען, כי התובע היה בעל הרכב אף על פי שבתו עשתה בו שימוש בפועל.

שמות באי כוח הצדדים לא נזכרו בפסק הדין אשר ניתן באפריל 2017, בהיעדר הצדדים, מפי כבוד השופט יוסי ברכיה.

בית המשפט ציין תחילה כי פוליסת אחריות מקצועית היא סוג של ביטוח אחריות, והיא נועדה לכסות מקרה רשלנות מקצועית של המבוטח, אשר גרמה נזק לצד שלישי. סעיף 65 לחוק חוזה הביטוח, שמצוי בחלק שעוסק בביטוח אחריות, קובע כי "בביטוח אחריות חייב המבטח לשפות בשל חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי". בהקשר זה צוין כי "צד שלישי" פירושו הקודקוד השלישי במשולש מבטח־מבוטח־צד שלישי. לפיכך, לא ניתן להסיק כי המבוטח הינו גם הצד השלישי. "אין לומר כי ביטוח רשלנות מקצועית יכסה את רשלנותו של המבוטח כלפי עצמו", נכתב בפסק הדין.

בית המשפט הוסיף כי במקרה דנן התובע לא ערך ביטוח לרכב שבבעלותו ברשלנותו, והנזק נגרם למעשה לרכבו שלו ולא לרכב של בתו. בית המשפט קבע את המסקנות הללו בהסתמך על מספר דברים. ראשית, התובע הוא שהגיש את התביעה ולא בתו, בטענה שנגרמו לו נזקים כצד שלישי, להבדיל מהטענה שהנזקים נגרמו לבתו. שנית, מהמסמכים שהוגשו לבית המשפט עלה כי התובע הוא הבעלים הרשום של הרכב. נוסף על כך, בתו של התובע נמנעה מלהעיד בהליך המשפטי ועובדה זו מפעילה את החזקה, לפיה גרסתה הייתה מחזקת את טענות הנתבעת.

בית המשפט ציין כי במקרה אחר שהגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים נקבע כי ביטוח אחריות מקצועית מכסה את חיוביו של אדם כלפי צדדים אחרים. כלשונו של בית המשפט המחוזי, "המבוטח אינו יכול לטעון כי בשל כך שהוא נתן שירותים לעצמו נוצרה רשלנות שלו כלפי עצמו, מהטעם שפעולתו שלו לא יצרה כל אחריות, אפילו אם היתה גלומה בה רשלנות".

התובע טען כי התרשל בחידוש הפוליסה כלפי בתו | צילום: Fotolia

 

בית המשפט דחה את התביעה והוסיף כי התוצאה המשפטית הייתה יכולה להיות שונה בקיומה של מסכת עובדתית שונה, בה הרכב היה בבעלות בתו של התובע, והתובע היה מתחייב לבטח את הרכב כסוכן ביטוח, אך בפועל התרשל ולא ביטח את הרכב. במקרה כזה, בתו של התובע הייתה מוצאת את עצמה ללא כיסוי ביטוחי, ומחויבת לפצות את הניזוק. לאחר מכן, בתו של התובע הייתה מגישה תביעת רשלנות מקצועית כנגד התובע, בכובעו כסוכן הביטוח שלה. בשלב זה הייתה נכנסת לתמונה הנתבעת, אשר כזכור ביטחה את התובע בפוליסת אחריות מקצועית, והכיסוי הביטוחי היה חל.

הואיל ובמקרה דנן התובע הינו בעל הרכב, והנזקים נגרמו למעשה לתובע עצמו, כי אז פוליסת האחריות המקצועית לא חלה והתביעה כאמור נדחתה. בית המשפט חייב את התובע בהוצאות משפט של הנתבעת.
* עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

 

הכותב הוא יועץ לשכת סוכני ביטוח במחוז תל אביב והמרכז

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email