האם ביטוח החובה עומד להתייקר?

שר האוצר חתם על הצו לפיו החל מינואר 2022 יעבירו חברות הביטוח לקופות החולים 12.66% מדמי ביטוח החובה שגבו בחודש הקודם, במקום 9.4% שהן מעבירות כיום
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שר האוצר אביגדור ליברמן חתם על הצו לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, לפיו כל חברת ביטוח תעביר לקופות החולים 12.66% מדמי ביטוח החובה שגבה אותו מבטח בחודש הקודם, בעד כל הפוליסות שהוציא לפי פקודת הביטוח, וזאת החל ביום 1 בינואר 2022. כיום, שיעור ההעברה שנקבע ב-2009, עומד על 9.4%. מדובר בתוספת של כ-3% מדמי ביטוח החובה שהחברות ייאלצו לשלם לקופות החולים, ובענף מעריכים שחברות הביטוח יגלגלו את התשלום הנוסף למבוטחים באמצעות ייקור ביטוח החובה. רשות שוק ההון אמורה להחליט בנושא, כשהחברות יבקשו העלאת הפרמיות.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע שחברות הביטוח תעברנה לקופות החולים (באמצעות המוסד לביטוח לאומי) את עלות אספקת השירותים שניתנים על ידן לנפגעי תאונות דרכים בסכום גלובלי המשקף את עלות השירותים. בחוק נקבע שעלות אספקת השירותים תתעדכן מדי שנה, בדרך שבה מתעדכנת עלות סל שירותי הבריאות, וששר האוצר יפרסם בהודעה ברשומות מדי שנה את עלות אספקת השירותים המעודכנת.

ענף מעריכים שחברות הביטוח יגלגלו את התשלום הנוסף למבוטחים באמצעות ייקור ביטוח החובה. צילום: shutterstock

עוד נקבע שלצורך מימון אספקת השירותים יעביר כל מבטח לקופות החולים שיעור, שיקבע שר האוצר לגביו בצו, מדמי הביטוח שגבה בעד פוליסות שהוציא לפי פקודת ביטוח רכב מנועי.

מימון הטיפול בנכי צה"ל

בטיוטה לצו שפרסם משרד האוצר בחודש מאי האחרון נכתב כי "עלות אספקת השירותים והשיעור מדמי הביטוח שכל מבטח מחויב להעביר כאמור לא עודכנו מאז שנת 2009, וכתוצאה מכך במהלך תקופה זו חברות הביטוח נהנו מכך שהן נדרשו לשלם שיעור מופחת מפרמיות הביטוח שגבו. כעת מוצע, בהתאם להחלטת הממשלה שעניינה 'רפורמה בתחום הטיפול בנכי צה"ל ומערכת הביטחון – נפש אחת', תוספת תקציבית למערכת הביטחון ופעולות אחרות" מיום 9 במאי 2021, לעדכן במקביל בהודעה של שר האוצר את עלות אספקת השירותים, ולהעמידה על סך של 655 מיליון שקל בהתאם לעלות סל שירותי הבריאות המעודכנת לשנת 2020. בהתאם לכך, מוצע לקבוע בצו המוצע שכל מבטח יעביר לקופות החולים שיעור של 12.66% מדמי הביטוח שגבה אותו מבטח בחודש הקודם, בעד כל הפוליסות שהוציא לפי פקודת הביטוח, וזאת החל ביום 1 בינואר 2022".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email