האם האיטום בהכרח לקוי?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מכירת פוליסת ביטוח דירה היא מיומנות ששמה את הסוכן בסיכון תמידי. הלקוח בטוח שהוא רכש "תעודת אחריות" לכל נזק לביתו, ומנגד, בבוא מקרה הביטוח תחפש חברת הביטוח את ההחרגה הרלוונטית בפוליסה כדי לסרב לשאת בנזק.

במקרה של נזקי מים, תשובה שכיחה לסירוב כיסוי הנזק היא "איטום לקוי". חברת הביטוח מסבירה ללקוח שהפוליסה לא מכסה נזקי מים שנגרמו בשל "איטום לקוי", שכן חלק בלתי מבוטל מהמבוטחים לא עוסקים בשגרה באיטום דירתם לחלוטין, המבוטח ניזוק והעלויות הכרוכות בתביעה שכזו גורמות לו לוותר על תביעתו.

נציג לכם שתי דוגמאות שמבהירות מתי נכון לוותר על תביעה ומתי יש לעמוד על הזכויות: עדנאן רכש פוליסה מחברת הראל. איתרע מזלו וכעבור ארבעה חודשים ממועד רכישת הפוליסה, הופיעה רטיבות בחדר האמבטיה שלו ובדירה שתחתיו. עדנאן זימן את שמאי חברת הביטוח שצילם תמונות, שירבט מלים והלך.

כעבור כמה ימים חזר השמאי וערך בדיקה תרמית של הקירות והרצפה. לימים שיגרה הראל הודעה שאין בכוונתה לשאת בנזקיו מחמת "איטום לקוי". עדנאן לא קיבל את עמדת המבטחת ופנה לשמאי מטעמו. כשהשמאי התייצב בדירה, הוא ערך בדיקה מקיפה ונאלץ להסכים, כי אכן השנים עשו את שלהן וגם הדבקת קרמיקה על הריצוף שהיה קיים לא מנעה מהמים לחדור ולגרום לנזקים לדירת המבוטח והשכן. הקירות המקולפים וכתמי המים הנסתרים ברחבי הבית הסגירו שאכן האיטום היה לקוי, ואין טעם בהגשת תובענה.

במקרה כזה יש לתת דגש לאכזבתו של עדנאן בעיקר מסוכן הביטוח שלו. עדנאן שב והדגיש, כי הסוכן לא הסביר לו, בטרם רכש את הפוליסה, את המשמעויות הנלוות לה. הוא רק הבטיח שבבוא היום הראל תשלם לו עבור הנזקים שבבית. מנגד, נספר על משפחת נ', המתגוררת בבית בן עשר שנים בקרבת הים.

כשפנתה המשפחה לסוכן הביטוח, הוא עמד על כך שמיקום הבית וערכו מחייבים לצפות את פני העתיד, ולכן המליץ על הרחבה גם למצב של איטום לקוי. כעבור כמה שנים, בסערה שהתרחשה בינואר 2013, המשקעים הכה חריגים בעוצמתם והיקפם גרמו לנזקי מים בכל ארבעת מפלסי הבית. המשפחה פנתה לסוכן וכעבור יומיים הגיע שמאי מטעם חברת מנורה. השמאי ערך רישומים, צילם תמונות, ביקש מהמשפחה להעביר לו הצעה לתיקון הנזק ונפרד לשלום.

המשפחה פנתה לבעלי מקצוע שהעריכו את הנזקים בכ-330 אלף שקל. לימים, שמאי ובודק מטעם המבטחת הגיעו לבית המשפחה, ערכו סיור מקיף ברחבי הבית, ביצעו צילום תרמי באמצעות מצלמה ייחודית ועזבו את המקום תוך התעלמות מבקשת המשפחה לקבל העתק מדו"חותיהם.

המשפחה, הם המבוטחים, ביקשה מחברת הביטוח לקבל תשלום לתיקון הנזקים, או לחילופין שחברת הביטוח תישא בעלויות החברה שעמה היא קשורה. כעבור שישה חודשים מיום האירוע, קיבלה המשפחה 8,500 שקל בלבד, בהעברה בנקאית, ללא נימוק לגובה הסכום. המשפחה שחשה שנעשה לה עוול, פנתה לשמאי פרטי ולמשרדנו. בעקבות פנייתנו למבטחת, התקבלו הדו"חות שעליהן היא הסתמכה, שהועברו לבדיקת שמאי ומהנדס.

אנשי מקצוע אלו הגיעו אף הם לבית והופתעו לגלות שהנימוקים שעליהם מסתמכת מנורה אינם מדויקים. בעוד שנטען שהנזקים נגרמו בעקבות "איטום לקוי", בפועל התגלה שהאיטום כלל לא לקוי, שהריצוף והצנרת תקינים ואף עמדו בימי גשם וסופות שבאו לאחר מכן ללא כל קושי.

השמאי והמהנדס מטעם המשפחה הרחיבו ובדקו את מזג האוויר ביום האירוע ונוכחו שמדובר בסערה כה חמורה, ובהתחשב בקרבה לים, הרוח החזקה והמשקעים החריגים בכמותם, לא היה איטום שהיה יכול למנוע את הנזק. התביעה בעניין זה מתנהלת בימים אלו ממש ונעדכנכם בתוצאותיה בהמשך.

עם זאת, כאן למדים אודות חשיבותה של חוות דעת שנייה, גם כשהיא כרוכה בתשלום, לצד ליווי של סוכן שמעורב בתביעה מיום המקרה ועד להגשה לבית המשפט: למרות הנזק והתנערות חברת הביטוח, למבוטחים אין כל טענה כלפי הסוכן והם ממשיכים לצעוד אתו יד ביד גם היום.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email