האם הכנסות לא מדווחות ילקחו בחשבון בקביעת פיצויים?

פסק דין של בית המשפט העליון עוסק בסוגיית חישוב פיצויים לנפגע תאונת דרכים - מהם כללי האצבע כאשר באים לפסוק פיצויים במצב שבו הניזוק טוען להכנסה לא מדווחת
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לפני פחות משנה ניתן פסק דין יוצא דופן בבית המשפט העליון בנושא מעניין: האם הכנסות של נפגע בתאונת דרכים, שלא דווחו, ייחשבו לצורך קביעת פיצויים?

הרקע: המנוח נהרג בתאונת דרכים שאירעה בשנת 2013. המשיבות הן הידועה בציבור ובתו הקטינה, שהגישו את התביעה כיורשות וכתלויות. הוסכם על הצדדים, כי המערערות, ביטוח ישיר מגדל, חבות במשותף בתשלום הפיצוי למשיבות בשיעור 50% כל אחת. על כן, המחלוקת נסובה על גובה הנזק בלבד.

העליון. אין להתעלם מההכנסות הלא מדווחות לרשויות המס | צילום: shutterstock

בבית המשפט המחוזי התמקד הדיון בקביעת בסיס השכר של המנוח. המשיבות טענו כי למנוח היו הכנסות לא מדווחות בשיעורים גבוהים, כך שיש להעמיד את בסיס השכר על שילוש השכר הממוצע במשק. מנגד, המערערות טענו כי שיעור ההשתכרות של המנוח לא הוכח, בין היתר בהתחשב בעובדה שהמנוח הותיר אחר מותו חובות רבים, ושהמנוח טען בפני נושיו ובמסגרת הליכי הוצאה לפועל, כי אינו משתכר סכומים גבוהים.

טענות סותרות

בית המשפט המחוזי קבע כי המנוח עבד כעצמאי, אף שהכנסותיו לא דווחו לאף אחת מרשויות המדינה והמנוח אף הונה את נושיו. מכיוון שלא הונחו ראיות להוצאות שיש להפחית מהכנסות המנוח, בית המשפט המחוזי העמיד את בסיס שכר המנוח על השכר הממוצע במשק שעמד על 9,976 שקל, ונימק את קביעתו זו בהכנסות המנוח ממקומות העבודה; בהשקעות שהשקיעו המנוח והמשיבה במסעדה; ובכך שמחשבונות הבנק והתנועות שבו, עלה כי המשפחה חיה ברמת חיים סבירה.

על קביעה זו, הוגש ערעור זה לבית המשפט העליון. המערערות טענו כי מדובר במקרה חריג, שבו בנוסף לחוסר הדיווח על הכנסותיו, המנוח הצהיר באופן פוזיטיבי בפני הרשויות כי הוא חסר רכוש או הכנסה. נטען, כי בהינתן הצהרותיו של המנוח בהליכי ההוצאה לפועל ומעורבותה של המשיבה במעשיו, העיזבון והמשיבות מושתקים מלטעון טענות סותרות בגדרו של ההליך הנוכחי.

מנגד, המשיבות טענו כי פסק הדין של בית המשפט המחוזי עולה בקנה אחד עם ההלכה הנוהגת לעניין חישובי נזקי תלויים במי שהסתיר את הכנסותיו. בערעור שכנגד, הלינו המשיבות על מיעוט הסכום שנפסק.

לאחר שמיעת הטענות הצדדים, קבע בית המשפט העליון כי דין הערעור להתקבל בחלקו, ודין הערעור שכנד להידחות.

נימוקי העליון

תחילה, ציין בית המשפט העליון כי ברמת העיקרון, על פי ההלכה הנוהגת, הפיצוי לניזוק ייגזר מההכנסה האמיתית שהוכחה, ואין להעניש את הניזוק, ובוודאי כך לגבי התלויים בו, בשל חטאיו. עם זאת, על הניזוק הטוען להכנסה לא מדווחת מוטל נטל גבוה במיוחד להוכחת טענותיו, שהרי כבר הראה, שכשנוח לו הדבר, הוא מוכן להצהיר הצהרות שאינן אמת.

בית המשפט העליון ציין כי ניתן להצביע על מספר "כללי אצבע" כאשר באים לפסוק פיצויים במצב שבו הניזוק טוען להכנסה לא מדווחת. ראשית, על הניזוק-התובע נטל הוכחה מוגבר להוכחת גובה השתכרותו הלא מדווחת. בנוסף, אין מקום להשתמש בנקודות מוצא כמו שכר מינימום או שכר ממוצע במשק לצורך הערכת גובה ההכנסה הלא מדווחת. מעבר לכך, גם משהוכחה ההכנסה הלא מדווחת, יש להפחיתה לצורך חישוב הפיצויים, ולא במעט לאור השיקולים האמורים לעיל.

עוד הוסיף בית המשפט העליון כי יש להתייחס בחומרה רבה יותר למצג פוזיטיבי של אי השתכרות כלפי הרשויות להבדיל מאי דיווח "פסיבי", בבחינת מעין יישום של דוקטרינת ההשתק השיפוטי. זאת ועוד, יש להתייחס בחומרה רבה יותר לאי דיווח של עצמאי מאשר לאי דיווח של שכיר שמעבידו לא הנפיק לו תלוש משכורת. כמו כן, יש להתייחס בחומרה רבה יותר לניזוק החי מאשר לתביעת אלמנה ותלויים.

הפיצוי הסופי הוקטן

בית המשפט העליון הדגיש כי לנוכח התנהלותו של המנוח "בשחור", לא היה מקום לרוחב יד בהערכת ההשתכרות, אלא להיפך. במקרה הנדון הדברים צרמו עוד יותר, שכן המנוח לא "הסתפק" באי דיווח על הכנסותיו, אלא יצר מצג באופן פוזיטיבי בנוגע לאי השתכרותו כביכול והונה את נושיו, ומהמסמכים שהוצגו, לא היה ברור מה היה עברו התעסוקתי לאורך השנים.

יתר על כן, ציין בית המשפט העליון כי לא היה מקום לפסוק לזכות העיזבון הפסדי פנסיה. גם אם מכירים בהכנסות "בשחור" של המנוח כעצמאי, וגם אם נניח שלמרות זאת המנוח היה מחליט להפריש כספים לקרן פנסיה, הרי שהיה צריך לקחת בחשבון, כי ההפרשות לפנסיה של עצמאי מגיעות מכיסו שלו, והתעלמות מכך, כמוה ככפל פיצוי.

לפיכך קבע בית המשפט העליון שאין להתעלם מההכנסות הלא מדווחות לרשויות המס ויש לחשב את  הפיצוי המגיע למשיבות על בסיס שכר חודשי של 8,500 שקל למנוח וללא הפסדי פנסיה.

הכותב הוא יועמ"ש למחוזות המרכז, השרון וירושלים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email