האם הפוליסה האחידה תוזיל את הפוליסה ותבטיח כיסוי הולם למבוטח?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שר האוצר יאיר לפיד והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר פירסמו השבוע את הצעד הראשון בתוכנית להוזלת עלויות ביטוחי הבריאות הפרטיים המסחריים והבטחת כיסוי הולם למבוטח – טיוטת תקנות שמגדירות לחברות הביטוח כיסוי אחיד לניתוחים.

גיבוש טיוטת התקנות, שנעשה בתיאום עם משרד הבריאות, עולה בקנה אחד עם המלצות ועדת גרמן, שהמליצה בין היתר לקבוע כיסוי אחיד בביטוח ניתוחים בין חברות הביטוח לקופות החולים. ביטוח למימון ניתוחים פרטיים הוא המרכיב העיקרי בעלות ביטוח הבריאות הפרטי.

קביעת כיסוי אחיד לניתוחים תקל על השוואת מחירי הפוליסות, תגדיל את יכולת המיקוח של הצרכן, ותעודד תחרות מצד חברות הביטוח על מחיר הפוליסה ועל השירות למבוטח. לאחר כניסה לתוקף של הפוליסה האחידה, בכוונת אגף שוק ההון לפרסם מחשבון השוואה בין מחירי הפוליסות. המחשבון יגביר את השקיפות וצפוי להוביל להוזלה נוספת בדמי הביטוח.

בשלב הבא, לשם התמודדות גם עם כפל הביטוח הקיים בין חברות הביטוח לקופות החולים בכל הנוגע לכיסוי לניתוחים, יבחן אגף שוק ההון יחד עם משרד הבריאות את האפשרויות ליצירת מנגנון לאיזון סיכונים בין הגופים.

לדברי סלינגר, "פרסום טיוטת התקנות עולה בקנה אחד עם החזון של אגף שוק ההון שעיקריו הם הבטחת מוצרים הוגנים, איכותיים, שקופים וברי השוואה למבוטחים. הסדרת תחום ביטוחי הבריאות הכרחית על מנת לשפר את השירות הניתן למבוטחים, להתמודד עם כפל הביטוחים ובעיקר על מנת להעניק למבוטחים כח מיקוח אל מול חברות הביטוח".

מהלשכה נמסר בתגובה: "לשכת סוכני הביטוח מקבלת בברכה כל מוצר ביטוחי שמבטיח שקיפות מרבית למבוטח ובתנאי שהכיסוי הביטוחי שלו רחב ככל האפשר ובמחיר סביר. אין ספק כי הפוליסה במבנה האחיד המוצעת על ידי המפקחת הינה בסיסית ביותר בהיקפי כיסוי ולכן סוכני הביטוח, כמייצגים ודואגים למבוטחים, סבורים כי לציבור מגיעה הזכות לפוליסה מורחבת, שתסייע במקרה צרה, כמו השתלות, טיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות, גילוי מחלות קשות ועוד. אנו קוראים לחברות הביטוח ולפיקוח להיערך עם מוצרים משלימים כדי שנוכל להבטיח את השמירה על זכויות המבוטחים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email