האם יש צורך בסוכן ביטוח לטיפול בביטוח פנסיוני?

סו"ב משה ברק מסביר מדוע כדאי להיעזר בשרותיו של סוכן ביטוח כשזה נוגע לביטוחי החיים והפנסיה שלכם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לא מעט נכתב בשנים האחרונות על הצורך בשירותיו של סוכן הביטוח בעת עריכת הסדר פנסיוני ולאחר מכן במהלך חייו של המבוטח או חס וחלילה בעת מותו. שלל עיתונאים, פרשנים למיניהם ואף גורמים האמונים על תחוםהביטוח (ובכלל זה טובת המבוטחים) סבורים ככל הנראה כי עבר זמנו של מקצוע זה.

החלטות הרגולציה בשנים האחרונות דוחפות אותנו הסוכנים אל מחוץ למעגל העשייה והשמירה על טובתם של לקוחותינו. להלן סיפור מהחיים לשיפוטכם:

המבוטח
יובל בן 48 נפטר לפני כחצי שנה לאחר הופעה חוזרת של מחלת הסרטן בגופו. הוא השאיר אחריו אלמנה בת 47 וילד בן 12 . יובל היה פקיד במשרדנו בתחום ביטוח חיים וקודם לכן עבד בתפקיד דומה בסוכנות ביטוח אחרת.

ביטוחים והסדרים פנסיוניים למנוח היה ביטוח חיים על סך 750 אלף שקל שנערך לו בשנת 2015 בחברת כלל ביטוח. בנוסף, הייתה לו קרן פנסיה כשכיר בחברת כלל פנסיה וגמל אשר נפתחה בחודש מאי 2016 בעת עבודתו אצל הסוכן הקודם. הוא הותיר קצבת שאירים לאלמנה שעמדה על סך של 1,500 שקל בחודש ואילו קצבת השאירים ליתום הייתה 1,000 שקל בחודש. סכום החיסכון הנצבר עד ליום מותו היה כ־30 אלף שקל.

הליך התביעה
נפגשתי עם האלמנה מספר חודשים לאחר פטירת בעלה, זאת לאחר שניסתה ביוזמה עצמאית שלה למלא את טפסי התביעה וגילתה כי אינה מוצאת את ידיה ורגליה, כדי למלא עבורה את הטפסים הנדרשים כולל התצהירים למיניהם. במעמד זה תחקרתי אותה היטב על מועד הגילוי הראשוני של מחלת הסרטן אצל בעלה. גיליתי כי על פי זיכרונה המדויק (אוגוסט 2016) מועד הגילוי היה כשנה לאחר עריכת ביטוח החיים ושלושה חודשים לאחר פתיחת קרן הפנסיה. הסברתי לה כי בשל סמיכות הזמנים בין מועד ההצטרפות לקרן הפנסיה לבין מועד גילוי המחלה – קרן הפנסיה תבדוק את חבותה באופן יסודי ומעמיק, כולל הזמנת התיק הרפואי מקופת החולים – כך שניתן יהיה להתרשם כי היא עושה כל אשר בידה כדי להתחמק מהתשלום. תשלום תגמולי הביטוח על ידי מחלקת התביעות של כלל ביטוח עברה חלק, והתשלום בוצע יחסית מהר. לאחר שראיתי שתשלום קצבת השאירים מתעכב, הונחתה פקידת ביטוח החיים במשרדנו להתקשר בתדירות של אחת ליומיים כדי לברר היכן הדברים עומדים.

מספר ימים לאחר ראש השנה 2018 , הצלחנו לקבל מקרן הפנסיה העתק מכתב שנשלח לאלמנה, בו נכתב כי עקב סכום הקצבה הנמוך העומד על 130 שקל לחודש, שהוא מתחת למינימום הנדרש בתקנות – היא זכאית לפדות את כל הסכום במשיכה חד פעמית. שערותי סמרו והכעס שבי הרקיע שחקים, מחלקת תביעות של כלל פנסיה פחדה לומר לאלמנה וליתום שתביעתם לקצבאות שאירים נדחית וסיפרו סיפורי מעשיות על קצבה נמוכה. החלטתי כי בשלב ראשון אתמקד בפן הפרוצדורלי של דרך קבלת ההחלטה. בהתאם לכך בחרתי להתחיל בטיפול מלמטה כלפי מעלה – ממוקד השירות ועד למעלה לאן שאצטרך להגיע.

כמובן שפקידת המוקד ומסלק התביעות ניסו למרוח אותי ולספר לי סיפורי סרק על תקופת אכשרה ופיגור בתשלומי פרמיות – אמרתי להם שאני בשלב ראשון מבקש כי אם החליטו לדחות את התביעה, עליהם לומר זאת בגלוי ולנמק זאת בצורה מפורשת, וזאת על פי התקנון של קרן הפנסיה והנחיות הרגולציה. לאחר פרק זמן ובעקבות דין ודברים התקשר מנהל צוות תביעות ואמר כי עברו פעם נוספת על התיק וככל הנראה הם יאשרו את התביעה, אך הם נדרשים לעוד קצת זמן להשלמת בדיקות.

לאחר תקופת החגים שבתי ושוחחתי עם מנהל הצוות שעדכן כי התביעה מאושרת במלואה – ואכן בחלוף פרק זמן נוסף ופניות נוספות מצדי, התקבל מכתב מתוקן המופנה אל האלמנה ומאשר את תשלומי התביעה.

סיכום
אני משער שהמתואר לעיל מוכר היטב לכל סוכן ביטוח חיים וביטוח פנסיוני – גם המספרים שלעיל מדברים בפני עצמם. העובדה שאנחנו נאלצים לנטוש את המבוטחים ולהשאיר אותם כטרף קל לחברות הביטוח, קרנות הפנסיה ועורכי דין שפרנסתם בעת מצוקתם של אחרים ידועה בוודאי לכל מי שעיניו בראשו – גורמת לי לצער ועצב גדולים. מה ששולט היום הוא הפופוליזם העכשווי. הוא חזק מטובת החלשים והנזקקים, ואילו החזקים ישכילו להבין ולדאוג לעצמם כפי שהיה מאז ומעולם.

*התמונה הראשית: באדיבות המצולם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email