האם כלל גבתה כספים מהסוכנים בניגוד להסכמים?

סוכנות הביטוח לחמי תובעת מהחברה 7.2 מיליון שקל בגין עמלות שלא שולמו לה וקיזוזי עמלות שלא כדין. הסוכנות מעריכה כי איבדה רווחים בהיקף של כ-3.5 מיליון שקל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

סוכנות הביטוח לחמי, שבבעלות סו"ב יעקב לחמי, הגישה תביעה כספית בסך 7.2 מיליון שקל נגד כלל ביטוח. בכתב התביעה טוענת סוכנות לחמי כי מדובר ב"מקרה בוטה ביותר של שימוש בכוח השררה וניצול האמון בין הצדדים, במסגרתו כלל ביטוח, תאגיד ביטוח ענק, פועלת באופן שיטתי ומודע במטרה להימנע מתשלום עמלות כמוסכם". על פי כתב התביעה שהוגש על ידי עורכי הדין שלומי הדר וירון זמר, במהלך 2015 התקבלה בכלל ביטוח החלטה לקזז ללא בסיס כחצי מיליון שקל מכספי עמלות שוטפים המגיעים לסוכנות ומהווים חלק מהתזרים עליו היא מתבססת. זאת, תוך שכלל ביטוח גורמת לסוכנות נזק ממשי, מיידי ומתמשך, בתקופה קריטית של גיוס כוח אדם לפעילות חדשה, אשר נוכח הקיזוז צומצמה ופגעה ברווחי הסוכנות באופן ניכר. הסוכנות מעריכה את היקף הנזקים שנגרם לה ב-3.5 מיליוני שקלים. זו התביעה הראשונה שהגיעה לבית משפט נגד כלל בנושא זה. יש לציין כי בעיתון "ביטוח ופיננסים" סיקרנו בהרחבה את נושא אי תשלום העמלות וקיזוז העמלות בגין "חוב" סוכן, שהסוכנים טענו שאינו קיים. בראש החברות עליהן הגיעו תלונות אל שולחננו עמדה "כלל ביטוח".

סו"ב יעקב לחמי

חוב של מיליון שקל

לטענת סוכנות לחמי, צעדיה של כלל נגדה נעשו לאחר שצמצמה את הפעילות אתה לטובת חברות ביטוח אחרות. בסוף 2014 פנה נציג כלל אל הסוכנות בהודעה לפיה לסוכנות חוב בסך 412 אלף שקל מלפני עשר שנים, בגין תשלום עמלות יתר. לטענת הסוכנות, לא קיים חוב כלשהו מצדה וגם לא הגיעה הודעה האם כלל גבתה כספים מהסוכנים בניגוד להסכמים? סוכנות הביטוח לחמי תובעת מהחברה 7.2 מיליון שקל בגין עמלות שלא שולמו לה וקיזוזי עמלות שלא כדין ‰ הסוכנות מעריכה כי איבדה רווחים בהיקף של כ-3.5 מיליון שקל רונית מורגנשטרן כלשהי על קיומו של החוב בכל עשר השנים שחלפו. עם ההודעה, קיזזה כלל כחצי מיליון שקל מהעמלות המגיעות לסוכנות בגין החוב עליו הודיעה. "המעשים החד צדדיים של כלל ביטוח צורמים במיוחד. הקיזוז נעשה בעת שכלל ביטוח חייבת לסוכנות כספים בגין עמלות שלא שולמו לה במהלך השנים. נכון למועד הגשת התביעה ולאחר הקיזוז, חייבת כלל לסוכנות עמלות בסך של 482,809 שקל. בנוסף, לסוכנות לא ניתנה אפשרות להיערך לקיזוז שנעשה ללא בסיס וללא הצדקה בסכומים נכבדים בהיקף של 627,455 שקל, שלטענת כלל הגיעו לה בגין תשלומי יתר שקיבלה הסוכנות במהלך כעשור", נכתב בתביעה. "במהלך אותה תקופה לא עלתה כל טענה או דרישה בגין תשלומי יתר מצד כלל, ובמהלכה נחתמו הסכמים בין הצדדים מבלי שכלל פצתה פיה בטענה כלשהי, בוודאי שלא לגבי קברניטי כלל שידעו על "שגיאות" בתחשיבי העמלות שכלל ביטוח עורכת מול סוכני ביטוח, לרבות נוכח פניות שקיבלו מסוכני ביטוח שונים ובוודאי שידעו על כך אם אכן בוצעה על ידי כלל ביטוח בדיקת עמלות מקצועית טרם התקבלה ההחלטה לבצע קיזוז. שכן אז, ללא ספק, הונחה לפניהם תמונה ולפיה, קיים חוב של כלל ביטוח כלפי הסוכנות ולא להפך. תשלומים מלפני כעשור". לחמי מעריכה את החוב של כלל בגין אי תשלום עמלות כדין בכ-1 מיליון שקל ללא מע"מ.

שיווק תוך עקיפת הסוכנות

בכתב התביעה מודיעה סוכנות לחמי כי היא שוקלת לתבוע את כלל ביטוח וחברות מטעמה בגין שיווק ישיר ללקוחות הסוכנות תוך עקיפתה. ”כחלק ממאמצי כלל ביטוח לפגוע בסוכנות ובהכנסותיה, פוגעות הנתבעת וחברות מטעמה בפרטיות לקוחות הסוכנות. בין היתר, בפניה של חברת ”הכלל הראשון“, שבבעלות כלל ביטוח, ללקוחות הסוכנות תוך שימוש במידע ובפרטי גביה שנמסרו לכלל ביטוח על מנת לערוך ללקוחות הסוכנות פוליסות חדשות, תוך עקיפת הסוכנות, ”שריפת“ פוטנציאל השיווק של הסוכנות מול אותם לקוחות וכן, שלילת עמלות המגיעות לסוכנות בגין תיק הלקוחות שלה. בהקשר זה, התובעת שומרת על זכותה לתבוע את הנתבעת וחברת הבת מטעמה בהליך נפרד ולאחר שיתברר היקף התופעה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email