האם מבוטח חייב לסכן את חייו כאשר פורצים לנכס שלו?

האם מבוטחת זכאית לתגמולי ביטוח במקרה של אירוע פריצה בו מורשה כניסה הגיע לנכס אך לא ביצע בדיקה פיזית ופנימית למרות שהתחייב לכך בפוליסה?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
בבית המשפט העליון נדונה בקשת רשות ערעור מטעם חברת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ שיוצגה על ידי עו"ד קובי קפלינסקי, כנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ. ההחלטה בבקשה ניתנה באפריל 2017, מפי כבוד השופט אליקים רובינשטיין.

 

חברת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ מנהלת עסק ליבוא ויצוא מוצרים מתחום תעשיית הקירור, האוורור ומיזוג האוויר בפתח תקווה. הנכס בוטח באמצעות המשיבה בפוליסה לביטוח בית עסק שמכסה, בין השאר, נזקי תכולה, לרבות סיכוני פריצה ושוד. הכיסוי הביטוחי לסיכוני פריצה הותנה באמצעי מיגון שונים כגון התחברות למוקד אזעקות, לרבות שירותי סיור, וכן זימון של מורשה פתיחה לבדיקה פיזית ופנימית של הנכס במקרים של קבלת קריאה משני אזורי גילוי פריצה, כשמנהל העסק הוחתם על התחייבות לקיום תנאי המיגון.

 

באחד הלילות פרצו אלמונים לנכס ורק בבוקר שלמחרת גילו עובדי המקום אודות האירוע ובהתאם לכך דיווחו לחברת הביטוח הפניקס ודרשו לקבל תגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה. הפניקס מצידה הפעילה חוקרים ושמאים במטרה לברר פרטים נוספים לגבי האירוע עד שבשלב מאוחר יותר שוגר מכתב דחייה למבקשת בטענה כי בבדיקה נמצא שלא קוימו תנאי הפוליסה. "תנאי להגעת מורשי כניסה בכל מקרה של קבלת קריאת אזעקה לפריצה מהמוקד משני אזורי גילוי להגיע לבדיקה פיזית פנימית – לא קוים", נכתב בדחייה. דהיינו, חברת הביטוח טענה כי מורשה פתיחה של הנכס לא ביצע בדיקה פיזית ופנימית של הנכס ומשום כך אין המבקשת זכאית לתגמולי ביטוח.

 

חברת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ הגישה תביעה לבית משפט השלום ודרשה לקבל תגמולי ביטוח בגין הנזקים שנגרמו לה עקב האירוע. לטענתה, מורשה מטעמה הגיע לנכס בסמוך לאירוע, לאחר קבלת קריאה ממוקד השמירה וערך בדיקה חיצונית יחד עם סייר של מוקד השמירה אך השניים לא הבחינו בממצאים חריגים ולא ראו סממנים של פריצה ולכן עזבו את המקום. עוד נטען, כי דרישת הפניקס לערוך סיור פנימי בנכס היא דרישה מוגזמת, אשר עלולה לסכן חיי אדם. ואילו הפניקס טענה להגנתה כי לאור אי עמידה בתנאי הפוליסה, אשר קיומם היה מונע את האירוע ואת הנזק, היא פטורה מחבותה ויש להורות על דחיית התביעה.

 

בית משפט השלום דחה את התביעה וקבע כי במקרה דנן המורשה מטעם החברה לא הציג הסבר לכך שהוא נמנע מלערוך בדיקה פנימית של הנכס לאחר קבלת הקריאה במוקד השמירה, ולא טען כי הוא נמנע מביצוע הבדיקה הפנימית מחשש לשלמות גופו או לביטחונו. זאת ועוד, מן הראיות עלה כי בדיקה פנימית של הנכס לא הייתה מעמידה את המורשה בסכנת חיים, הואיל ובשלב שבו הוא הגיע למקום לא שהו הפורצים בנכס.
אותם פורצים פגעו תחילה במערכת האזעקה, עזבו את המקום, ורק בשלב מאוחר יותר פרצו לנכס. המורשה ידע שתכלית הגעתו לנכס היא ביצוע בדיקה פנימית. בית המשפט הוסיף כי חברת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ תבעה בעבר תגמולי ביטוח מהמשיבה בגין אירוע פריצה אחר שלאחריו הודגש התנאי לכיסוי הביטוחי והיא התחייבה לקיימו. עוד נקבע, כי חברת הביטוח עמדה בנטל להוכיח, ששום מבטחת סבירה לא הייתה מוכנה לבטח את המבקשת בהיעדר אותו תנאי לכיסוי הביטוחי.

 

ערעור בגלגול שלישי

 

חברת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ לא הרימה ידיים והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר קבע בין השאר, כי אין מקום להתערב בממצאים שקבע בית משפט השלום, ופסק כי אין מחלוקת לכך שהמורשה לא חשש לחייו ולא הייתה כל מניעה לבצע בדיקה פנימית בנכס. לפיכך הערעור נדחה.

 

כאמור, חברת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון בטענה כי תנאי לכיסוי הביטוחי הדורש ביצוע בדיקה פנימית של הנכס הוא תנאי שאינו חוקי, אינו מוסרי, מנוגד לתקנת הציבור ומעמיד מבוטחים בסכנת חיים. עוד נטען כי אילו המבקשת הייתה מבינה את משמעות התנאי היא לא הייתה מקבלת אותו.

 


המורשה לא טען כי הוא נמנע מביצוע הבדיקה הפנימית מחשש לביטחונו | צילום: Fotolia

 

בית המשפט העליון דן בבקשה וקבע כי המקרה דנן אינו עומד בתנאים לקיום ערעור בגלגול שלישי. "במקרה דנא איני רואה מקום להתערבות בקביעת בתי המשפט הקודמים כי המשיבה עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה כדי לפטור את עצמה מן החובה לשלם תגמולי ביטוח למבקשת", נכתב בקביעה.

 

בית המשפט העליון הוסיף כי המורשה מטעם המבקשת לא טען לכך שהוא חשש לבצע בדיקה פנימית של הנכס. יתרה מזאת, הראיות מוכיחות כי הפורצים לא שהו בנכס בעת הגעתו למקום. כאשר יש חשש לסיכון עצמי ניתן לערוך את הבדיקה בסיוע המשטרה ואין לדרוש מאדם השומע קולות ותנועות בנכס, החושש שמצויים חמושים בתוכו, להיכנס פנימה. בית המשפט העליון דחה את הבקשה והותיר את פסק הדין של בית המשפט המחוזי על כנו.

 

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי מחוז ת"א והמרכז בלשכת סוכני ביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email