האם מעסיק חייב לכלול רכיב אובדן כושר עבודה אם העובד לא מעוניין בכך?

בית הדין הארצי לעבודה פסק לאחרונה כי לעובד הזכות להחליט על אפיק ההפרשה הפנסיוני` מבחינת המעסיק אמורה להיות הפרשת הפנסיה בבחינת "שגר ושכח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

האם מעסיק חייב לכלול רכיב אובדן כושר עבודה אם העובד לא מעוניין בכך? בפסיקה חדשה של בית הדין הארצי לעבודה נקבע, בתמצית, כי חרף העובדה, שעצם ההפרשה לפנסיה היא חובה, הרי שלעובד נתונה הזכות המוחלטת לבחור לאיזה אפיק פנסיוני יפריש המעסיק את התגמולים, גם אם אפיק זה, אינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה (או רכיבי ריסק אחרים). יתרה מכך נקבע, כי על המעסיק חל איסור לכפות על העובד רכיבי ריסק אם העובד בוחר מוצר פנסיוני מסויים (ביטוח מנהלים במקרה שלנו) או אם העובד בוחר הפרשות לקרן מסויימת או מכשיר מסויים ובחירה זו נתונה כולה לעובד.

עקב חשיבותה של הסוגיה ביקש בית הדין הארצי לקבל, בין היתר, את עמדותיהם של היועץ המשפטי לממשלה, הסתדרות העובדים, נשיאות הארגונים העסקיים, בממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון. בית הדין ציין בין היתר, כי "עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת, או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם".

הזכות המוחלטת לבחור אפיק השקעה, גם אם אינו כולל ביטוח אכ"ע | צילום: shutterstock

התאמה אישית

נשיאת בית הדין כתבה את פסק הדין ובחנה את השאלה – האם רשאי עובד לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה, והאם מוטלת חובה על מעסיק לבטח את עובדו במסלול ביטוח פנסיוני הכולל ביטוח בגין אובדן כושר עבודה – כאשר מבחינת בית הדין יש לבחון את השאלה לאור הוראות סעיף 20 לחוק הפיקוח, סעיף אשר מבטא עקרון יסוד בעולם החיסכון הפנסיוני והוא חופש הבחירה המלא שניתן לעובד לקביעת סוג המוצר הפנסיוני המועדף עליו, החברה שתנהל עבורו את הכספים, מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים, וזאת ללא יכולת התערבות של המעסיק בבחירות אלו.

תכלית סעיף 20 לחוק הפיקוח היא לאפשר לעובד לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני שבו הוא מעוניין להפקיד את תשלומיו ואת תשלומי מעסיקו, ללא שהמעסיק יוכל להגביל אותו בעניין זה, והכל על מנת שהעובד יוכל להתאים את מוצר החיסכון הפנסיוני לצרכיו ולמקסם את תועלתו. עוד קבע בית הדין: "אין בכך כדי לגרוע מן האחריות האישית המוטלת על כל אחד מתושבי המדינה לכלכל את צעדיו ולתכנן את עתידו הפיננסי. אמנם ישנם היבטים סבוכים, חלקם מצריכים מומחיות מיוחדת וייעוץ מקצועי, אך אין תחליף לאחריות אישית בסיסית".

עוד נאמר כי: "החיסכון הפנסיוני הוא חובה, אך העובד רשאי לבחור את האופן שבו יתבצע החיסכון. ביטוח למקרים של אובדן כושר עבודה או מוות אינו מובנה בקופת גמל. אם העמית מעוניין בכך, קופת הגמל יכולה לרכוש עבורו ביטוח מחברת ביטוח, כמרכיב נפרד מהחיסכון הפנסיוני". בפסק הדין אף ישנה התייחסות לאפשרות הבחירה של העובד ברכיב של אובדן כושר עבודה.

בהתאם להוראות הסעיף גם הבחירה של עובד בביטוח פנסיוני המכונה "ביטוח מנהלים" ללא כיסוי של אובדן כושר עבודה היא אפשרית, ולמעסיק אין אפשרות להתערב בבחירה שכזו. ניתן לדמות עניין זה לכך, שכשם שהמעסיק אינו צריך לוודא מה נעשה עם המשכורת אותה הוא משלם לעובד, כך גם למעסיק אסור להתערב במה שנעשה עם כספי הפנסיה שאותם הוא מעביר לקרן עבור העובד, כאשר מבחינתו של המעסיק עניין זה צריך להיות בבחינת "שגר ושכח".

בית הדין ציין בהדגשה, כי בעצם המעורבות של המעסיק בבחירת הכיסויים הביטוחיים, יש פגיעה לא רק באוטונומיה של העובד אלא גם בפרטיותו. כך, למשל, יתכן שבעקבות מצב בריאותי של עובד, שאינו מוכר למעסיק, יסרב הגוף הפנסיוני לבטחו או יסכים לבטח תמורת פרמיה מאד גבוהה. בנסיבות אלו, לעובד אין סיבה לתת הסברים למעסיק מדוע בחר בדרך כזו או אחרת.

הכותב הוא היועץ המשפטי של הלשכה במחוזות ת"א והמרכז, ירושלים והשרון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email