האם ניתוח בריאטרי (קיצור קיבה) כלול בכיסוי פוליסות הבריאות?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

תשובה: כן. ברוב פוליסות הבריאות קיים כיסוי לניתוח בריאטרי (קיצור קיבה), בכפוף לתנאים הנדרשים. באחת הפוליסות הישנות קיים חריג לניתוח הנ“ל בתנאי הפוליסה, ללא קשר להחרגה שניתנת במעמד כריתת החוזה, עקב BMI גבוה. בחוברת מורה נבוכים לטיפול בתביעות בריאות (עמוד 26) קיים פרק המנחה כיצד לטפל בתביעה.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email