האם סוכן ביטוח רשאי להפיץ השקעות אלטרנטיביות? לא בטוח!

לרשות לניירות ערך כוונה מוצהרת להכניס את ההשקעות האלטרנטיביות תחת פיקוחה; לעומתה, רשות שוק ההון רואה בהן תוכנית חסכון לכל דבר המאפשרת שיווק על ידי סוכני הביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לא מעט סוכני ביטוח ומתכננים פיננסיים מחפשים פתרונות השקעה שאינם בעולם שוק ההון, בבחינת מניות בורסה וכדומה. תחומים שהם פחות או יותר מכירים הינם השקעות אלטרנטיביות שגם בהן מכשירים מגוונים, מורכבים ומסוכנים לא פחות, אולם הן פשוטות יותר לביצוע.

נציין, כי תחת קטגוריית השקעות אלטרנטיביות נמצאים: נדל”ן בחו”ל, סחורות, הלוואות חברתיות, קרנות הון סיכון, קרנות גידור ועוד. כך אפוא, יש לבחון את אפיק ההשקעה ולהעזר באנשי מקצוע מתאימים.

הפצה של השקעות אלטרנטיביות מהווה פתרון חכם לתיק הנכסים | צילום: fotolia

שוק חדש זה, שנפתח לסוכני הביטוח והמתכננים הפיננסיים, מאפשר פתרון חכם לתיק נכסים. בתקופה של חוסר ודאות ותנודתיות, שיש בו עמלות ממוצרים גנריים הנמצאים בירידה. השוק בהשקעות אלטרנטיביות מאפשר, יחד עם מתן ערך אמיתי ללקוח, לתרום משמעותית לתיק ההכנסות. מאידך, לרשות לניירות ערך כוונה מוצהרת להכניס את עניין ההשקעות האלטרנטיביות תחת פיקוחה, זאת מכיוון שהיא רואה בכך השקעה לכל דבר ועניין הדורשת אובייקטיביות ומקצועיות, לעומת רשות שוק ההון הרואה בזה תוכנית חסכון לכל דבר, כמו קרנות השתלמות או פוליסת פרט המשווקות על ידי סוכני ביטוח.

בעקבות המלחמה שהחלה בין שני הרגולטורים על שטחי פיקוח, יש לתן את הדעת האם סוכן ביטוח רשאי לעסוק בהפצת השקעות אלטרנטיביות מבחינתה של הרשות לניירות ערך על כל מה שמשתמע מכך מהיבט חוקי.

עברה על החוק?

פסיקה תקדימית של בית משפט העליון שקבע כי הסכמי הלוואה המוצעים לציבור, כמו מימון פרויקט תמ”א 38 (בבחינת השקעה אלטרנטיבית) נחשבים לניירות ערך ומחייבים לעמוד בכללים מסוימים אל מול הרשות לניירות ערך, הביאה אותי לבחון טרם התעסקות בהפצת השקעות אלטרנטיביות, שמא אני עובר על חוק ניירות ערך.

בתאריך 13 במרץ 2019 פניתי ביוזמתי בשאלה לרשות ניירות ערך: האם סוכן ביטוח, אף שעבר הכשרה, רשאי לעסוק ולהציע השקעות אלטרנטיביות ואין בכך עבירה על החוק?אודה על תשובה חד משמעית ובהרחבה ככל שניתן.

תשובת הרשות לניירות ערך, מתאריך 27 ביוני 2019, מובאת ככתבה וכלשונה: התשובה לשאלתך נחלקת לשני מישורים: האחד, במישור חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה־1995 ("חוק הייעוץ") והשני במישור חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך").

במישור חוק הייעוץ – סעיף 2(א) לחוק הייעוץ קובע בין היתר כי אדם לא יעסוק בייעוץ השקעות אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ. "ייעוץ השקעות" מוגדר בחוק הייעוץ כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים. לפיכך, מתן ייעוץ השקעות על השקעות אלטרנטיביות המהוות ניירות ערך (ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה לא נכללים בהגדרת ניירות ערך בחוק הייעוץ) או נכסים פיננסים כהגדרתם בחוק הייעוץ הוא עיסוק הטעון רישיון אלא אם כן נותן שירות זה פטור מחובת הרישיון לפי סעיף 3(א) לחוק הייעוץ. הבחינה האם "השקעה אלטרנטיבית" היא בגדר נייר ערך נסחר בבורסה או שהיא נכס פיננסי יכולה להיות שאלה משפטית מורכבת ומוצע לך בעניין זה להסתייע בייעוץ משפטי מקצועי.

במישור חוק ניירות ערך – סוכני ביטוח אשר מעורבים בהצעת ניירות ערך עלולים לבצע פעולות שבתנאים מסוימים עולים לכדי פעולת הפצה של ניירות ערך. ככל שמדובר בפעולות מסוג זה, עליהם לעמוד בדרישות הקבועות בדין ל"מפיץ", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, וכמפורט בתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007 ("תקנות החיתום").

לפרטים נוספים והרחבה – ראה שאלה ותשובה 103.21 באתר האינטרנט של הרשות, שם נקבע כי תאגידים המציעים ניירות ערך לציבור, אינם רשאים להסתייע במתווכים כגון סוכני ביטוח בתמורה לטובת הנאה, אלא אם אלו מהווים מפיצים.

חוק ניירות ערך ותקנות החיתום קובעים כללים ביחס לפעילות של מפיץ ופעולות הפצה של ניירות ערך. יובהר שכללים אלו חלים על הפצה של ניירות ערך שהוצעו לציבור באמצעות תשקיף, ומשכך אינם חלים מקום בו נעשית הצעה של ניירות ערך על פי דין בהתאם לחריגים של החובה לפרסום תשקיף. לדוגמה, כאשר התאגיד המגייס מבצע הצעה למשקיעים כשירים בהתאם להוראות סעיף 15 א(א)(7) לחוק. אנו תקווה שעם תשובה זו, הדברים בהירים לך יותר.

גרסאות סותרות

תשובת הרשות לא הניחה דעתי. אי לכך שבתי וכתבתי לרשות לניירות ערך, מובאת ככתבה וכלשונה:
שלום רב, ראשית אני מודה לך על תשובתך לשאלתי (מתאריך 13/3/19) שלצערי אין בה מענה ענייני. עובר למישור חוק הייעוץ ציינת: מחד, “לפיכך, מתן ייעוץ השקעות על השקעות אלטרנטיביות המהוות ניירות ערך (ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה לא נכללים בהגדרת ניירות ערך בחוק הייעוץ)”.

מאידך, “הבחינה האם השקעה אלטרנטיבית היא בגדר ערך נסחר בבורסה או שהיא נכס פיננסי יכולה להיות שאלה משפטית מורכבת מוצע לך בעניין זה להסתייע בייעוץ משפטי מקצועי”.

עובר למישור חוק ניירות ערך ציינת: “סוכני ביטוח אשר מעורבים בהצעת ניירות ערך עלולים לבצע פעולות שבתנאים מסוימים עולים לכדי פעולת הפצה של ניירות ערך”. עוד הוספת, “ככל שמדובר בפעולות מסוג זה, עליהם לעמוד בדרישות הקבועות בדין ל’מפיץ’, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, וכמפורט בתקנות ניירות ערך (חיתום) התשס”ז-2007 (“תקנות החיתום”). עוד כתבת, “נקבע כי תאגידים המציעים ניירות ערך לציבור אינם רשאים להסתייע במתווכים כגון סוכני ביטוח בתמורה לטובת הנאה, אלא אם אלו מהווים מפיצים”.

מכאן, לגרסתך הסותרת: למרות, שניירות שאינם נסחרים בבורסה לא נכללים בהגדרת ניירות ערך, סוכן ביטוח המעורב בהצעה לניירות ערך עלול למצוא עצמו בגדר של מפיץ, שהינו חבר בורסה שניתן להגיש אצלו הזמנות ליחידות. מתוך הנ”ל ומתוך הרצון המוצהר של הרשות לני”ע להכניס את המכשיר הזה תחת פיקוח שלה כתוכנית השקעה הדורשת אובייקטיביות ומקצועיות לעומת האוצר שרואה בכך תוכנית חיסכון המשווקת על ידי סוכני ביטוח, קיימת בעיה, הגורמת לדילמה חוקתית.

עם כל הכבוד, כמי שנושאת בשני כובעים, אחד כרשות לניירות ערך ושניה כעורכת דין, לא הייתי מצפה לתשובתך, כפי שהובאה, כי זוהי “שאלה משפטית ומוצע לך בעניין זה להסתייע בייעוץ משפטי”, כמובן על חשבוני ועל כל המשתמע מכך. סוף דבר, אשמח לקבל תשובה ברורה וחד משמעית (תוך פרק זמן סביר) לשאלתי הברורה והחד משמעית – האם סוכן ביטוח שאינו יועץ השקעות ו/או מפיץ מציע ו/או מוכר השקעות עובר על החוק?

בעיה משפטית מורכבת

תגובת רשות ניירות ערך, לא אחרה להגיע, מובאת ככתבה וכלשונה:
דוד, שוב שלום, בהמשך לתגובתך על המענה שהועבר אליך אנו מבקשים להבהיר כדלקמן: הגדרת נייר ערך בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה־1995 ("חוק הייעוץ") אינה כוללת נייר ערך שאינו נסחר בבורסה, אבל הגדרת נייר ערך חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא מחריגה נייר ערך שאינו נסחר.

עם ההבהרה הזו אנו לא רואים קיומה של סתירה במענה האחרון, המצ"ב שהועבר אליך. באשר לבקשתך למענה משפטי, נעדכנך כי רשות ניירות ערך אינה נותנת ייעוץ משפטי והמענה אליך כולל ניסוח מפורט אך בהתאם למגבלה זו, באם הדבר יכול להיות לך לעזר, הנך מוזמן ליצור קשר טלפוני עם עו"ד טל שרון, ממחלקת השקעות ברשות, באשר להבהרות ענייניות (לא ייעוץ משפטי) בסוגיה בה פנית.

עוד נציין לידיעתך כי קיימת בפניך אפשרות לפנות בפניה מקדמית מקצועית. ככל שפנייתך הזו, לראייתך, תואמת באופיה פניה מקדמית על פי הגדרתה ונוהל הבקשה והטיפול בה, הנך מוזמן להעביר פניה שכזו והיא תבחן ותטופל בהתאם. לעניות דעתי, מכל השתלשלות העניינים לעיל, לגבי הפצת השקעות אלטרנטיביות באמצעות סוכני ביטוח ו/או מתכנן פיננסי הרי, ככל שמדובר בכך, אלו פעולות שבתנאים מסוימים מהוות פעולות הפצה של ניירות ערך.

עוד נקבע על פי רשות ניירות ערך, כי תאגידים המציעים ניירות ערך לציבור אינם רשאים להסתייע במתווכים כמו סוכני ביטוח. אמירות כלליות תוך ההעצמה, עמימות והימנעות מלתת תשובה ברורה לנקיטת עמדה רשמית ומפורטת על מעורבות סוכני הביטוח בשוק ההשקעות האלטרנטיביות אומרת דרשני.

לסיכום, תחום ההשקעות אלטרנטיביות פותח עולם חדש לסוכני הביטוח ועם זאת מביא עימו חשיפות משפטיות שאותן על כל סוכן לבחון על פי פעולותיו, על מנת למנוע חשיפה מיותרת.

הכותב הוא סוכן פנסיוני CLU, מתכנן פיננסי CFP, מעריך שווי CFV, אחראי תחום תכנון  פיננסי בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email