האם סוכן הביטוח יוכל להפוך ליועץ ביטוח?

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ חושף בראיון שיפורסם לקראת הכנס הפנסיוני באילת כי הדבר נבחן בימים אלה בלשכת סוכני ביטוח. "אנחנו שוקלים את הרעיון לפיו סוכן-יועץ ביטוח יקבל עמלה מחברת הביטוח ויוכל לגבות גם שכר טרחה מהלקוח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני ביטוח דנה בימים אלה באפשרות להפיכת סוכן הביטוח גם ליועץ ביטוח. כיום מדובר בשני תפקידים נפרדים על פי חוק. בעקבות ועדת בכר ב־2005 הוגדר סוכן הביטוח כמשווק פנסיוני, ויועצי הבנקים, כיועצים פנסיוניים. כך מגלה סו"ב אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח, בראיון למגזין "ביטוח ופיננסים" שיתפרסם לקראת הכנס הפנסיוני באילת, שייערך בשבוע הבא.

לדברי אברמוביץ, הנושא נדון בימים אלה בלשכה. "אנחנו שוקלים את הרעיון לפיו סוכן־ יועץ ביטוח יקבל עמלה מחברת הביטוח ויוכל לגבות גם שכר טרחה מהלקוח, שיהיה מוכן לשלם על שירותים נוספים, ולא במקום חברת הביטוח. יכול להיות שהנושא ידרוש שינוי בחקיקה“. יש לציין, כי הדגש הוא על שירותים נוספים שיקבל המבוטח ועליהם הוא ישלם ליועץ הביטוח, ולא במקום עמלה מחברת הביטוח, דבר שנבחן כיום על ידי רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, באמצעות נייר התייעצות לציבור בנושא ההפרדה בין תגמול הסוכן לדמי ניהול. היבט נוסף שהלשכה לוקחת בחשבון הוא, שהייעוץ נחשב לאובייקטיבי יותר, כי הוא בוחן את כלל המוצרים בענף, ולא מתמקד במוצרי החברות עמן עובד הסוכן. כאמור, יכול להיות שהנושא ידרוש שינוי חקיקה.

המטרה היא שסוכן ביטוח יוכל להמיר את רישיון הסוכן שלו ברישיון יועץ, ואז יוכל לקבל תגמול מהלקוח עבור שירותים נוספים, מעבר למכירת המוצר. כיום אפשרות הגבייה מהלקוח מוגבלת מאוד.

סו"ב אריה אברמוביץ

השתדלות מצד החברות

אברמוביץ התייחס בראיון גם ליחסים בין הלשכה וסוכניה, ובין חברות הביטוח, לאחר תקופה ארוכה של מאבקים בין שני הצדדים ואמר: "יש אווירה של שינוי לטובה, מרגישים השתדלות מצד חברות הביטוח. מדובר בתחילתה של מגמה, ועדיין לא ברמה שהיינו מצפים לה, אבל אני מקווה שזה רק ילך ויתחזק. אני מאמין שחברות הביטוח מתחילות לחזור לבסיס שבו סוכן הביטוח הוא המשווק הטוב ביותר עבורן והמשתלם ביותר עבורן. זה גם בזכות המאמצים וההשקעה שלנו לשפר את מעמד תדמית סוכן הביטוח. השיפור הוא הן ברמה של היחסים בין איגוד חברות הביטוח ללשכה, והן עם החברות עצמן. יש הרבה יותר השתדלות מצד החברות לשמוע את הסוכנים. חבל שאין עדיין דיונים אסטרטגיים בין חברות הביטוח לסוכני הביטוח, כי זה היה משפר מאוד את מצבו של ענף הביטוח, אבל אני מקווה שגם זה יגיע". לא נפעל בניגוד לחוק בהתייחסו להגדרת הסוכן המתפעל במסגרת ממשק המעסיקים, נושא המטריד מאוד את סוכני הביטוח, אמר אברמוביץ: "הרגולטור אמר את דעתו בנושא, ואנחנו פירשנו אותה משפטית באמצעות עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה. על פי חוות דעתו המשפטית, סוכן מתפעל יכול להיות רק מי שמחזיק חשבון נאמנות, כשאז הוא יכול גם לסלוק את התשלומים של המעסיק לגופים הפנסיוניים; למעלה מ־95% מסוכני הלשכה, אין להם חשבון נאמנות, ולכן החוק הזה לא חל עליהם; בהתאם לכך, הנחינו את הסוכנים כיצד לפעול. עדיין לא קיבלנו התייחסות לעמדתנו מהממונה על הביטוח. אם הממונה תתנגד לעמדתנו, נצטרך לחשוב על מודל אחר – לא נפעל בניגוד לחוק. היה לנו דיון בוועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, בנושא הזה, וגם הפיקוח היה שם, ולא נאמר דבר נגד העמדה שלנו".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email