האם על סוכן הביטוח לבחון את זהות הנוהגים ברכב ואת הרישיון שברשותם?

עו"ד עדי בן אברהם עושה סדר - התאמת צורכי המבוטח בהתאם לחוזר צירוף לביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חוזר צירוף לביטוח מחדד את החשיבות של התאמת צורכי המבוטח. החוזר מדגיש את הנתונים העיקריים שיש למסור למבוטח ולהדגיש בפניו את עיקרי הפוליסה, אך האם על סוכן הביטוח לבחון את זהות הנוהגים ברכב ואת הרישיון שברשותם? התובע הגיש כנגד סוכן הביטוח וחברת הביטוח תביעה עקב נזקים שנגרמו למשאית ברשותו. לטענת התובע, בעת שעובד מטעם החברה של התובע נהג ברכב לצרכי עבודתו, הוא נסע לאחור ופגע ברכושו של צד ג' וגרם נזק לו ולרכב התובע. עיקר התביעה כנגד סוכן הביטוח הוגשה לנוכח טענת התובע, כי הסוכן אישר לבנו של התובע ולנהג עצמו לנהוג ברכב. עוד נטען כי היה על סוכן הביטוח להאיר את עיני המבוטח, להסביר לו את הפוליסה ולוודא כי הפוליסה נותנת מענה לצרכי התובע.

סוכן הביטוח לא נדרש לבדיקת רישיונות המבוטח | צילום: fotolia

חברת הביטוח דחתה את התביעה לתיקון הרכב וטענה כי נהג ברכב מי שאינו מורשה ושאינו בעל רישיון מתאים לנהוג ברכב. הנהג היה בעל דרגת רישיון b בעוד שרישיון הנהיגה אשר נדרש לנהיגה במשאית הינו c.

לטענת התובע, סוכן הביטוח הינו שלוח של חברת הביטוח ולכן חברת הביטוח חבה בתשלום. כטענה חלופית טען התובע כי הנתבעים הטעו את התובע והתרשלו במתן יעוץ ולכן עליהם לשפות את התובע. כמו כן טענו כי סוכן הביטוח לא הודיע לתובע על המגבלה הקיימת בפוליסה.

סוכן הביטוח טען כי התובע ידע כי לצורך נהיגה במשאית חייב להיות לנהג רישיון מתאים, הנקרא רישיון נהיגה c1, התובע קיבל לידיו את הפוליסה, בה צוין מפורשות כי רשאים לנהוג ברכב נהגים בעלי רישיון נהיגה בתוקף לכלי הרכב. כמו כן צוין כי על הנהג להיות מעל גיל 24 ובעל ותק נהיגה של מעל לשנה.

בין היתר, טען סוכן הביטוח כי הוא אינו יכול "לתקן" את הפוליסה ולהתאימה לבעלי רישיון b כאשר נדרש רישיון מסוג c1 וגם כיום, ממשיך התובע ומאפשר לנהגים שאינם בעלי רישיון נהיגה מתאים להמשיך ולנהוג במשאית. לנהג לא היה רישיון נהיגה בתוקף במועד התאונה, בנוסף, התובע קיבל לידיו את הפוליסה לרבות כל החריגים בה והאחריות לדעת באיזה רכבים מותר לנהגיו לנהוג, מוטלת עליו. הסוכן הוסיף כי על התובע קיימת אחריות תורמת בשיעור 100% בהתנהלותו עקב חוסר תום לב והוסיף כי הוא לא אישר לתובע או למי מטעמו לנהוג ברכב בהעדר רישיון מתאים.

בית המשפט דחה את התביעה מהטעם שעל פי העדים, במועד התאונה לנהג המשאית לא היה רישיון נהיגה בתוקף, ובהעדר רישיון נהיגה בתוקף, בוודאי שאין כיסוי ביטוחי ולסוכן הביטוח אין כל אחריות. די בסיבה זו כדי להורות על דחיית התביעה.

בנוסף, הפוליסה אינה מכסה את מי שרישיונו אינו מתאים לסוג הרכב המדובר, ועל כן אין להטיל אחריות כלשהי על הנתבעים. התובע לא הוכיח כי סוכן הביטוח אמר לנהג שהוא יכול לנהוג במשאית.

ביחס לשאלה האם הייתה זו חובתו של סוכן הביטוח לעדכן את התובע באופן מפורש בתנאי הפוליסה ולוודא עמו כי הנהגים מטעמו עומדים בתנאיה, קובע בית המשפט כי לא קיימת חובה כזו על סוכן הביטוח. על סוכן הביטוח לא הייתה חובה להקריא לתובע את הפוליסה, להסביר לו כי הנהג צריך להיות בעל רישיון רכב מתאים, לא להיפגש עם הנהג ולא לבדוק את רישיון נהיגתו וכלשון בית המשפט: "סוכן ביטוח הוא לא יועץ לענייני חוק, הוא לא מכשיר עברייני תנועה, הוא לא מלמד חוקי תנועה ואין זה תפקידו לבדוק את סוגי רישיונות הנהיגה של עובדי התובע, את צי הרכבים שלו ולעשות הצלבות למי מותר לנהוג על איזה רכב. זהו בדיוק תפקידו של התובע.

"סוכן ביטוח מנפיק פוליסת ביטוח וכך עשה. אם אין לנהג רישיון נהיגה מתאים לרכב בו הוא נוהג, אין כיסוי ביטוחי. הדבר הינו חד משמעי ואין סוכן ביטוח יכול להכשיר כיסוי ביטוחי במקרה שכזה. על התובע, או מי מטעמו, היה לוודא כי מי שינהג ברכב הוא נהג מורשה לנהוג ברכב. סוכן הביטוח לא נדרש לבדוק את הרישיונות של הנוהגים ברכב, והתנאי בפוליסה כי הנוהג ברכב יהיה בעל רישיון נהיגה מתאים לרכב אינו תנאי חריג, אלא רגיל ומובן מאליו".

בנסיבות אלו דחה בית המשפט את התביעה. לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email