האם עצם הגשת תביעה מהווה ויתור על חיסיון רפואי?

עו"ד ג'ון גבע יורד לעומק הנושא ומסביר, על סמך פסיקה חדשה, מדוע קבע בית המשפט המחוזי כי בעצם הגשת תביעה יש משום ויתור של התובע על פרטיותו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לעיתים קרובות אנו נתקלים בענייני חיסיון בכלל וחיסיון רפואי בפרט, בעיקר כזה נוגע לתחום בריאות הנפש של הלקוחות שלנו. לאחרונה ניתן פסק דין חשוב בבית המשפט המחוזי בתל אביב בנושא זה, כאשר חברת הביטוח ביקשה לקבל את העתקי סיכומי הטיפולים שלו במבוטחת.

רקע

בפני בית המשפט המחוזי הונחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בהרצליה, אשר נתן צו המורה לפסיכולוג להמציא למשיבה את העתק סיכומי הטיפולים שלה אצלו. זאת, במסגרת תביעה לפיצויים בגין נזק נפשי אשר נגרם לתובעת בתאונת דרכים. פיצויים אלה נתבעו מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

ביה"מ המחוזי: בעצם הגשת התביעה יש משום ויתור מכללא של התובע על פרטיותו | צילום: shutterstock

על פי הנטען בכתב הערעור, הצו שניתן הינו בניגוד להלכת בית המשפט העליון בבג"צ 1347/18, "הלכת פלונית", אשר אוסרת על המצאת רישומי פסיכולוג באופן אפריורי וגורף, למעט פרטים על מספר הטיפולים הפסיכולוגיים ומועדיהם. זאת ועוד, טוענת המבקשת כי העובדה שהתביעה הוגשה מכוח סעיף 6ב' לחוק צריכה עוד יותר לצמצם את זכות העיון של רישומי הפסיכולוג, שהרי קביעת הנכות על ידי הפסיכיאטרים של המל"ל הינה בלתי תלויה והיא נערכת אחרי קיומה של וועדה רפואית אשר במהלכה בוצע אבחון קליני.

במסגרת זאת, יובהר כי סעיף 6ב' לחוקמורה כי במקום בו נקבעה לתובע, בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, דרגת נכות על פי דין אחר וזאת לפני שמיעת הראיות בתביעה המתבררת במסגרת חוק הפיצויים, תחייב קביעה זו גם לצורך אותה תביעה. עם זאת, בית המשפט יכול לאפשר לאחד מבעלי הדין להביא ראיות לסתור את אותה הקביעה או להוסיף ראיות נוספות שמטרתן היא להוסיף לאותה הקביעה.

ויתור על סודיות

לטענת המשיבה, אין הלכת פלוניתמשליכה על קביעת הבקשה שמונחת לפני בית המשפט. אין דין אחד לתביעה על רקע עבירות מין או הטרדה מינית ולתביעת פיצויים מכוח החוק. בנוסף, טוענת המשיבה שכמו כל חברת ביטוח, גם אם היא עושה שימוש בוויתור סודיות רפואית ומעתיקה את התיעוד הרפואי, לרבות התיקים הפסיכולוגיים של התובעים. בענייננו, מוסיפה המשיבה כי המבקשת צירפה לכתב התביעה סיכום שני ביקורים אצל הפסיכולוג המטפל. על כן, טבעי הוא, כי היא תבקש לראות את יתרת התרשמויות הפסיכולוג המטפל וזאת כדי להקטין את העלטה הראייתית שבה נמצאת חברת הביטוח.  

לאחר שמיעת טענות הצדדים קבע בית המשפט המחוזי כי דין בקשת רשות הערעור להידחות.

תחילה, בית המשפט המחוזי קיבל את טענת המשיבה כי הלכת פלונית,אשר קובעת כי בתביעות מכוח חוק למניעת הטרדה מיניתנשמרת לתובעת הזכות לחיסיון פסיכולוג-מטופל גם בעת הגשת תביעה, אינה חלה במקרה דנן. בית המשפט ציטט את דבריה של השופטת שטרסברג-כהן ברע"א 5368/95 המדגישים כי דווקא בתחום הנפשי ניתן וצריך להמציא למומחה הפסיכיאטרי מסמכים שאינם רפואיים בהגדרתם הצרה, כגון סיכומי טיפולים פסיכולוגיים, הרי חסימה של כל הזרמת אינפורמציה לבית המשפט רק תקשה על הפעלת שיקול דעתו תוך ראייה מקפת.

הסרת חיסיון יחסי

מדברי בית המשפט המחוזי עולה, כי גם אם המבקשת מבקשת לבחון האם קביעת הנכות בהתאם לסעיף 6 ב' לחוק נעשתה כשבפני ועדות המל"ל מונח כל החומר הנדרש, היא אינה יכול לעשות כן אם לא מתאפשר לה להתחקות אחר החומר הרפואי לרבות הטיפולים הפסיכולוגיים.

בנוסף, הדגיש בית המשפט המחוזי כי קבלת טענתה של המבקשת עלולה ליצור פערים בין תובע עשיר לתובע עני. כפי שהדגישה המשיבה, ביכולתה לקבל רישומים על טיפולים פסיכולוגיים שנעשים במסגרת הציבורית באמצעות המצאת ויתור הסודיות הרפואית ואילו רישומים אצל מטפלים פרטיים היא לא תוכל לקבל.

תמצית החלטת המחוזי: לפי כל שהובא לעיל, קבע בית המשפט המחוזי כי בעצם הגשת התביעה יש משום ויתור מכללא של התובע על פרטיותו. ככל שעוצמת הרלוונטיות של המסמך המבוקש גבוהה, וככל שהראיה חיונית עבור בעל הדין שכנגד, וככל שלא ניתן להשיג ראיות חלופיות – יינתן לכך משקל בהחלטת בית המשפט אם להורות על הסרת החיסיון היחסי. במקרה זה, היה מקום להחלטת בית משפט השלום בהרצליה להורות לפסיכולוג שטיפל בתובעת להמציא את העתקי הטיפולים לנתבעת, היא המבטחת.  

עד למועד כתיבת שורות אלה לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

הכותב הוא יועמ"ש מחוזות המרכז, השרון וירושלים בלשכת סוכני הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email