האם פוליסת הביטוח תקפה עת בעל הפוליסה מכר את הרכב המבוטח?

סוכני ביטוח עלולים להיקלע לסיטואציה שבה לקוחותיהם מוכרים את רכבם, לא מבטלים את הביטוח ופתאום נקלע הרכב נקלע לתאונה. עו"ד ג'ון גבע מביא את הצדדים השונים בדיון
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בפני בית משפט השלום בהרצליה הוגשה תביעה על ידי חברת ביטוח כנגד בעל רכב שנטען כי פגע ברכב המבוטח על ידה, כנגד הנהג שפגע ברכב המבוטח על ידה וכנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב הפוגע.

על פי הנטען בכתב התביעה, טוענת התובעת שביום 14.07.17, בעת שעמד הרכב המבוטח על ידה במקום חנייה במצב פאסיבי, פגע בו מאחור הרכב הפוגע, הדפו לעבר הקיר שהיה מלפנים וגרם לנזקים. בעקבות התאונה, הגישה התובעת תביעת שיבוב כנגד שלושה גורמים: בעלת הרכב הפוגע; הנהג ברכב הפוגע בעת התאונה, אשר לו נמכר הרכב; וכן כנגד מבטחת הרכב הפוגע.

בעת שחנה הרכב המבוטח פגע בו מאחור הרכב הפוגע. צילום: shutterstock

לטענת בעלת הרכב הפוגע, ב-14.06.17 או בסמוך לכך, נכרת הסכם בעל פה בינה לבין הנהג הפוגע, למכירת הרכב נשוא התביעה. עוד טוענת הנתבעת שהנהג הפוגע, הינו האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש ברכב, ושלדעתה הרכב לא היה ראוי לנסיעה במועד המכירה. 

הנהג ברכב הפוגע לא הגיש כתב הגנה, ובהתאמה ניתן ביום 09.11.20 פסק דין כנגדו. המבטחת, הגישה כתב הגנה ובו טענה שרכב הנתבעת נמכר כחודש טרם מועד התאונה לנהג ברכב הפוגע בעת התאונה. לכן אין לחברת הביטוח יריבות עם התובעת, והיא אינה חייבת לתובעת פיצוי או שיפוי, היות ובכל הזמנים הרלוונטיים לתובענה, לא היה לנתבעים כיסוי ביטוחי.

החלטה מודעת

לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בראיות, קבע ביהמ"ש שדין התביעה כנגד חברת הביטוח להתקבל, וכי פוליסת הביטוח אכן חלה במקרה דנן.

תחילה, בית המשפט פסק כי אין מחלוקת לעניין האחריות, ושהדיון בפסק דין זה נסוב סביב שאלת הכיסוי הביטוחי של מבטחת הרכב הפוגע. יובהר עוד בראשית הדברים כי החברה לא צירפה את פוליסת הביטוח לכתב ההגנה, וזאת צורפה רק בהמשך ההליך המשפטי. לאור אופיו המקוצר של התהליך, הבחינה של הפוליסה נעשתה מלפנים לשורת הדין ורק מטעם אי צירוף הפוליסה, דין התביעה להידחות.

שנית, מעיון בפוליסה עולה כי זו מתירה שימוש לכל נהג ובלבד שוותק נהיגתו בסוג הרכב המבוטח עולה על 12 חודשים, הא ותו לא. קרי, מעבר לתניה זו, אין בפוליסה כל תניה מפורשת הקובעת כי הפוליסה תפקע עם העברת הבעלות. זאת ועוד, כפי שעולה מהעיון בפוליסה, במועד קרות התאונה הפוליסה הייתה בתוקף ולא בוטלה על ידי מוכרת הרכב.

לא זו אף זו, חברת הביטוח לא טרחה לזמן את הנהג ברכב הפוגע בעת התאונה על מנת להוכיח כי ותק נהיגתו אינו עומד בתנאי הפוליסה. משהחברה לא זימנה אותו לעדות, קמה חזקה כי לו הייתה מוצגת עדותו, זאת הייתה פועלת לרעתה. כך, המבטחת לא עמדה בנטל להוכיח את טענתה שהתנאי היחיד בפוליסה מתקיים ולכן יש להניח כי לנהג היה הוותק המתאים.  

כמו כן, מעיון בחומר הראיות, נראה שעולים טעמים נוספים לדחיית הטענה להיעדר הכיסוי הביטוחי. מעדות בעלה של בעלת הרכב הקודמת, עולה שלא הייתה לה כל כוונה לבטל את הפוליסה, בין אם הרכב היה נמכר לנהג ובין אם לא, וזאת בשל תקופת הביטוח הקצרה ביותר שנותרה עד לתום הפוליסה. כך, המדובר בהחלטה מודעת של בעלת הרכב הפוגע להותיר הפוליסה בתוקף ולא לבטלה. יותר מזה, לאחר הרכישה, עת התקשר הנהג ברכב הפוגע אל בן זוגה של בעלת הרכב, ושאל אותו לגבי קיומה של פוליסה, הוא השיב בחיוב. מכך עולה שהנהג בירר והסתמך על שנאמר לו כי נהיגתו מכוסה.

קיימת מחלוקת

בהערת אגב, ומבלי להידרש לדיון בכך, צוין בפסק דין כי במקרה זה מלוא התמורה לא שולמה על ידי הנהג הפוגע. בפסיקה קיימת מחלוקת האם במקרה בו מושלמת עסקת מכירת רכב, קרי, משולם מלוא סכום העסקה ומתבצעת העברת בעלות כדבאי, פוליסת הביטוח פוקעת מאליה.

לפי כל מה שהובא לעיל, קבע בית המשפט, כי דין התביעה להתקבל וכי חברת הביטוח היא זאת שתישא בנטל הפיצויים. אין בהכרח במכירת הרכב כדי לבטל את פוליסת הביטוח וזאת כל עוד האירוע התאונתי עומד בתנאי הפוליסה.

עד למועד כתיבת שורות אלה, לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד.

הכותב הוא יועמ"ש מחוזות המרכז, השרון וירושלים בלשכת סוכני הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email