האם תדלוק כלי רכב בדלק מהול במים נחשב לאירוע תאונתי?

בית המשפט קבע כי חברת הדלק תשלם פיצוי לחברת הביטוח, ששילמה למבוטח שלה על נזקים בכלי הרכב
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בית המשפט השלום בתל אביב קבע כי דינו של תדלוק כלי רכב בדלק מהול במים כדין אירוע תאונתי שהינו בר כיסוי בפוליסה תקנית.

השופט גלעד הס ציין כי ”החלטה זו עניינה שאלה נקודתית – האם תדלוק של רכב בסולר מהול במים מהווה אירוע תאונתי המכוסה תחת פוליסת הביטוח המקיף לרכב, או שמא אין מדובר באירוע תאונתי ומכאן אין כיסוי ביטוחי למקרה שכזה?“

בית המשפט דן במקרה שבו התובע, שהיה מבוטח אצל מנורה, תדלק את כלי הרכב בתחנת דלק של חברת טן. לטענת התובע, הדלק שתודלק היה סולר מהול במים ולכן נגרמו נזקים לכלי הרכב. לאור הנזקים, פנה התובע לחברת מנורה בדרישה לקבלת תגמולי ביטוח.

מנורה סברה כי הנזק שנגרם לכלי הרכב כתוצאה מהתדלוק מהווה מקרה ביטוח בהתאם לפוליסה שהונפקה לתובע, ולכן שילמה לתובע תגמולי ביטוח. מתגמולי הביטוח ניכתה מנורה את סכום ההשתתפות העצמית.

לאור הנסיבות, הגישה מנורה תביעה כנגד חברת טן, ובה דרשה את סך התגמולים ששילמה מנורה למבוטח – התובע. התובע הגיש אף הוא תביעה כנגד טן, בעיקר בגין רכיב ההשתתפות העצמית שנוכה מתגמולי הביטוח.

הנתבעת טענה בכתב ההגנה לגבי תביעת מנורה, כי יש לסלק את תביעתה על הסף, היות שמנורה שילמה ”כמתנדבת“ לתובע וכי אין מדובר במקרה המכוסה על ידי הפוליסה שנערכה לתובע. לחלופין, טענה הנתבעת כי לא תדלקה את כלי רכב התובע בדלק מהול במים ואם היתה תקלה בכלי הרכב, הרי זו אינה תוצאה של התדלוק.

מנורה בסיכומיה טענה כי על המקרה חלה הפוליסה התקנית ותנאיה הינם בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי). בשלב מאוחר יותר הסכימה מנורה כי אין מדובר בפוליסה תקנית אלא בפוליסה לכלי רכב עד 4 טון, אך טענה כי אין הבדל בין הפוליסות. עוד טענה מנורה כי המקרה דנן נכלל בפוליסה בגדר הגדרת אירוע הביטוח כ“תאונה מכל סוג שהוא“, והוא אינו מוחרג במסגרת החריגים לפוליסה.

הנתבעת, חברת טן, טענה בסיכומיה כי הפוליסה התקנית כלל אינה חלה על כלי רכב התובע, היות שמשקלו מעל 3.5 טון, ומכאן אין ביטוח עבור ”תאונה מכל סוג שהוא“. לגופם של דברים טענה הנתבעת כי יש להבחין בין מקרה של תדלוק שגוי, מקום שבו הנהג מתדלק בדלק שאינו נכון, לבין מקרה של תדלוק בסולר מהול במים. לטענת הנתבעת, בעוד שהמקרה הראשון הינו אירוע תאונתי היות שהוא נעוץ ברשלנות הנהג והינו מקרי, הרי המקרה השני אינו קשור לטעות או רשלנות של המבוטח.

עוד טענה הנתבעת כי מטעמים של שיקולי מדיניות, אין מקום להעמיס על חברות הביטוח את מחדלי יצרני דלק או תחנות תדלוק ויש להפנות את בעל כלי הרכב להגיש תביעה ישירות כנגד חברת התדלוק. השופט הס קבע כי ”תדלוק רכב בדלק מהול במים מהווה אירוע תאונתי, אשר הינו בר כיסוי בפוליסה התקנית וכן בפוליסת מנורה במקרה הנ“ל. מכאן, מנורה שילמה לתובע את תגמולי הביטוח כדין ולא כמתנדבת, ולכן היא רשאית להגיש תביעת שיבוב כנגד הנתבעת“.

הס קבע כי הנתבעת תישא בהוצאות בקשה זו בסך של 2,500 שקל, תוך 30 יום מהיום, וזאת ללא קשר לתוצאות ההליך.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email