הארכה שניה: בנקים יוכלו לעסוק ביעוץ פנסיוני עד 2022

בשל מגבלות קורונה שעדיין בתוקף, האריך הממונה על שוק ההון את האפשרות של בנקים לעסוק בייעוץ פנסיוני מחוץ לסניפים עד ינואר 2022
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הארכה שנייה וסופית לאפשרות של בנקים לעסוק בייעוץ פנסיוני מחוץ לסניפים; הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד״ר משה ברקת, פרסם את עמדת רשות שוק ההון לאי אכיפה בנושא זה. "עמדה זו תעמוד בתוקף לשלושה חודשים מיום פרסומה (עד ליום 20.1.2022), ואין בכוונת הרשות להאריך עמדה זו פעם נוספת, למעט אם יהיו נסיבות חריגות שיצדיקו זאת, כגון פגיעה אפשרית בלקוחות כתוצאה מחזרת הגבלות משמעותיות על מפגשים פיזיים״, מוסבר בעמדת הרשות.

משה ברקת בכנס הרופאים. צילום: רמי זרנגר

עמדת הממונה בנושא אי האכיפה פורסמה לראשונה והוחלה בדצמבר 2020 בעקבות פניות של תאגידים בנקאיים בבקשה לאפשר לעסוק בייעוץ פנסיוני שלא בסניפי הבנק. זאת, נוכח הגבלות והמלצות שונות הנוגעות לתנועה במרחב הציבורי, שכפתה הקורונה, הפוגעות ביכולות של תאגידים בנקאיים לקיים פגישות ייעוץ פרונטאליות עם לקוחותיהם.

קידום חקיקה בנושא

ב-15 ביולי 2021 פורסמה עמדת ממונה חדשה, לפיה הוארך תוקף העמדה לשלושה חודשים מיום פרסומה, ולאחר מכן יבחן הצורך בהארכתה בשים לב לקידום תיקון חקיקה שיסדיר את הנושא במסגרת חוק ההסדרים הקרוב.

הממונה מסביר כי "על אף שבחודשים האחרונים הוסרו מרבית הגבלות והמלצות שונות הנוגעות לתנועה במרחב הציבורי גם כיום ישנן הגבלות מסוימות המוטלות על תנועה במרחב הציבורי והמלצות לגבי אוכלוסייה מבוגרת ואנשים בסיכון לפיהן עליהם לצמצם מגעים חברתיים במידת האפשר".

אי לכך, כאמור הוארך תוקף עמדת הרשות על אי אכיפה על ייעוץ פנסיוני דיגיטלי/טלפוני של הבנקים ללקוחותיהם ב-3 חודשים נוספים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email