הבהרות הפיקוח בנושא התפעול והשיווק עולות בקנה אחד עם תפיסת הלשכה

סו"ב יובל ארנון: "ללא עיסוק בהפקדת כספים של המעסיק על ידי הסוכן אין הוא עוסק בתפעול"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"עמדת הלשכה, כולל חוות הדעת המשפטית אשר הוציא עו"ד ג'ון גבע בנושא התפעול והשיווק ובפרשנות למונח "הפקדת כספים", צמד המילים אשר חוזר בכל אחת משלושת פעולות התפעול כאמור בסעיף 3 בחוק הייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים, התקבלה על ידי הפיקוח על הביטוח תוך הרחבה לפרשנות הלשכה", כך מוסר סו"ב יובל ארנון, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה, בעקבות החוזר שפרסם רו"ח הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה, בתחילת השבוע תחת הכותרת "הבהרות לחוזר כלים לתפעול מוצר פנסיוני".
"כך שלמעשה סוכן ביטוח אשר אינו סולק כספים, אינו מבצע העברה בנקאית עבור המעסיק, או אינו מפקיד המחאות עבור המעסיק (להבדיל מהעברת המחאות מן המעסיק אל היצרנים שאינה מהווה פעולת תפעול), אינו מוגדר למעשה כסוכן המבצע פעולת תפעול, ולכן כל מנגנון ממשק דמי הסליקה אינו חל עליו, והוא אינו חייב לבצע דיווח כנדרש החל מחודש יולי 2017".

שנה של דיונים

ארנון מסביר כי "ההבהרות שפורסמו על ידי הפיקוח עולות בקנה אחד עם תפיסת הלשכה, כי ללא עיסוק בהפקדת כספים של המעסיק על ידי הסוכן בהיבטים השונים, אין הסוכן עוסק בתפעול ולכן לא יחולו הנחיות חוק הייעוץ בכל הקשור לגביית סכומי מינימום מן המעסיק, וממילא לא יחולו ההנחיות בכל הקשור לדיווחי גביה ליצרנים, מ־1 ביולי 2017 ואילך".

ארנון מוסיף כי "במשך תקופה של כשנה ומחצה ניהלנו דיונים עם הפיקוח לנושא הגדרת מושג התפעול לאור חוות דעת סותרות שהחלו להופיע בשוק וגרמו לבלבול רב, חברות תפעול פרטיות אשר הוקמו תחת כל עץ רענן והילכו אימים על סוכני הביטוח מתוך אינטרסים כלכליים ועוד. במהלך הדיונים עלו נושאים כגון הכנת רשימות פיצול או לקיחת המחאה ממעסיק והעברתה לחברת הביטוח. לנציגי הלשכה נאמר במפורש שלא מדובר בפעולות תפעול, היות וסוכן ביטוח אשר משווק תוכנית פנסיונית לעובדים, אשר בחרו בו להיות סוכנם, מכין רשימות פיצול לאור חובתו לדאוג שאכן הכספים יופקדו נכון בפוליסות אשר פתח לעובדים", אומר ארנון ומוסיף כי "מעבר לזה, על סוכן הביטוח חלות חמש פעולות שליחות אשר על בסיסן הוא משמש כשלוח החברה וזאת לצורך הגנה על זכויות המבוטח, ואחת מאותן פעולות היא 'קבלת דמי ביטוח'. כשלוח החברה הוא חייב לוודא שאכן הכספים מגיעים לפוליסות שיווק, שלא קיימות בעיות גבייה, לא נוצרים חובות אשר יכולים להביא לפגיעה בלקוח ועוד".

סו"ב יובל ארנון

גיבוי מהלשכה

ארנון מדגיש כי "במציאות של היום ובניגוד לעבר, אז המעסיק היה בוחר את התוכנית ואת הסוכן, עברו זכויות אלו לעובד. המעסיק יכול לעבוד עם סוכן מסוים ואילו העובד יכול לדרוש שילווה אותו סוכן על בסיס בחירתו בלבד. אותו סוכן חב את נאמנותו לעובד, הוא היחידי שיכול להגן ולוודא שאכן הפוליסה או קרן הפנסיה אכן נקלטה כראוי, שכל חודש מועברים בגין פוליסה זו כספים ולעקוב לאורך הזמן שלא נגרם נזק לעובד לאור תשלומים לא נכונים, או שלא הועברו בזמן. הכול לטובת העובד אשר בחר בו לנהל את החיסכון הפנסיוני שלו. כל עוד הסוכן מבצע פעולות שנועדו לשמור על זכויות לקוחותיו ולא עבור המעסיק, ברור לכל בר דעת שלא מדובר בפעולות התפעול כמופיע בחוק".
לדברי ארנון ועו"ד גבע, כל מי שיפעל על פי עמדת הלשכה בנושא זה, יקבל ליווי וגיבוי, כולל גיבוי משפטי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email