הביטוח בקופות יתייקר משמעותית, על חברות הביטוח מוטלת האחריות לספוג את ההפרש

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פוליסת סיעוד אחידה, מטרתה להקל על האזרח לעבור מקופת חולים אחת לשנייה, מבלי לאבד את הזכויות בכיסוי הסיעודי. לא כך הוא הדבר, כאשר הפוליסה האחידה נחותה מזו שרוב המבוטחים שילמו עבורה כל חייהם. גם ההנחיה לתעריף גבוה ב-50% ותשעת חודשי המתנה, למי שמצטרפים כעת לפוליסת הסיעוד האחידה של קופות החולים, איננה הוגנת ומפלה לרעה את פליטי הפוליסות הקולקטיביות.

נראה כי החלטת המפקחת תייקר באופן משמעותי את הביטוח בקופות החולים. על חברות הביטוח מוטלת האחריות לספוג את ההפרש. בכל התקופה בה גבו חברות הביטוח פרמיות בביטוח הסיעודי, הן דאגו להרוויח כסף מהמבוטחים והיו הראשונות לא להאריך את הביטוחים הקבוצתיים, החל משנת 2012.

בכך גרמו החברות לכך שאלפי מבוטחים נותרו ללא ביטוח. בלשכת סוכני ביטוח לא ניתן יד למהלך הזה. נמשיך לשמור על זכויות המבוטחים ונאבק למען פתרון טוב וצודק יותר עבורם. דרישתנו היא שכל המבוטחים שנפלטו מהביטוחים הסיעודיים, כולל אלו שיש להם ביטוח במסגרת קופת חולים, יוכלו לרכוש עוד יחידות ביטוח בקופה, בתנאים שהיו זכאים להם לפני שנפלטו.

כמו כן, אנו דורשים שלא לבטל את הביטוחים הקבוצתיים הסיעודים הקיימים ולהשאיר אותם על כנם. כל מתווה שבו לחברת הביטוח לא תהיה אחריות והשתתפות בעלות – נדון לכישלון. המתווה העתידי צריך לכלול סבסוד של חברות הביטוח, על חשבון הכסף שגבו במהלך כל השנים. אנו מוכנים להידברות מעמיקה עם האוצר על מנת למצוא נוסחא הוגנת לכל הצדדים, כאשר גם סוכני הביטוח יתרמו את חלקם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email