הדור הבא: על מערכת היחסים בסוכנות ביטוח משפחתית

דור בכר מסביר מהם הקשיים במעבר הבין־דורי בתוך סוכנות משפחתית; וגם – כך תזהו את כישורי דור ההמשך
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במאמר זה בכוונתי לעסוק במשפחות בעלות סוכנויות ביטוח, המאותגרות על ידי קריירת היחיד, אל מול הצרכים של הסוכן, מורשתו, הארגון והבעלות. סוכני ביטוח מחויבים לרוב למטלות וליעדים מאתגרים במיוחד. החובה למימוש יעדי הסוכנות, שמירה על קיומו ושרידותו שהינו לרוב ציווי גורף עבור משפחתו, על כל המשתמע מכך.

מצב של חוסר זיהוי לגבי כישורי דור ההמשך עשוי לייצר איום הן על הסוכנות עצמה, הן על היחידים, בין אם עובדים בעסק ובין אם לאו, בין עם יהיו חלק מבעלי העסק המשפחתי ובין עם לאו. לרוב, בני משפחה העובדים בעסק חסרים זיקה אישית לביטוח ויש בכך סכנה ממשית להמשך קיומה של סוכנות הביטוח.

דוד בכר | צילום באדיבות הלשכה

לאור אריכות הימים ושיפור בקומוניקציה הבין־דורית, קיימת הבנה הולכת וגוברת שחלק חשוב בהישרדות סוכנות הביטוח במעבר דורי, הינה אפשרות למימוש אישי של הדור העולה בעסק ומחוצה לו. סוכנויות ביטוח שרדו ושגשגו כאשר מעגלי העסק, המשפחה והיחיד נמצאים באינטראקציה קבועה תוך הידברות והבנה לסביבת העבודה.

קיימות לא מעט דילמות ו/או קשיים בפני סוכנות ביטוח משפחתיות כאשר מגיע המועד להעביר את העסק לדור הבא. מי מנהל את הסוכנות, עד מתי ובאיזו מידה יהיו מעורבים בני המשפחה בניהול ועוד. על סוגיות אלו בכוונת הוועדה הבין־דורית בראשותו סו"ב ראובן רפ, לטפל על ידי פתיחת שתי סדנאות שמטרתן לתת כלים לשילוב בין־דורי בתוך המשפחה, להורים ולילדיהם ולשילוב בין־דורי שלא בתוך המשפחה, לסוכנים ותיקים המתקרבים לפרישה ולסוכנים צעירים שיוכלו להשתלב במשרדם.

חוסר הנעימות בין הצדדים המעורבים והחשש שבהעברת ניהול הסוכנות עלול לגרום לפגיעה בעסק, הרי שבהעברת עסקי הביטוח, מדור לדור, חשוב להתייחס למספר סוגיות יסוד. ראשית, יש לבדוק באם העסק אכן מהווה מקור פרנסה נוכחי ולאור השינויים התכופים מהווה מקור פרנסה עתידי ממנו יוכלו בני המשפחה להתקיים בעתיד; שנית, האם בכלל קיים רצון מצד דור ההמשך לרשת את עסקי הביטוח; שלישית, האם הדור הבא הוא בעל כישורים מתאימים לניהול העסק הנוכחי, ככל שיהיה נבון ומוצלח.

לבד מפתרון סוגיות אלו, יש לקחת בנוסף בחשבון כיצד העברת סוכנות הביטוח תשפיע על חלוקת יתר הנכסים ב"עוגה המשפחתית", עובר לאיזון שיש לערוך ביחס לילדים שחלקם בבעלות העסק נמוכה יותר אם בכלל. למניעת מאבקים בעתיד בין בני המשפחה מומלץ להתחיל את תהליך העברה הבין־דורית כאשר סוכן הביטוח כמייסד הסוכנות הינו בגיל מתקדם, הרבה קודם פרישתו, כאשר הוא יכול לבחון שיקולים רציונליים בנסיבות העניין. בחינה מוקדמת מונעת ברוב המקרים "תאונות מס" וכן חילוקי דעות עם שאר בני המשפחה.

יש צורך בזיהוי הכישורים של דור ההמשך | צילום: Shutterstock

על מייסד הסוכנות לבדוק עם הדור הממשיך מהן מטרותיו. ישנה אפשרות שילדיו לא יוכלו או לא ירצו לנהל את העסק בכללותו, אלא רק ענף מסוים ובמקרה כזה עליו לחשוב כיצד לפעול בכפוף ובהתאם. לאחרונה ערכתי הערכת שווי לסוכנות ביטוח שהתמקצעה בענף אלמנטרי ופיננסים, כאשר דור ההמשך גילה עניין רק בחלק מסוים, והחלק הנותר הוצע למכירה.

בנוסף, אם דור ההמשך כולל מספר בני משפחה שמעוניינים לקחת חלק בסוכנות או שהסוכן המייסד סבור שרק אחד מבני המשפחה מתאים לרשת את העסק, השאר יפוצו כספית בכפוף להערכת שווי הסוכנות.

לאור האמור לעיל, הביע בית המשפט העליון בפסק דין מנחה בתחום פירוק חברות משפחתיות בע"מ (1681/04) כי: "עסק משפחתי אינו יכול להתנהל ככלל בשעה של מריבה אישית גדולה בין בעליו. חברה משפחתית שהגיעה למצב של פירוק שיתוף, בשל סכסוכי משפחה – עדיף לה שתגיע לביצועו של החיתוך שעה אחת קודם".

הכותב הוא CFV CFP CLU, סוכן פנסיוני, מתכנן פיננסי ומעריך שווי. חבר הוועדה בבין־דורית בלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email