הדרישה להחזר עמלה – הזדמנות למהפך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בימים אלו התבשרו חלק מהסוכנים כי הם חייבים עשרות ואף מאות אלפי שקלים לחברת הביטוח בגין עמלות שקיבלו ביתר. אין ספק כי זו הפתעה מאוד לא נעימה, אבל בהתנהלות נכונה אפשר להתמודד בהצלחה מרובה עם דרישה זו. התנהלות זו של חברת הביטוח, שבאחת קובעת כי אינך זכאי לעמלות שקיבלת, דורשת ממך לערוך בדיקה מקיפה של כל הפוליסות שהופקו בשבע השנים האחרונות ושזכאיות לעמלות.

ברצוני לבשר לכם שבמאמץ סביר תגלו אוצרות רבים בדמותן של פוליסות שבמקרה הטוב קיבלו עמלה שלא בהתאם להסכם, ובמקרה הגרוע לא התקבלה עבורן עמלה כלל. בשורות הבאות אעביר לכם מניסיוני מהי התנהלות שעשויה לשנות את רוע הגזרה. מניסיוני הרב, עבור חלק מהסוכנים יתרחש מהפך והם יזוכו בעמלות שלא שולמו להם כדין, ולחלק יקטן חוב העמלות באופן דרסטי.

טיפים להתנהלות נכונה

 • ראשית, התנהלות מול חברת הביטוח באופן לוחמני ומאיים תרע את מצבך. זה הזמן שבו אתם נדרשים לשמר את היחסים הטובים, בכדי לקבל סיוע רב ממידע ממוחשב. דווקא עכשיו המידע הממוחשב יקר מפז.
 • אתם חתומים עם חברת הביטוח על הסכם שבו התחייבתם לעמוד ביעדים. אל תפתחו חזית חדשה. חשוב לעמוד ביעדים ולכבד את ההסכמים, אחרת מצבכם יורע.
 • בית המשפט יעמוד לצדכם רק בתנאים מסוימים שנדון בהם בהמשך, ולא בכל מקרה.
 • לכן הפתרון המשפטי הוא אפשרות, אך צריך להיערך לה בחוכמה.
 • יש להוציא לחברת הביטוח מכתב שבו תודיעו כי התקבלה במשרדכם הדרישה להחזר עמלה, והיא נבדקת. בנוסף, מבלי להודות בחוב זה או אחר, דרשו לקבל אורכה בת כשלושה חודשים לבדיקת החוב. במקביל, נדרשת חברת הביטוח לשלם לכם את עמלתכם ללא כל קיזוז.
 • בנו תיק מיוחד עם דו"ח עמלות לגבי כל שנת עבודה לפי חודשים, בשבע השנים האחרונות.
 • חשוב: דרשו מחברת הביטוח העתק חוזה עבודה שנחתם או בוצע בפועל (אם לא נחתם הסכם) בכל שנת עבודה.
 • יש לעבור על כל פוליסה ולוודא שהיא קיבלה את העמלה בהתאם להסכם החתום הרלוונטי לאותה שנה. לדוגמה: נניח שבכדאי לעמוד בזכאות מלאה לעמלת היעדים היתה הפוליסה אמורה להשתלם 24 חודשים. מסיבות שונות, הפוליסה נכנסה לפיגור שתוקן לאחר שלושה חודשים. על אף שהפיגור הושלם, מונה תשלום החודשים מראה 21 חודשי פירעון פרמיה (במקום 24 בפועל). פוליסה תופיע בדו"ח כחייבת בהחזר עמלת היעדים.
 • יש לערוך דו"ח מסכם, הבנוי משני חלקים:
 • דו"ח ערעור: בדו"ח זה יופיעו כל מספרי הפוליסות שבגינן נדרש החזר עמלה על ידי חברת הביטוח, אך לדעתכם נפלה טעות (ציינו מה היא הטעות) ולכן אין להשיב את העמלה, אלא לזכות בעמלה.
 • הדו"ח השני: דו"ח בגין פוליסות שלא קיבלו עמלות כלל, או שהתקבלה עמלה בשונה מן ההסכם שנחתם עם החברה.
 • נוהל: כל ההתכתבויות עם החברה יתבצעו באמצעות שליח שיש בידיו שני העתקים. האחד יימסר לחברה, ועל גבי השני ייחתם בחותמת "התקבל" עם תאריך – אנא הקפידו.
 • לאחר מסירת הדו"ח לחברה יש לתאם פגישה עם האחראי הישיר על עמלות הסוכנים (הקפידו ועמדו על כך כי בנושא העמלות תיפגשו רק עם הפונקציה הזו). תוצאת הפגישות, במידה שטיעוניכם מבוססים, היא שינוי בפועל ברמת כל פוליסה, וזיכוי בעמלה.
 • לאחר כל שינוי שהוסכם עליו, יש לדרוש לקבל דו"ח ממוחשב מהחברה עם השינוי שבוצע בפועל. פגישות מסוג זה שופכות הרבה "אור" על התנהלות החברה בנושא העמלות, ובוודאי יקטינו את גובה ההחזר שאתם נדרשים לשלם.
 • חשוב ביותר, בסיום כל פגישה עם האחראי לניהול העמלות בחברה, להוציא סיכום פגישה לשלוח לחברה בנוהל כאמור.
 • חשוב לזכור כי החברה, כנותנת שירות לסוכן הביטוח, מחויבת בשקיפות מלאה לדרישתה להחזר עמלות.
 • סוכנים שהקפידו בהסכם העבודה שלהם כי יופיע סעיף בדבר "איסור קיזוז חוב סוכן לחברה מול עמלות שוטפות, אלא לאחר שנבדק והוכח נכונותו", החברה מנועה מלפגוע בעמלותיהם, עד להוכחת נכונות החוב. אין ספק כי העבודה היא סיזיפית וקשה. אך היא הרבה יותר קלה מלהוציא כסף מהכיס.

פנייה לבית המשפט

בסיום ההליך, ולאחר שמוצו כל האפשרויות מול חברת הביטוח, הפנייה לבית המשפט נעשית בידיים נקיות כדרישת בית המשפט. יש בידכם תיק מלא בראיות להוכחת צדקתכם ופועלכם בתום לב (חשוב ביותר).

התביעה מול בית המשפט היא בעצם דרישה לקבלת צו למתן חשבונות. צו זה אינו ניתן בנקל. בהתאם לפסיקת בית המשפט המחוזי, צו למתן חשבונות יינתן רק לאחר שהוכח בשלב ההוכחות (שלב מתקדם בהליך המשפטי) ובית המשפט ישתכנע כי בידי התובע טענה ממשית.

בחלק מן המקרים יעדיף בית המשפט למנות מומחה חיצוני בלתי תלוי (במימון הצדדים) לקביעת עמדתו, במקום מתן צו כאמור. מכאן נובעת החשיבות הרבה של התנהלות הסוכן. הן בית המשפט והן המומחה שימונה על ידי בית המשפט יקבלו מהתובע חומר מבוסס בראיות. באופן התנהלות זו, עולים סיכויי הצלחתכם עשרות מונים.

מניסיוני כמנהל יוניט, באחת מחברות הביטוח ב-2004, נשלח לעשרות סוכנים דו"ח המורה להם על השבת עמלות. הנזק לחברה הוא עצום. ואולם סוכנים שפעלו בשיטתיות, הצליחו להשיב לעצמם עמלות לא מעטות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email