ההסתדרות לבג"צ: לבטל פס"ד שמאפשר לבטח עובדים בפנסיה ללא אכ"ע

"עובדים ימצאו את עצמם מתמודדים לא רק עם מצב בריאותי קשה אלא גם עם היעדר הכנסה למחייתם" טוענים בהסתדרות; העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד ארנה לין
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ההסתדרות פנתה בשבוע שעבר בעתירה לבג"צ בבקשה למתן צווים, שבין היתר, יבטלו את פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שקבע כי על מעסיק לא מוטלת חובה לבטח את העובד בבטוח אובדן כושר עבודה במסגרת ההסדר הפנסיוני שלו.

על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעניין ליליאן מסעודה לנדסברג נ. רוב יועצים בע"מ, עובד רשאי לבחור שלא להיות מבוטח בביטוח פנסיוני מקיף הכולל גם כיסוי לנכות, וזאת – בניגוד להוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לפנסיית חובה, שגם הורחב בצו הרחבה לכלל העובדים במשק. בית הדין הארצי קבע שזכות הבחירה שניתנה לעובד במסגרת סעיף 20 לחוק הפיקוח לקופות גמל לבחור את קופת הגמל בה הוא מבקש להיות מבוטח היא מוחלטת וגוברת על הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לפנסיית חובה (שהורחבו בצו הרחבה). הוראות אלו מחייבות לבטח עובד, בכל מקרה ובלי קשר לסוג הקופה בה בחר, בביטוח פנסיוני מקיף, הכולל גם כיסויים לנכות ומוות.

לטענת ההסתדרות הכרעת בית הדין הארצי לעבודה שגויה מיסודה | צילום: shutterstock | צילום: shutterstock

בעתירה לבג"צ שהוגשה באמצעות עורכות הדין ארנה לין ואורלי אבן זהב ממשרד ארנה לין ושות', נטען כי בפסק הדין הארצי נפלו טעויות משפטיות מהותיות שהובילו להכרעה שגויה מהיסוד. לטענת ההסתדרות, הפרשנות שהעניק בית הדין הארצי לעבודה לסעיף 20 לחוק הפיקוח לקופות גמל לא מעוגנת בלשונו ואף סותרת אותה.

לטענת ההסתדרות: "בהתאם להוראות צו פנסיית חובה, שמשלימות את הוראות סעיף 20 לחוק הפיקוח לקופות גמל ועומדות לצידו, העובד לא רשאי לבחור שלא להיות מבוטח בביטוח פנסיוני שאינו מקיף ואינו כולל כיסוי לנכות והעובד רשאי לבחור רק את סוג קופת הגמל בה הוא מבקש להיות מבוטח ואת היצרן באמצעותו הוא מבקש לבטח".

עוד טוענת ההסתדרות, כי מעבר לכך שפסק הדין הארצי שגוי, תוצאתו היא לא פחות מהרת אסון עבור העובדים בישראל. "כידוע, נושא הביטוח הפנסיוני מורכב וסבוך ביותר, הוא בעל השלכות מרחיקות לכת על הפרט, ולרוב המוחלט של העובדים בישראל חסר את הידע הנדרש לצורך הבנת הנושא. בנסיבות אלו, צו פנסיה חובה קבע ביטוח פנסיוני מינימלי בסיסי שבא להגן על העובד ולהבטיח לו או לשאיריו תשלום קצבה בכל מצב, בין אם במחלה, מוות או זקנה, קצבה שתשמש אותו או את שאריו למחייתם ותמנע מהם להגיע למצב של עוני ומחסור.

פסק הדין הארצי המאפשר לעובד שלא להיות מבוטח בביטוח פנסיוני הכולל כיסוי למקרה נכות, והמסיר מעל המעסיק את החובה לבטח את העובד בביטוח פנסיוני כאמור, יוביל בהכרח למצב שבו עובדים ימצאו את עצמם במצב של אובדן כושר עבודה. הם יצטרכו להתמודד לא רק עם מצב בריאותי קשה, אלא גם עם היעדר הכנסה למחייתם ולמחיית בני משפחתם, למעט קצבת נכות מביטוח לאומי שאינה מאפשרת קיום מינימלי בכבוד", נטען בעתירת ההסתדרות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email